ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-11-15 15:04:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 15 listopada 2006r.
Nasz znak: IR – III – 73311 – 20 /06

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Budowie oświetlenia drogowego ul. Matejki w miejscowości Krosno Odrzańskie, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 938/1, 938/2 i 939/3 obręb Krosno Odrzańskie.Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 19.

Prosi się właścicieli nieruchomości do zapoznania się ze sprawą i ewentualnego wniesienia uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-11-15 15:04:25
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-11-15 15:04:25
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-11-15 15:04:54
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-11-15 15:04:54
Artykuł był wyświetlony: 5822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-10-25 08:36:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 23 października 2006r.
nasz znak: IR – III – 73311 – 19 / 06

OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz.1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.),

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 23 października 2006r.


warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR. III – 73311 - 19 / 06 dla inwestycji polegającej na:


„Budowie wieży z dzwonnicą przy istniejącej kaplicy przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 11 w miejscowości Strumienno gmina Krosno Odrzańskie woj. lubuskie ”


Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Bł.Karoliny Kózka w Połupinie ul. Słoneczna 10a 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-10-25 08:36:53
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-10-25 08:36:53
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-10-25 08:37:24
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-10-25 08:37:24
Artykuł był wyświetlony: 5746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-10-11 11:08:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 29 września 2006r.
Znak: IR . III –73311 - 17 / 06


OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz.1071 ze zm.) art. 4 ust.2 pkt 1, , art.50 ust.1i 4, art. 51 ust.1 pkt 2 art. 52 ust.1 art. 53 ust.1 , 3 i 4 pkt 9 , art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm./,


u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 29 września 2006r.


warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IR. III – 73311 -17/06 dla inwestycji polegającej na:


- Budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ulicy Kościuszki, Polnej i Dąbrowskiego oraz drogi dojazdowej od ulicy Armii Czerwonej do strefy przemysłowej wraz z chodnikami i oświetleniem przewidzianych do realizacji w Krośnie Odrzańskim obręb 1, w ułamkowej części obrębu Łochowice oraz obrębu Kamień-Morsko woj. lubuskie”


Wnioskodawca : Gmina Krosno Odrzańskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-10-11 11:08:11
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-10-11 11:08:11
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-10-11 11:08:23
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-10-11 11:08:23
Artykuł był wyświetlony: 5778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-10-03 14:39:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 2 października 2006r.
nasz znak: IR – III – 73311 – 19 / 06
 
 
OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 „Budowie wieży z dzwonnicą przy istniejącej kaplicy przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 11 w miejscowości Strumienno gmina Krosno Odrzańskie woj. lubuskie ”


Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Bł.Karoliny Kózka w Połupinie ul. Słoneczna 10a 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 19.

Prosi się właścicieli sąsiednich nieruchomości do zapoznania się ze sprawą i ewentualnego wniesienia uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-10-03 14:39:11
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-10-03 14:39:11
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-10-03 14:41:30
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-10-03 14:41:30
Artykuł był wyświetlony: 5811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-08-08 13:02:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 1 sierpnia 2006r.
Nasz znak: IR – III – 73311 – 17 / 06


OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ulicy Kościuszki, Polnej i Dąbrowskiego oraz drogi dojazdowej od ulicy Armii Czerwonej do strefy przemysłowej wraz z chodnikami i oświetleniem przewidziane do realizacji w Krośnie Odrzańskim obręb 1, woj. lubuskie
Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 19.

Prosi się właścicieli nieruchomości do zapoznania się ze sprawą i ewentualnego wniesienia uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-08-08 13:02:28
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-08-08 13:02:28
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-08-08 13:02:37
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-08-08 13:02:37
Artykuł był wyświetlony: 5770 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-08-08 12:59:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 2 sierpnia 2006r.
Nasz znak: IR – III – 73311 – 18 / 06


OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Przebudowie ulicy Jaskółczej wraz z regulacją wysokościową infrastruktury technicznej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 866 oraz 1021 obręb 1 w Krośnie Odrzańskim.Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 19.

Prosi się właścicieli nieruchomości do zapoznania się ze sprawą i ewentualnego wniesienia uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-08-08 12:59:14
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-08-08 12:59:14
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-08-08 12:59:33
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-08-08 12:59:33
Artykuł był wyświetlony: 5810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-07-07 14:55:25

Akapit nr 1 - brak tytułu


Krosno Odrzańskie dnia 30 czerwca 2006r.
Nasz znak: IR – III – 73311 – 15 /06
 

OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Budowie hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przewidziana do realizacji na części działki oznaczonej geodezyjnie numerem 167 i na działkach nr 165, 159/2, 160, 164 – przy ulicy Pocztowej w Krośnie Odrzańskim woj. lubuskie oraz w II etapie budowie kortów tenisowych, boisk do siatkówki plażowej i budynku socjalnego przewidziana do realizacji na działce 163 i częściowo na działce 168 – obręb 2 w Krośnie Odrzańskim.”

Wnioskodawca: Powiat Krośnieński ul. 17 Pionierów 2 Krosno Odrzańskie


Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 19.

Prosi się właścicieli nieruchomości do zapoznania się ze sprawą i ewentualnego wniesienia uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Alekasndra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-07-07 14:55:25
Osoba, która odpowiada za treść: Alekasndra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-07-07 14:55:25
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-07-07 14:55:32
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-07-07 14:55:32
Artykuł był wyświetlony: 5921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-07-07 14:42:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 21 czerwca 2006r.
Nasz znak: IR – III – 73311 – 12 / 06


OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 21 czerwca 2006r.

zmianę decyzji IR. III – 73311 – 10/05 z dn. 24.08.2005r. dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami z uwagi na:

• zmianę przebiegu części trasy w obrębie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 374, 543, 387, 372/4, 373/1, 373/2, 291, 297, 298, 361, 315, 305 w miejscowości Osiecznica, gmina Krośnie Odrzańskim woj. lubuskie

Trasa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami prowadzi przez dz. 967, 374 i 542 – w pasie drogowym drogi krajowej Nr 29 ( ul. Krośnieńska ) oraz na działkach sąsiednich nr 374, 543, 373/1, 387, 372/4, 297, 298, , 305, 373/2 przy ul. Krośnieńskiej, na dz. nr 291 , nr 327 i 117 przy ul. Jana Pawła II, dz nr 361 przy ul. Konopnickiej, dz. nr 315 przy ul. Mickiewicza oraz dz. nr 409/5 przy ul. Nadrzecznej i 498/2 przy ul. Polnej . Na działkach nr 305, 361, 373/2, 374, 373/1, 374, 387 i 543 przewiduje się kablowe linie energetyczne NN zasilające w energię elektryczną projektowane przepompownie ścieków zlokalizowane na działkach nr 543, 373/1 i 372/4


Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-07-07 14:42:49
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-07-07 14:42:49
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-07-07 14:51:13
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-07-07 14:51:13
Artykuł był wyświetlony: 5954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-06-22 09:37:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 5 czerwca 2006r.
Nasz znak: IR – III – 73311 – 9 / 06


OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 50 ust. 1 i 4, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, 3 i 4 pkt 9, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 5 czerwca 2006r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-9/06 dla inwestycji polegającej na:


• Przebudowie drogi krajowej nr 29 poprzez budowę ogólnodostępnej zatoki postojowej na dwa samochodu osobowe w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ulicy Poznańskiej, woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 805 obręb 1 w Krośnie Odrzańskim.
Wnioskodawca: Irena Pietrażycka ul. Poznańska 31 Krosno Odrz.a/a Al.W-P

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-06-22 09:37:34
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-06-22 09:37:34
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-06-22 09:37:44
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-06-22 09:37:44
Artykuł był wyświetlony: 6021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-06-22 09:35:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 5 czerwca 2006r.
Nasz znak: IR – III – 73311 – 7 / 06
 

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 56 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

o d m a w i a m u s t a l e n i a
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 5 czerwca 2006r.

warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-7/06 dla inwestycji polegającej na:


• Budowie hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Pocztowej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. Lubuskie.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 163 oraz częściowo na działce 170 i 168 – obręb 2 w Krośnie Odrzańskim.Wnioskodawca: Powiat Krośnieński ul. 17 Pionierów 2 Krosno Odrz.A/a Al.W-P

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2006-06-22 09:35:58
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2006-06-22 09:35:58
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2006-06-22 09:36:05
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2006-06-22 09:36:05
Artykuł był wyświetlony: 6046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu