ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

W Y K A Z Nr 13/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-07 15:13:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 15:13:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 15:16:43
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 15:16:43
Artykuł był wyświetlony: 452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 12/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-07 15:08:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 15:08:58
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 15:09:58
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 15:09:58
Artykuł był wyświetlony: 451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 11/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-07 15:05:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 15:05:56
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 15:07:37
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 15:07:37
Artykuł był wyświetlony: 449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 10/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-07 15:03:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 15:03:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 15:04:44
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 15:04:44
Artykuł był wyświetlony: 453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 9/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-07 13:56:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 13:56:31
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 14:10:40
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 14:10:40
Artykuł był wyświetlony: 465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ NR 7 / 2018 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 11:53:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 11:53:58
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 11:55:55
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 11:55:55
Artykuł był wyświetlony: 1119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 07:48:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 07:48:24
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 07:53:54
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 07:53:54
Artykuł był wyświetlony: 1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 8/ 2018 nieruchomości będących własnością Gminy krosno odrzańskie przeznaczonych do najmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 14:49:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 14:49:09
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 14:50:46
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 14:50:46
Artykuł był wyświetlony: 1144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ NR 6 / 2018 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 14:35:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 14:35:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 14:38:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 14:38:23
Artykuł był wyświetlony: 1136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 07:39:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017”
 
  1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim w dniach od  31 stycznia 2018 r. do dnia 8 Lutego 2018 r. miały na celu zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017”
 
2. Przebieg konsultacji
Konsultacje były prowadzone w następujących etapach:
 
ETAP 1
Kampania informacyjna.
  1. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji:
  1. wraz z projektem uchwały i stosownym formularzem konsultacji wysłano drogą pocztową do wszystkich organizacji,
  2.  zamieszczono na stronie www.krosnoodrzanskie.pl, BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
 
ETAP 2
Zbieranie uwag na formularzach konsultacyjnych.
W dniach od 31 stycznia 2018 r. do 8 lutego 2018 r. zbierano informacje od organizacji pozarządowych na stosownych formularzach. W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna organizacja nie wniosła zmian do projektu uchwały.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 07:39:05
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 07:39:32
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 07:39:32
Artykuł był wyświetlony: 1156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu