ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 4/2107 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 14:27:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 14:27:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 14:29:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 14:29:03
Artykuł był wyświetlony: 417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 3/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 14:20:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 14:20:05
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 14:21:53
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 14:21:53
Artykuł był wyświetlony: 420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 2/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 12:24:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 12:24:02
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 12:26:38
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 12:26:38
Artykuł był wyświetlony: 428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 18/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 09:34:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz  Krosna  Odrzańskiego
 
 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa 1, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 18/2017 z dnia 01.02.2017 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Ciecińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 09:34:01
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 09:34:14
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 09:34:14
Artykuł był wyświetlony: 649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-03 11:18:35

wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  t.j. ze zm.) oraz Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2014, poz. 2105) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/221/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. U. Woj. Lubus. 2016, poz. 2176).
 
 
Upowszechnianie kultury fizycznej
 
L.p.
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
Kwota przyznanej dotacji
 
1.
 
Ludowy Zespół Sportowy "Pogoń" w Wężyskach
Przygotowanie i udział drużyn w rozgrywkach ligowych
21 000,00 zł
 
3.
Siatkarski Klub Sportowy Tęcza
w Krośnie Odrzańskim
Upowszechnianie kultury fizycznej - Organizacja zawodów sportowych oraz działalność szkoleniowa
w zakresie piłki siatkowej  w Krośnie Odrzańskim
28 000,00 zł
 
4.
Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza"
w Krośnie Odrzańskim
Krośnieńska Liga Szachowa – Liga Szkolna „Edukacja przez Szachy w Szkole”                    
3 750,00 zł
 
5.
Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza"
w Krośnie Odrzańskim
Lubuska III Liga Juniorów w Szachach, Indywidualne Mistrzostwa Woj. Juniorów i Młodzików  w Szachach                                            
3 592,00 zł
 
6.
Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza"
w Krośnie Odrzańskim
Lubuska IV Liga w Brydża Sportowego, "Brydż 60 plus" -  profilaktyka zdrowotna seniorów                                                           
1 000,00 zł
 
7.
Klub Sportowy "Kruszywo"
w Starym Raduszcu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
15 000,00 zł
 
8.
Klub Piłki Nożnej "Tramp-Karp" w Osiecznicy
Udział drużyny seniorów w rozgrywkach klasy "A"
i drużyny orlików w terenowej lidze Podokręgu Krosno Odrzańskie.
21 000,00 zł
 
9.
Klub Sportowy Jaguar
w Krośnie Odrzańskim
Wspieranie rozwoju Karate Tradycyjnego wśród dzieci
i młodzieży w Gminie Krosno Odrzańskie, poprzez organizację Turnieju Karate oraz udział w zawodach Karate na szczeblu ogólnokrajowym.
3 000,00 zł
 
10.
Stowarzyszenie "Raduszczanka" w Starym Raduszcu
Organizacja treningów biegowych dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie
4 500,00 zł
 
11.
Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze w Gostchorzu
Wsparcie w roku 2017 realizacji zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
4 000,00 zł
 
12.
Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka
1 225,00 zł
 
13.
Miejski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim
Organizacja zawodów sportowych oraz działalności szkoleniowej w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego w Krośnie Odrzańskim
135 000,00 zł
 
14.
Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Czarnowie
Prowadzenie LKS „Czarni” w Czarnowie
21 000,00 zł
 
15.
Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
Organizacja zawodów wędkarskich o Puchar Szefa Rejonu V
1 300,00 zł
 
Razem:
263 367,00 zł
 
 
Ochrona zdrowia
 
a. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej
 
L.p.
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
Kwota przyznanej dotacji
 
1.
 
Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Zielonej Górze
Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z Gminy Krosno Odrzańskie z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej.
23 000,00 zł
 
2.
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych" w Chlebowie
IV OBÓZ WĘDROWNY KARKONOSZE 2017
18 000,00 zł
 
3.
Miejski Klub Sportowy "Tęcza"
w Krośnie Odrzańskim
Ochrona zdrowia: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej                    
17 000,00 zł
 
4.
Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
w Zielonej Górze
Wypoczynek letni dla dzieci ze świetlicy prowadzonej przez  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Krośnie Odrzańskim w ośrodku kolonijnym „Kajtuś”
w Kołobrzegu                                           
5 000,00 zł
 
  Razem:
63 000,00 zł
 
b. prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie
 
L.p.
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
Kwota przyznanej dotacji
1.
Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego Feniks w Krośnie Odrzańskim
Świetlica środowiskowa dla dzieci
i współuzależnionych – KLUB DROMADER
17 000,00 zł
2.
Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
w Zielonej Górze
Prowadzenie i utrzymanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie
5 000,00 zł
Razem:
22 000,00 zł
 
 
c. organizacja imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
 
L.p.
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
Kwota przyznanej dotacji
1.
Stowarzyszenie "Raduszczanka" w Starym Raduszcu   
Fantastyczna Sarbia - organizacja dnia dziecka
w tematyce fantastycznej, z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej
1 050,00 zł
Razem:
1 050,00 zł
 
 
d. promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, organizacja imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno – sportowych mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 
L.p.
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
Kwota przyznanej dotacji
1.
Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim     
Turniej kręglarski Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. Lubuskiego o puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego
1 320,00 zł
Razem:
1 320,00 zł
 
 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1.
"Skarpa Gostchorze"
w Gostchorzu
Festyn z okazji FLISU ODRZAŃSKIEGO         
2 300,00 zł
2.
Stowarzyszenie Pracowników
i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej "Synergia"
w Krośnie Odrzańskim
XII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych
i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
4 700,00 zł
Razem:
7 000,00 zł
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie Odrzańskim
Oznaczenie miejsca byłego obozu jenieckiego z okresu pierwszej wojny światowej.
2 550,00 zł
Razem:
2 550,00 zł
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2017-02-03 11:18:35
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 11:46:44
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 11:46:43
Artykuł był wyświetlony: 1177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gmina Krosno Odrzańskie informuje o Planowanych Zamówieniach o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 30 tys. zł netto w roku finansowym 2017.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 09:18:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Gmina Krosno Odrzańskie informuje o Planowanych Zamówieniach o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 30 tys. zł netto w roku finansowym 2017. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Słupski Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Słupski Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 09:18:26
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 09:25:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 09:25:22
Artykuł był wyświetlony: 1860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 1/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 15:32:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kulczak Data wprowadzenia do BIP 2017-01-18 15:32:41
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-01-18 15:34:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-01-18 15:34:23
Artykuł był wyświetlony: 1894 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o przyjęciu dokumentu oraz możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Gubińska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 10:54:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bendkowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bendkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-18 10:54:20
Wprowadził informację do BIP: Sylwia Bendkowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-18 10:56:02
Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Bendkowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-18 10:56:02
Artykuł był wyświetlony: 1895 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór Partnerów projektu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 20:45:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Januszkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Januszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-01-09 20:45:39
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 20:47:25
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 20:47:25
Artykuł był wyświetlony: 2205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 70/2016 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-22 15:22:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2016-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilia Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-22 15:22:41
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2016-12-22 15:23:41
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2016-12-22 15:23:41
Artykuł był wyświetlony: 3138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu