ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-01-16 15:30:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 1/09 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonej do sprzedaży objętej Zarządzeniem nr 5/09 z dnia 14 stycznia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Worgan Data wytworzenia informacji: 2009-01-16 15:30:24
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Worgan Data wprowadzenia do BIP 2009-01-16 15:30:24
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-01-16 15:39:36
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-01-16 15:39:36
Artykuł był wyświetlony: 13333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-22 14:38:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do dzierżawy na rzecz wnioskodawców objętych uchwała nr XXVII/202/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Masłowska Data wytworzenia informacji: 2008-12-22 14:38:43
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Masłowska Data wprowadzenia do BIP 2008-12-22 14:38:43
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-12-22 14:39:04
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-12-22 14:39:04
Artykuł był wyświetlony: 13376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-17 14:39:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 33/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniem nr 218/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Worgan Data wytworzenia informacji: 2008-12-17 14:39:05
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Worgan Data wprowadzenia do BIP 2008-12-17 14:39:05
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-12-17 14:39:12
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-12-17 14:39:12
Artykuł był wyświetlony: 13306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-15 16:09:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 32/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniami nr 205 i 206/08 z dnia 12 grudnia 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Masłowska Data wytworzenia informacji: 2008-12-15 16:09:28
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Masłowska Data wprowadzenia do BIP 2008-12-15 16:09:28
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-12-15 16:09:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-12-15 16:09:34
Artykuł był wyświetlony: 13310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-11 11:54:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 31/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniami nr 202/08 z dnia 10 grudnia 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Masłowska Data wytworzenia informacji: 2008-12-11 11:54:52
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Masłowska Data wprowadzenia do BIP 2008-12-11 11:54:52
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-12-11 11:55:20
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-12-11 11:55:20
Artykuł był wyświetlony: 13302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-11 08:43:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE


        Rada Nadzorcza „Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego” Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w ogłoszonym konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
        Przedłużony termin składania ofert upływa w dniu 31 grudnia 2008 r.
        Zainteresowani kandydaci winni złożyć swoje CV wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w konkursie w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – sekretariat Burmistrza.
        Warunki udziału w konkursie oraz wymagania kwalifikacyjne kandydatów określa ogłoszenie o konkursie zamieszczone na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie (zakładka Komunikaty i Ogłoszenia)
        Wszelkich informacji dotyczących Spółki i konkursu udziela mec. Łukasz Ciszewski nr tel. 0 507 029 580
 
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej
mec. Łukasz Ciszewski        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: mec. Łukasz Ciszewski Data wytworzenia informacji: 2008-12-11 08:43:44
Osoba, która odpowiada za treść: mec. Łukasz Ciszewski Data wprowadzenia do BIP 2008-12-11 08:43:44
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-12-11 08:43:57
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-12-11 08:43:57
Artykuł był wyświetlony: 13432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-02 08:45:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 30/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 192/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Worgan Data wytworzenia informacji: 2008-12-02 08:45:42
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Worgan Data wprowadzenia do BIP 2008-12-02 08:45:42
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2008-12-02 08:46:01
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2008-12-02 08:46:01
Artykuł był wyświetlony: 13314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-20 07:55:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 17 listopada 2008 r.


Obwieszczenie


Na podstawie § 45 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim – Ordynacja Wyborcza, przyjętego uchwałą Nr XXI/143/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej


Miejska Komisja Wyborcza
ustala i podaje do publicznej wiadomości
listę zgłoszonych kandydatów do Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Okręg Nr 1
Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim
(siedziba obwodu głosowania)
Nazwisko i Imię
 Szkoła - klasa
Babka Adrian
Gimnazjum - kl. II c
Czarnota Michał
Gimnazjum - kl. I a
Kucharska Mariola
Gimnazjum - kl. II f
Maciąg Malwina
Gimnazjum - kl. III b
Olejarz Dominika
Gimnazjum - kl. I d
Parzysz Martyna
Gimnazjum - kl. III e
Rudzki Kamil
Gimnazjum - kl. II c
Sałek Paweł
Gimnazjum - kl. III b
Zur Patrycja
Gimnazjum - kl. I g
 
Okręg Nr 2
Zespół Szkół - Gimnazjum w Wężyskach
(siedziba obwodu głosowania)
Nazwisko i imię
Szkoła - klasa
Dębska Paulina
Gimnazjum - kl. II a
Drzewiecki Marcin
Gimnazjum - kl. I b
Ignaszak Beata
Gimnazjum - kl. II a
Kasperaszek Wojciech
Gimnazjum - kl. II b
Kruszewska Kamila
Gimnazjum - kl. II b
Stolarska Agata
Gimnazjum - kl. I a
Szafraniec Oskar
Gimnazjum - kl. II b
 
 
Okręg Nr 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
(siedziba obwodu głosowania)
Nazwisko i imię
Szkoła - klasa
Kaszubski Paweł
Technikum Informatyczne - kl. II
Kolański Daniel
Technikum Informatyczne - kl. II
Lodzińska Adrianna
Liceum Ogólnokształcące - kl. II c
Stańczak Aleksandra
Liceum Ogólnokształcące - kl. II c
Sniatała Monika
Liceum Ogólnokształcące - kl. II c
 
Okręg Nr 4
OHP w Krośnie Odrzańskim / Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
(siedziba obwodu głosowania)
Nazwisko i imię
Szkoła - klasa
Bartosiak Piotr
Środowiskowy Hufiec Pracy - Gimnazjum - kl. III
 
 
Miejska Komisja Wyborcza

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Bogdan Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2008-11-20 07:55:50
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2008-11-20 07:55:50
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-11-20 07:56:07
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-11-20 07:56:07
Artykuł był wyświetlony: 13377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-14 14:38:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 29/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 185/08 z dnia 13 listopada 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Worgan Data wytworzenia informacji: 2008-11-14 14:38:59
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Worgan Data wprowadzenia do BIP 2008-11-14 14:38:59
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-11-14 14:39:05
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-11-14 14:39:05
Artykuł był wyświetlony: 13186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-12 09:57:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 22 i 23/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniami nr 181/08 , 182/08. 183/08 i 184/08 z dnia 10 listopada 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Masłowska Data wytworzenia informacji: 2008-11-12 09:57:41
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Masłowska Data wprowadzenia do BIP 2008-11-12 09:57:41
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-11-12 09:57:47
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-11-12 09:57:47
Artykuł był wyświetlony: 13257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu