ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 14:51:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Maryniec Data wytworzenia informacji: 2018-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 14:51:20
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 14:53:27
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 14:53:27
Artykuł był wyświetlony: 1866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat terminów rekrutacji do placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2018/2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-31 11:00:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja na temat terminów rekrutacji do placówek oświatowych,
 prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2018/2019
 
Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2018/2019:
1) złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r.;
2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 16 marca 2018 r. do dnia 21 marca 2018 r.;
3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 22 marca 2018r.;
4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - od dnia 23 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r.;
5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 30 marca 2018 r.
 
Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2018/2019:
1) złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 01 sierpnia 2018 r. do dnia 08 sierpnia 2018 r.;
2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 09 sierpnia 2018 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r.;
3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 13 sierpnia 2018 r.;
4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od dnia 14 sierpnia 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r.;
5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 20 sierpnia 2018 r.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Adułło-Hoffmann Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 11:00:46
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 11:06:56
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 11:53:48
Artykuł był wyświetlony: 1937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-29 08:23:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Adułło-Hoffmann Data wprowadzenia do BIP 2018-01-29 08:23:34
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-29 08:24:52
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-29 08:24:52
Artykuł był wyświetlony: 2060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-29 08:11:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Adułło-Hoffmann Data wprowadzenia do BIP 2018-01-29 08:11:56
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-29 08:15:09
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-29 08:15:09
Artykuł był wyświetlony: 2048 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłaszanie uwag do oferty Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w trybie pozakonkursowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 08:27:52

Oferta w trybie pozakonkursowym

Krosno Odrzańskie,  2018.01.19
 
 
W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński  Uniwersytet Trzeciego Wieku w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Turniej kręglarski Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. Lubuskiego o puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 26.01.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Załączniki

  • oferta (PDF, 806.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-19 08:28:49 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 08:27:52
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 08:31:13
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 08:31:12
Artykuł był wyświetlony: 2522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 5/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 1059/7 ul. Parkowa Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 09:57:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 09:57:28
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 09:58:36
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 09:58:36
Artykuł był wyświetlony: 2062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 4/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 713/1 Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 09:54:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 09:54:08
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 09:55:22
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 09:55:22
Artykuł był wyświetlony: 2063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 3/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 107/3 Sarbia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 09:34:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 09:34:50
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 09:48:14
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 09:48:14
Artykuł był wyświetlony: 2044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 2/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 296/1 Łochowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 09:19:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 09:19:47
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 09:32:59
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 09:32:59
Artykuł był wyświetlony: 2019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 1/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 1232/22, dz. nr 1232/23 ul. Edisona Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 09:15:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 09:15:35
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 09:16:56
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 09:16:56
Artykuł był wyświetlony: 1320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu