ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nr 74/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 15:28:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilla Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 15:28:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 15:30:14
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 15:30:14
Artykuł był wyświetlony: 3725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 73/2017 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-04 15:07:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kulczak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-04 15:07:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-10-04 15:09:45
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-10-04 15:09:45
Artykuł był wyświetlony: 4004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 15:01:38

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Przedmiot konsultacji:
  1. projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Programu współpracy
    z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
 
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 25 września 2017 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 4 października 2017 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
 
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie na adres Urząd Miast w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, mailowo na adres: lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 4 października 2017 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 26.09.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 15:01:38
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 15:06:55
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 15:06:55
Artykuł był wyświetlony: 4398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

APEL Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2017 r. o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia środków finansowych pozwalających na funkcjonowanie i rozwój Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 09:51:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26 września 2017 r. na XXXIX nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przyjęła apel o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia środków finansowych pozwalających na funkcjonowanie i rozwój Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.
 
Treść niniejszego apelu w załączeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 09:51:14
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 09:54:47
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 09:54:47
Artykuł był wyświetlony: 4410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-31 13:41:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Rukawisznikow Data wytworzenia informacji: 2017-08-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Rukawisznikow Data wprowadzenia do BIP 2017-08-31 13:41:23
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2017-08-31 13:42:49
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2017-08-31 13:42:49
Artykuł był wyświetlony: 5524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-10 08:54:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Przedmiot konsultacji:
  1. projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
 
Czas rozpoczęcia konsultacji:  10 sierpnia 2017 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 17 sierpnia 2017 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
 
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 17 sierpnia 2017 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010 r., Nr 91, poz. 1317).
 
 
Informacja zamieszczona dnia 10.08.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2017-08-10 08:54:02
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-08-10 10:30:16
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2017-08-10 10:30:15
Artykuł był wyświetlony: 6044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Wężyska - Chlebowo - budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry (od km 526,9 do km 532,2 rzeki Odry), gm. Maszewo, Gubin i Krosno Odrzańskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 14:13:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-08-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Matuszewski Data wprowadzenia do BIP 2017-08-04 14:13:47
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 14:15:44
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-08-04 14:15:44
Artykuł był wyświetlony: 5319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ NR 72/2017 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 14:05:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-08-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilla Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-04 14:05:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 14:07:19
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-08-04 14:07:18
Artykuł był wyświetlony: 5028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 71/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 16:04:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilla Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 16:04:55
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 16:06:15
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 16:06:14
Artykuł był wyświetlony: 4215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 70/2017 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 16:02:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lilla jasińska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 16:02:34
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 16:03:52
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 16:03:52
Artykuł był wyświetlony: 3599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu