ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nr 57/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-04 15:19:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kulczak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-04 15:19:05
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-07-04 15:21:32
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-07-04 15:21:32
Artykuł był wyświetlony: 1102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-08 13:25:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2017 – 06 - 08
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów.
 
Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Krośnieńskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, a także zarządzenia Nr 103/17  z dnia 07.06.2017 r. Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów, ogłasza się nabór na członków Rady.
 
   1. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 9 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r. Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
       ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Nabór do Krośnieńskiej Rady Seniorów”, osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).
   2. Rada powoływana jest na okres 2 letniej kadencji.
   3. W skład Rady wchodzi do 10 osób, w tym:
 • do 4 przedstawicieli osób starszych,
 • do 6 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.
   4. Członkami Rady mogą zostać: 
           1) osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
           2) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego
               wieku.
    5. Podstawą kandydowania przedstawicieli osób starszych jest złożenie formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Gminy Krosno
           Odrzańskie, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.
    6. Podstawą kandydowania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych lub zrzeszających osoby starsze, mających siedzibę na terenie Gminy
           Krosno Odrzańskie jest złożenie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.
    7. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
           1) oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
           2) oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o niekaralności za przestępstwa umyślne.
       W przypadku braku ww. oświadczeń złożona kandydatura zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
    8. Każda organizacja lub podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.
    9. Karty zgłoszeń dla osób, które ukończyły 60 rok życia oraz przedstawicieli podmiotów, działających na rzecz osób starszych dostępne są na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2017-06-08 13:25:21
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-06-08 13:47:57
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2017-06-08 13:57:22
Artykuł był wyświetlony: 2577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-31 09:03:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-05-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2017-05-31 09:03:14
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-05-31 09:07:16
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2017-05-31 09:07:16
Artykuł był wyświetlony: 2485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 56/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 15:45:43

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 38.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-22 15:47:11 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 15:45:43
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 15:47:25
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 15:47:25
Artykuł był wyświetlony: 2897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 55/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 15:40:31

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 38.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-22 15:41:49 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 15:40:31
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 15:43:36
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 15:43:36
Artykuł był wyświetlony: 2862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 54/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 15:38:17

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 38.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-22 15:39:10 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 15:38:17
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 15:39:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 15:39:23
Artykuł był wyświetlony: 2755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 53/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 15:35:37

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 39.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-22 15:36:42 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 15:35:37
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 15:36:56
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 15:36:56
Artykuł był wyświetlony: 2211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 52/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 15:32:55

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 39.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-22 15:34:15 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 15:32:55
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 15:34:32
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 15:34:32
Artykuł był wyświetlony: 2054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 51/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 15:30:15

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 39.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-22 15:31:20 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 15:30:15
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 15:31:33
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 15:31:33
Artykuł był wyświetlony: 2049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 50/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 15:27:57

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 39.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-22 15:28:56 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 15:27:57
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 15:29:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 15:29:09
Artykuł był wyświetlony: 1909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu