ˆ

Ochrona środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydani i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F na odcinku Retno-Wężyska od km 6+745 do km 9+029"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 14:03:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kułacz Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 14:03:15
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 14:04:53
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 14:04:53
Artykuł był wyświetlony: 278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-02 15:00:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-08-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kułacz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-02 15:00:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-08-02 15:02:33
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-08-02 15:05:27
Artykuł był wyświetlony: 581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krosno Odrzańskie”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-20 15:07:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kułacz Data wprowadzenia do BIP 2017-07-20 15:07:23
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 15:09:18
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 15:09:18
Artykuł był wyświetlony: 571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Głęboka termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim - oddział pediatryczny, oddział położnictwa i ginekologi oraz izba przyjęć" przy ul. Piastów 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-08 15:06:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kułacz Data wprowadzenia do BIP 2017-06-08 15:06:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-06-08 15:08:54
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-07-24 15:48:19
Artykuł był wyświetlony: 739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE ZA 2016 ROK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-24 12:40:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2017-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kliszewski, Katarzyna Kuzdrowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-24 12:40:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2017-04-24 12:43:43
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2017-04-24 12:46:38
Artykuł był wyświetlony: 793 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-27 15:03:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2016-09-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kułacz Data wprowadzenia do BIP 2016-09-27 15:03:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2016-09-27 15:05:58
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 15:05:58
Artykuł był wyświetlony: 1762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE ZA 2015 ROK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-29 13:37:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kliszewski Data wytworzenia informacji: 2016-04-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kliszewski Data wprowadzenia do BIP 2016-04-29 13:37:08
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2016-04-29 13:38:25
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2016-04-29 13:38:25
Artykuł był wyświetlony: 2720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-04 07:50:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Krosno Odrzańskie, 25.09.2012 r.
GN.VI.7624.2.5.2012
 
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199,poz.1227, z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.09.2012 r. została wydana decyzja znak: GN.VI.7624.2.5.2012 o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 499 kWe, w miejscowości Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie, na terenach działek o numerach : 328/3 i 333/1.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/wym. decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami , Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
ul. Parkowa1(Blok B, pokój nr 19).
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2012-10-04 07:50:11
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Dudczak Data wprowadzenia do BIP 2012-10-04 07:50:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Węglik Data udostępnienia informacji: 2012-10-04 07:50:30
Osoba, która zmieniła informację: Robert Węglik Data ostatniej zmiany: 2016-11-02 14:03:46
Artykuł był wyświetlony: 8523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-11-24 09:41:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2004-2011 - uchwała nr XX/123/04 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 września 2004r.
Załącznik do Uchwały


Program Ochrony Środowiska Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 - uchwała nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 września 2004r.
Załącznik do Uchwały

 
  
Karty A
 
Karty B
 
Karty E
 
Obwieszczenia i ogłoszenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Ostrowski Data wytworzenia informacji: 2005-11-24 09:41:35
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Ostrowski Data wprowadzenia do BIP 2005-11-24 09:41:35
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2005-11-24 09:49:41
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2010-06-24 10:07:24
Artykuł był wyświetlony: 12486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-10-18 07:35:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektroniczny

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23,

2) TEW – Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Przyszłości 7 b,


Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1) Usługowo Produkcyjno Handlowa Spółdzielnia, ul. Parkowa 2, Sklep AGD¬ ¬– punkt sprzedaży i zbiórki,

2) Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Krosno Odrzańskie, ul. Szkolna 1 – sklep AGD i sklep z art. metalowymi – punkty sprzedaży i zbiórki,

3) BHU Spółka Akcyjna, Poznań, ul. Strzeszyńska 58 – Sklep BHU ul. Bohaterów WP 20 w Krośnie Odrzańskim – punkt sprzedaży i zbiórki
 
4) P.P.U.H. Inter-castor Sp. z o. o. ul. Krośnieńska 5, 66-600 Połupin, tel. (068) 383-51-12,
fax. (068) 383-50-53, e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Węglik Data wytworzenia informacji: 2006-10-18 07:35:57
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Węglik Data wprowadzenia do BIP 2006-10-18 07:35:57
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-10-18 07:36:40
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2006-10-18 07:36:40
Artykuł był wyświetlony: 12423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu