ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

IR – III – 73311 – 13 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-10-19 13:19:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 16 października 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 13 / 07


OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,


w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:
  • Uzbrojeniu osiedla Chrobry II w Krośnie Odrzańskim – budowa sieci ulic osiedlowych z wodociągiem, kanalizacją sanitarną i deszczową przewidzianym do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/115, 148, 154, 149/7, 169, 171/1, 172/2, 176 zlokalizowanych na osiedlu Chrobry II w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnymi: 44/115, 148, 154, 149/7, 169, 171/1, 172/2, 176 – obręb 1 w Krośnie Odrzańskim.

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „BART” Bartosz Chrastek, ul. Łokietka 1a, 65-221 Zielona Góra działający z upoważnienia Gminy Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - -Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-10-19 13:19:28
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - -Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-10-19 13:19:28
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-10-19 13:20:06
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-10-19 13:20:06
Artykuł był wyświetlony: 5959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 12 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-09-13 15:21:28

Akapit nr 1 - brak tytułu


Krosno Odrzańskie dnia 5 września 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 12 / 07
OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 5 wrzesnia 2007r.


warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-12/07 dla inwestycji polegającej na:


Przebudowie drogi dojazdowej do bloku przy ulicach Łukasiewicza i Kopernika wraz z budową parkingu przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 662/1, 661, 679, 683, 685/11, 662/2, 664, 665 przy ul. Łukasiewicza i ul. Kopernika w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie


Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-09-13 15:21:28
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-09-13 15:21:28
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-09-13 15:21:44
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-09-13 15:21:44
Artykuł był wyświetlony: 5911 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 11 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-09-13 15:17:51

Akapit nr 1 - brak tytułu


Krosno Odrzańskie dnia 5 września 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 11 / 07
OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 5 wrzesnia 2007r.


warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-11/07 dla inwestycji polegającej na:


Przebudowie drogi dojazdowej do bloku przy ul. Pułaskiego Nr 28-32 wraz z budową parkingu przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 645/87 przy ul. Pułaskiego w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie
Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-09-13 15:17:51
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-09-13 15:17:51
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-09-13 15:18:23
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-09-13 15:18:23
Artykuł był wyświetlony: 5901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 10 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-08-31 13:17:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 28 sierpnia 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 10 / 07OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 28 sierpnia 2007r.


warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-10/07 dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Matejki do połączenia z kotłownią przy ul. Poznańskiej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 939/7, 939/9, 939/21, 939/3, 939/18, 939/17, 936/9, 806/2, 286/2, 287, 290/8, 292/45, 291/2, 297/2, 596/2, 601/2, 602/2, 603, 605/4, 612/13, 592/1, 610, 613, 627/79, 627/47 w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie

Inwestycja budowy sieci cieplnej przewidziana jest do realizacji z kotłowni przy ul. Matejki do kotłowni przy ul. Poznańskiej i przechodzi przez ul. Obrońców Stalingradu do osiedla przy ul Kościuszki oraz przez osiedla pomiędzy ul. Poznańską a ul. Piastów i ul. 1 Maja w Krośnie Odrzańskim.

Wnioskodawca: Energetyka Cieplna Opolszczyzny, ul. Harcerska 15, Opole

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-08-31 13:17:39
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-08-31 13:17:39
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-08-31 13:18:11
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-08-31 13:18:11
Artykuł był wyświetlony: 5916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 9 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-08-31 13:13:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 27 sierpnia 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 9 / 07OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 27 sierpnia 2007r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-9/07 dla inwestycji polegającej na:


Budowie linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania budownictwa mieszkaniowego:
- przy ulicy Kazimierza Odnowiciela (nr ewid. 44/115) na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/69, 44/67, 44/65, 44/84,
- przy ul. Władysława Łokietka (nr ewid. 44/115) na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/85, 44/66, 44/68, 44/70, 44/79, 44/77, 44/75, 44/73,
- przy ul. Kazimierza Wielkiego (nr ewid. 44/115) na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/57, 44/82, 44/80, 44/78, 44/76, 44/74
w miejscowości Krosno Odrz. woj. Lubuskie.


Wnioskodawca: IT-ELECTRIC s.c. Andrzej i Łukasz Frąckowiak, ul. Słowacka 5/10, 65-943 Zielona Góra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-08-31 13:13:01
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-08-31 13:13:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-08-31 13:13:51
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-08-31 13:13:51
Artykuł był wyświetlony: 5912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 12 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-08-24 15:18:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 20 sierpnia 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 12 / 07OBWIESZCZENIEInformuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,


w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Przebudowie drogi dojazdowej do bloku przy ulicach Łukasiewicza i Kopernika wraz z budową parkingu przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 662/1, 661, 679, 683, 685/11, 662/2, 664, 665 przy ul. Łukasiewicza i ul. Kopernika w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnymi: 662/1, 661, 679, 683, 685/11, 662/2, 664, 665 – obręb 1 w Krośnie Odrzańskim.

Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-08-24 15:18:30
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-08-24 15:18:30
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-08-24 15:19:28
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-08-24 15:19:28
Artykuł był wyświetlony: 5883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 11 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-08-24 15:15:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 20 sierpnia 2007r.


Nasz znak: IR – III – 73311 – 11 / 07OBWIESZCZENIE
Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,


w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Przebudowie drogi dojazdowej do bloku przy ul. Pułaskiego Nr 28-32 wraz z budową parkingu przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 645/87 przy ul. Pułaskiego w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnymi: 645/87 – obręb 1 w Krośnie Odrzańskim.


Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-08-24 15:15:10
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-08-24 15:15:10
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-08-24 15:16:21
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-08-24 15:16:21
Artykuł był wyświetlony: 5892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-9/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-30 13:35:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 24 lipca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 9 / 07


OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,


w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Budowie linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania budownictwa mieszkaniowego:
  • przy ulicy Kazimierza Odnowiciela (nr ewid. 44/115) na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/69, 44/67, 44/65, 44/84,
  • przy ul. Władysława Łokietka (nr ewid. 44/115) na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/85, 44/66, 44/68, 44/70, 44/79, 44/77, 44/75, 44/73,
  • przy ul. Kazimierza Wielkiego (nr ewid. 44/115) na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 44/57, 44/82, 44/80, 44/78, 44/76, 44/74
w miejscowości Krosno Odrz. woj. Lubuskie.


Wnioskodawca: IT-ELECTRIC s.c. Andrzej i Łukasz Frąckowiak, ul. Słowacka 5/10, 65- 943 Zielona Góra


Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-07-30 13:35:53
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-07-30 13:35:53
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-07-30 13:45:40
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-07-30 13:45:40
Artykuł był wyświetlony: 5911 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR – III – 73311 – 10 / 07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-27 09:38:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 25 lipca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 10 / 07


OBWIESZCZENIEInformuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,


w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Budowie sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Matejki do połączenia z kotłownią przy ul. Poznańskiej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 939/7, 939/9, 939/21, 939/3, 939/18, 939/17, 936/9, 806/2, 286/2, 287, 290/8, 292/45, 291/2, 297/2, 596/2, 601/2, 602/2, 603, 605/4, 612/13, 592/1, 610, 613, 627/79, 627/47 w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie


Inwestycja budowy sieci cieplnej przewidziana jest do realizacji z kotłowni przy ul. Matejki do kotłowni przy ul. Poznańskiej i przechodzi przez ul. Obrońców Stalingradu do osiedla przy ul Kościuszki oraz przez osiedla pomiędzy ul. Poznańską a ul. Piastów i ul. 1 Maja w Krośnie Odrzańskim.


Wnioskodawca: Energetyka Cieplna Opolszczyzny, ul. Harcerska 15, Opole


Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-07-27 09:38:09
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-07-27 09:38:09
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-07-27 09:42:34
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-07-27 09:42:34
Artykuł był wyświetlony: 5912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-8/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-20 15:30:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 11 lipca 2007r.


Nasz znak: IR – III – 73311 – 8 / 07OBWIESZCZENIE
Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 11 lipca 2007r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-8/07 dla inwestycji polegającej na:


Rozbudowie istniejącej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 122 w miejscowości Czarnowo gm. Krosno Odrz. woj. lubuskie
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowie, gm. Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-07-20 15:30:29
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-07-20 15:30:29
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-07-20 15:30:46
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-07-20 15:30:46
Artykuł był wyświetlony: 5869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu