ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 29/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 185/08 z dnia 13 listopada 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-14 14:38:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-14 14:39:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-14 14:39:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 22 i 23/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniami nr 181/08 , 182/08. 183/08 i 184/08 z dnia 10 listopada 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-12 09:57:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-12 09:57:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-12 09:57:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń została wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do dzierżawy objęte uchwałą nr XXIV/180/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-05 09:32:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-05 09:32:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-05 09:32:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 22 i 23/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniami nr 174/08 , 175/08. 176/08 i 177/08 z dnia 29 października 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-03 09:39:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-03 09:39:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-03 09:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE      Rada Nadzorcza „Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego” sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Do obowiązków Prezesa Zarządu pierwszej kadencji należało będzie zorganizowanie nowo utworzonego podmiotu, jego późniejsze zarządzanie i reprezentowanie. Spółka została powołana do realizacji zadania własnego Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym do zrealizowania programu inwestycyjnego dofinansowywanego z Funduszu Spójności. Kadencja Zarządu trwa dwa lata, Prezes Zarządu zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Wymagania minimalne jakie spełniać winien kandydat to:
1) wyższe wykształcenie,
2) co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi lub ich wyodrębnionymi częściami,
3) niekaralność (potwierdzona właściwym zaświadczeniem),
4) możliwość podjęcia zatrudnienia najpóźniej od dnia 1 grudnia 2008 r.
Dodatkowymi atutami kandydata będzie:
1) posiadanie wykształcenia w jednym z preferowanych kierunków: tj. wykształcenia ekonomicznego, technicznego lub z zakresu ochrony środowiska,
2) doświadczenie w branży komunalnej, zwłaszcza wodociągowo – kanalizacyjnej,
3) doświadczenie w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych,
4) znajomość przepisów prawnych regulujących zasady świadczenia usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przepisów Prawa wodnego oraz Prawa ochrony środowiska,
5) znajomość języków obcych, obsługi komputera oraz posiadanie prawa jazdy. 

        
       Wybór Prezesa Zarządu nastąpi w drodze indywidualnych rozmów z kandydatami przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą przy udziale przedstawiciela Gminy Krosno Odrzańskie. Zainteresowani Kandydaci w terminie do dnia 13 listopada 2008 r. winni złożyć swoje CV wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w konkursie w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – sekretariat Burmistrza. CV winno zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby procedury rekrutacyjnej. Wraz z CV kandydat winien złożyć przygotowaną przez siebie ogólną koncepcję zorganizowania Spółki (nie więcej niż 15.000 znaków), zawierającą co najmniej: wykaz najważniejszych działań formalnych i faktycznych niezbędnych zdaniem kandydata do rozpoczęcia przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zarys przyszłej struktury organizacyjnej Spółki.
Wszelkich informacji dotyczących Spółki i konkursu udziela mec. Łukasz Ciszewski
nr tel. 0 507 029 580

Przewodniczący Rady Nadzorczej
mec. Łukasz Ciszewski      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
mec. Łukasz Ciszewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mec. Łukasz Ciszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-30 15:13:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-30 15:13:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-30 15:13:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 22 i 23/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniami nr 172/08 i 173/08. z dnia 22 października 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-22 11:35:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-22 11:35:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-22 11:35:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Ogłoszenia     
Przewodniczącego Rady     
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 20 październik 2008  
 Kalendarz wyborczy
dla wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
zarządzonych na dzień 03 grudzień 2008

Termin wykonania czynności wyborczych
Treść czynności
Czynność wykonywana jest przez:
Zgodnie z kalendarzem wyborczym
Podanie do publicznej wiadomości, w formie ogłoszenia, informacji o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych oraz trybie zgłaszania kandydatów do MRM
Szkolne Komisje Wyborcze
24 października 2008r.
Powołanie Szkolnych Komisji Wyborczych
Miejska Komisja Wyborcza w uzgodnieniu z dyrektorami szkół
07 listopada 2008r.Przyjmowanie zgłoszeń i list poparcia kandydatów do MRMSzkolne Komisje Wyborcze
12 listopada 2008r.Przekazanie list zarejestrowanych kandydatów MKWSzkolne Komisje Wyborcze
17 listopada 2008r.Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia list kandydatówMiejska Komisja Wyborcza
20 listopada 2008r.Sporządzenie spisów wyborców w szkołachSzkolne Komisje Wyborcze
25 listopada 2008r.Druk kart do głosowaniaMiejska Komisja Wyborcza
01 grudnia 2008r.Zakończenie kampanii wyborczej
02 grudnia 2008r.Zgłoszenie gotowości lokali wyborczych do MKWSzkolne Komisje Wyborcze
03 grudnia 2008r.Głosowanie od godz. 8:00 do 15:00Szkolne Komisje Wyborcze
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Grycan      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-22 08:53:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-22 08:53:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-22 08:53:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 20 października 2008 r.


w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.


      Na podstawie § 40 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim stanowiącej rozdział 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, przyjętego uchwałą Nr XXI/143/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej, zarządzam na terenie Gminy Krosno Odrzańskie wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

      Datę wyborów wyznaczam na środę - 3 grudnia 2008 roku.

      W celu przeprowadzenia wyborów wyznaczono następujące okręgi wyborcze i obwody głosowania:
L.p.
Nazwa szkoły
Siedziba obwodu głosowania
Liczba mandatów
Nr okręgu wyborczego
1.
Gimnazjum im. Henryka Brodatego
Krosno Odrzańskie
Ul. Pułaskiego 3
7
1
2.
Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej
Wężyska 162
2
2
3.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego
Krosno Odrzańskie
Ul. Szkolna 1
5
3
4.
Środowiskowy Hufiec Pracy (OHP)
Krosno Odrzańskie
Ul. Szkolna 1
1
4
5.
Zespół Szkół Specjalnych
Krosno Odrzańskie
Ul. Poznańska 88
 
      Koordynacją prac związanych w przeprowadzeniem wyborów zajmuje się Miejska Komisja Wyborcza w składzie:
 1. Bogdan Śnieżek – przewodniczący;
 2. Jerzy Dębicki;
 3. Anna Kain,
 4. Maja Pelec;
 5. Marcin Topczak.
      Zakres zadań Miejskiej Komisji Wyborczej określa § 43 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
      Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 tel. 068 383 50 17 wew. 125 lub 126.
      Uznając potrzebę uczestnictwa młodzieży w procesach tworzenia demokracji oraz mając na względzie przyszłość młodego pokolenia, zwracam się do wszystkich uczniów i młodzieży z terenu Gminy Krosno Odrzańskie o czynne uczestnictwo w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
      Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim stałym mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie, którzy są uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie gminy Krosno Odrzańskie, a w dniu wyborów nie ukończyli 18 roku życia.
     Zgłoszenia kandydatów na członków Rady przyjmują:
 1. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim – ul. Pułaskiego 3.
 2. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach.
 3. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – ul. Szkolna 1.
 4. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Środowiskowym Hufcu Pracy (OHP) w Krośnie Odrzańskim – ul. Szkolna 1.
 5. Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim – ul. Poznańska 88.
     Wzór zgłoszenia i listy poparcia można otrzymać w Szkolnych Komisjach Wyborczych.
     Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym w dniu 07 listopada 2008 roku o godzinie 12:00 upływa termin zgłaszania kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w celu zarejestrowania, natomiast w dniu 01 grudnia 2008 roku przypada zakończenie kampanii wyborczej. Szczegółowych informacji na temat wyborów, w tym sposób głosowania, udzielają Miejska Komisja Wyborcza oraz Szkolne Komisja Wyborcze.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grycan        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-21 15:24:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-21 15:24:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-21 15:24:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 21/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 163/08 z dnia 24 sierpnia 2008 r., i 167/08 z dnia 13 października 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-17 09:11:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-17 09:12:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-17 09:12:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.)
 
 informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 20/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 151/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r., 158/08 z dnia 9 września 2008 r. i 161/08 z dnia 22 września 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-26 09:29:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-26 09:29:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-26 09:29:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji