ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

IR.III-73311-9/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-30 13:35:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 24 lipca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 9 / 07


OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,


w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Budowie linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania budownictwa mieszkaniowego:
  • przy ulicy Kazimierza Odnowiciela (nr ewid. 44/115) na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/69, 44/67, 44/65, 44/84,
  • przy ul. Władysława Łokietka (nr ewid. 44/115) na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/85, 44/66, 44/68, 44/70, 44/79, 44/77, 44/75, 44/73,
  • przy ul. Kazimierza Wielkiego (nr ewid. 44/115) na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/57, 44/82, 44/80, 44/78, 44/76, 44/74
w miejscowości Krosno Odrz. woj. Lubuskie.


Wnioskodawca: IT-ELECTRIC s.c. Andrzej i Łukasz Frąckowiak, ul. Słowacka 5/10, 65- 943 Zielona Góra


Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-07-30 13:35:53
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-07-30 13:35:53
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-07-30 13:45:40
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-07-30 13:45:40
Artykuł był wyświetlony: 5882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 10 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-27 09:38:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 25 lipca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 10 / 07


OBWIESZCZENIEInformuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,


w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Budowie sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Matejki do połączenia z kotłownią przy ul. Poznańskiej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 939/7, 939/9, 939/21, 939/3, 939/18, 939/17, 936/9, 806/2, 286/2, 287, 290/8, 292/45, 291/2, 297/2, 596/2, 601/2, 602/2, 603, 605/4, 612/13, 592/1, 610, 613, 627/79, 627/47 w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie


Inwestycja budowy sieci cieplnej przewidziana jest do realizacji z kotłowni przy ul. Matejki do kotłowni przy ul. Poznańskiej i przechodzi przez ul. Obrońców Stalingradu do osiedla przy ul Kościuszki oraz przez osiedla pomiędzy ul. Poznańską a ul. Piastów i ul. 1 Maja w Krośnie Odrzańskim.


Wnioskodawca: Energetyka Cieplna Opolszczyzny, ul. Harcerska 15, Opole


Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-07-27 09:38:09
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-07-27 09:38:09
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-07-27 09:42:34
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-07-27 09:42:34
Artykuł był wyświetlony: 5883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-8/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-20 15:30:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 11 lipca 2007r.


Nasz znak: IR – III – 73311 – 8 / 07OBWIESZCZENIE
Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 11 lipca 2007r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-8/07 dla inwestycji polegającej na:


Rozbudowie istniejącej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 122 w miejscowości Czarnowo gm. Krosno Odrz. woj. lubuskie
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowie, gm. Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-07-20 15:30:29
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-07-20 15:30:29
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-07-20 15:30:46
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-07-20 15:30:46
Artykuł był wyświetlony: 5840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 7 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-12 16:40:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 2 lipca 2007r.


Nasz znak: IR – III – 73311 – 7 / 07OBWIESZCZENIE
Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 2 lipca 2007r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-8/07 dla inwestycji polegającej na:


• Budowie sieci wodociągowej w ul. Szosa Poznańska przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 61/5 i 61/30 w miejscowości Kamień gm. Krosno Odrz. woj. lubuskie
Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-07-12 16:40:24
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-07-12 16:40:24
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-07-12 16:40:46
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-07-12 16:40:46
Artykuł był wyświetlony: 5918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 6 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-12 16:37:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 9 lipca 2007r.


Nasz znak: IR – III – 73311 – 6 / 07OBWIESZCZENIE
Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 9 lipca 2007r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-6/07 dla inwestycji polegającej na:


• Budowie drogi wewnętrznej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerem 8/8, 14, 20 przy ul. Działkowca w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie
Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-07-12 16:37:09
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-07-12 16:37:09
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-07-12 16:37:43
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-07-12 16:37:43
Artykuł był wyświetlony: 5889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-24/06/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-22 14:54:38

Akapit nr 1 - brak tytułu


Krosno Odrzańskie dnia 21 czerwca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 24/06/07OBWIESZCZENIEInformuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 21 czerwca 2007r. znak IR.III-73311-24/06/07
z m i a n ę
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 24 sierpnia 2005r. znak IR.III-73311-10/05 polegającą na:


• Budowie sieci kanalizacyjnej w gminie Krosno Odrzańskie- Etap I – Zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami przewidziana do realizacji w miejscowości Osiecznica gm. Krosno Odrzańskie, woj. Lubuskie


Decyzja z dnia 21 czerwca 2007r. znak IR.III-73311-24/06/07 została ustalona z uwagi na zmianę oznaczeń geodezyjnych i lokalizacji przepompowni ścieków PS-58, PS-61, PS-62 przydomowej przepompowni ścieków LPT 6 oraz wykonanie przecisku hydraulicznego przez pas drogi krajowej Nr 29 (dz. nr 390, 542, 545 – ul. Krośnieńska) i dz. sąsiednie (dz. nr 540 i 608) w miejscowości Osiecznica, gmina Krosno Odrzańskie woj. lubuskie.Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-22 14:54:38
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-22 14:54:38
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-22 14:55:02
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-22 14:55:02
Artykuł był wyświetlony: 5849 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-8/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-19 10:38:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 18 czerwca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 8 / 07


OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Rozbudowie istniejącej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez dobudowę garażu przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 122 w miejscowości Czarnowo gm. Krosno Odrz. woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 122 – obręb Czarnowo, gmina Krosno Odrzańskie.Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowie, gm. Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-19 10:38:34
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-19 10:38:34
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-19 10:38:50
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-19 10:38:50
Artykuł był wyświetlony: 5884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-5/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-19 10:35:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 18 czerwca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 5 / 07


OBWIESZCZENIE

 

Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 18 czerwca 2007r
.


warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-5/07 dla inwestycji polegającej na:


• Budowie zatoki postojowej przy drodze krajowej Nr 29 str. prawa km 49+875, przy działce 821/3 przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 806/2 przy ul. Obrońców Stalingradu w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie
Wnioskodawca: Marek Piechocki, ul. Obrońców Stalingradu 37b, 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-19 10:35:31
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-19 10:35:31
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-19 10:36:08
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-19 10:36:08
Artykuł był wyświetlony: 5876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-7/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-15 13:53:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 11 czerwca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 7 / 07


OBWIESZCZENIEInformuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,


w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Budowie sieci wodociągowej w ul. Szosa Poznańska przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 61/5 i 61/30 w miejscowości Kamień gm. Krosno Odrz. woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 96, 61/3, 61/15, 61/20, 61/7, 61/23, 61/24, 61/25, 61/32, 61/21, 61/26, 61/29, 61/27, 61/28, 61/9, 61/10, 61/13, 61/31 – w miejscowości Kamień, gm. Krośnie Odrzańskim.Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości do zapoznania się ze sprawą i ewentualnego wniesienia uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-15 13:53:20
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-15 13:53:20
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-15 13:53:45
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-15 13:53:45
Artykuł był wyświetlony: 5873 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-3/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-01 14:37:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 25 maja 2007r.


Nasz znak: IR – III – 73311 – 3 / 07OBWIESZCZENIE
Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 25 maja 2007r.


warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-3/07 dla inwestycji polegającej na:


• Przebudowie pomieszczeń biurowych parteru, wejścia głównego, budowie windy przyściennej i podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. Lubuskie
Wnioskodawca: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-01 14:37:22
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-01 14:37:22
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-01 14:40:18
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-01 14:40:18
Artykuł był wyświetlony: 5916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu