ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 8/10 z dnia 18 stycznia 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-21 08:34:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-21 08:34:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-21 08:34:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 1 i 2/10  nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 5/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. i 6/10, 9/10 z dnia 18 stycznia 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-18 12:56:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-18 12:56:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-18 12:56:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18965 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 35/09  nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 150/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-06 08:37:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-06 08:38:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-06 08:38:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 30.11.2009 r.
O G Ł O S Z E N I E
 
Sejmik Województwa Lubuskiego po raz kolejny organizuje konkurs pod nazwą LUBUSKI LAUR OŚWIATY.
 
Konkurs obejmuje cztery kategorie:
·         samorządy i stowarzyszenia
·         podmioty gospodarcze i instytucje
·         osoby fizyczne
·         pedagodzy i nauczyciele.
 
         Regulamin konkursu, łącznie z drukiem wniosku, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (www.lubuskie.pl) w zakładce Sejmik oraz w Biurze Sejmiku.
 
         Kandydata do wyróżnienia (osobę fizyczną, osobę prawną lub instytucję) mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne i instytucje w terminie do 30 stycznia 2010 roku.
 
Wniosek można przesłać pocztą, faksem lub e-mailem na adres:
 
         Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Biuro Sejmiku, ul. Podgórna 7, fax 068 45 65 461, e-mail:
        
         Informacje o konkursie uzyskają Państwo pod nr tel. 068 45 65 341, osobami do kontaktu w powyższej sprawie są Małgorzata Michniewicz oraz Teresa Sekuła.
Z upoważnienia organizatorów
Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Kaczoruk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kaczoruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-17 09:54:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-17 09:56:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-17 09:56:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszony wykaz nr 32,33 i 34 nieruchomości  stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia oraz dzierżawy objętych zarządzeniami nr  141/09 , 142/09, 143/09  z dnia 10 i 11 grudnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-11 14:46:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-11 14:46:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-11 14:46:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obrębu Marcinowice, obejmującego teren ograniczony:
1)    od północy terenami Pracowniczych Ogrodów Działkowych oraz napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia SN w obrębie Marcinowice,
2)   od zachodu terenami rolniczymi wyłączonymi z zabudowy, terenami leśnymi, Energetyczną Rozdzielnią Stacyjną RS i terenami rolniczymi przeznaczonymi pod zabudowę w obrębie Marcinowice,
3)    od południa terenem zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy ul. Bolesława Śmiałego oraz ul. Metalowców,
4)    od wschodu ulicą Działkowca;
zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/276/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 01 grudnia 2009r., oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa w art. 43 ww. ustawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, budynek B pokój nr 12.
 
 
                                                                                      Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-04 14:52:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-04 14:53:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-04 14:53:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do dzierżawy objętych zarządzeniem nr 129/09 z dnia 9 listopada 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-19 10:52:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-19 10:53:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-19 10:53:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

                    Burmistrz Krosna Odrzańskiego

 

      Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszony wykaz nr 30 i 31 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniami nr  131/09 i 132/09 z dnia 16 listopada 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-17 09:08:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-17 09:09:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-19 10:53:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 29/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 125/09 z dnia 20 października 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-22 11:24:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-22 11:24:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-22 11:24:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji