ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów tych dokumentów

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-20 11:17:26 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-20 11:17:35 przez Sylwia Bendkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2017-07-19
IR.6720.1.2017.AW
IR. 6721.1.2017.AW
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów tych dokumentów.
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1073), oraz art.39 ust.1 pkt. 1, 3, 4 i 5w związku z art.46 pkt. 1 i art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim:
  1. uchwały nr XXXV/289/17 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonieul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie oraz
    w rejonie Jeziora Glibiel w obrębie Łochowice gminy Krosno Odrzańskie
    ,
  2. uchwały nr XXXV/290/17 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 Krosno Odrzańskie.
Granice obszarów opracowania oznaczono na załączniku graficznym do powyższych uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krośnie Odrzańskim.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu i zmiany studium oraz prognoz oddziaływania na środowisko do Burmistrza Krosna Odrzańskiego na piśmie na adres: Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
 
 
                              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bendkowska Data wytworzenia informacji: 2017-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bendkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-20 11:17:26
Wprowadził informację do BIP: Sylwia Bendkowska Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 11:17:35
Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Bendkowska Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:01:07
Artykuł był wyświetlony: 127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu