ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

IR.III-73311-24/06/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-22 14:54:38

Akapit nr 1 - brak tytułu


Krosno Odrzańskie dnia 21 czerwca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 24/06/07OBWIESZCZENIEInformuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 21 czerwca 2007r. znak IR.III-73311-24/06/07
z m i a n ę
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 24 sierpnia 2005r. znak IR.III-73311-10/05 polegającą na:


• Budowie sieci kanalizacyjnej w gminie Krosno Odrzańskie- Etap I – Zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami przewidziana do realizacji w miejscowości Osiecznica gm. Krosno Odrzańskie, woj. Lubuskie


Decyzja z dnia 21 czerwca 2007r. znak IR.III-73311-24/06/07 została ustalona z uwagi na zmianę oznaczeń geodezyjnych i lokalizacji przepompowni ścieków PS-58, PS-61, PS-62 przydomowej przepompowni ścieków LPT 6 oraz wykonanie przecisku hydraulicznego przez pas drogi krajowej Nr 29 (dz. nr 390, 542, 545 – ul. Krośnieńska) i dz. sąsiednie (dz. nr 540 i 608) w miejscowości Osiecznica, gmina Krosno Odrzańskie woj. lubuskie.Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-22 14:54:38
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-22 14:54:38
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-22 14:55:02
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-22 14:55:02
Artykuł był wyświetlony: 5928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-8/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-19 10:38:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 18 czerwca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 8 / 07


OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Rozbudowie istniejącej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez dobudowę garażu przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 122 w miejscowości Czarnowo gm. Krosno Odrz. woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 122 – obręb Czarnowo, gmina Krosno Odrzańskie.Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowie, gm. Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-19 10:38:34
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-19 10:38:34
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-19 10:38:50
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-19 10:38:50
Artykuł był wyświetlony: 5961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-5/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-19 10:35:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 18 czerwca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 5 / 07


OBWIESZCZENIE

 

Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 18 czerwca 2007r
.


warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-5/07 dla inwestycji polegającej na:


• Budowie zatoki postojowej przy drodze krajowej Nr 29 str. prawa km 49+875, przy działce 821/3 przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 806/2 przy ul. Obrońców Stalingradu w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie
Wnioskodawca: Marek Piechocki, ul. Obrońców Stalingradu 37b, 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-19 10:35:31
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-19 10:35:31
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-19 10:36:08
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-19 10:36:08
Artykuł był wyświetlony: 5954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-7/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-15 13:53:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 11 czerwca 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 7 / 07


OBWIESZCZENIEInformuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,


w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Budowie sieci wodociągowej w ul. Szosa Poznańska przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 61/5 i 61/30 w miejscowości Kamień gm. Krosno Odrz. woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 96, 61/3, 61/15, 61/20, 61/7, 61/23, 61/24, 61/25, 61/32, 61/21, 61/26, 61/29, 61/27, 61/28, 61/9, 61/10, 61/13, 61/31 – w miejscowości Kamień, gm. Krośnie Odrzańskim.Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości do zapoznania się ze sprawą i ewentualnego wniesienia uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-15 13:53:20
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-15 13:53:20
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-15 13:53:45
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-15 13:53:45
Artykuł był wyświetlony: 5947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-3/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-01 14:37:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 25 maja 2007r.


Nasz znak: IR – III – 73311 – 3 / 07OBWIESZCZENIE
Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 25 maja 2007r.


warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-3/07 dla inwestycji polegającej na:


• Przebudowie pomieszczeń biurowych parteru, wejścia głównego, budowie windy przyściennej i podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. Lubuskie
Wnioskodawca: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-06-01 14:37:22
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn - Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-06-01 14:37:22
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-06-01 14:40:18
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-06-01 14:40:18
Artykuł był wyświetlony: 6002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR - III - 73311-9/06/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-24 12:58:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 17 maja 2007r.


Nasz znak: IR – III – 73311 – 9 / 06 / 07OBWIESZCZENIE
Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 17 maja 2007r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-9/06/07 dla inwestycji polegającej na:


• Przebudowie drogi krajowej n 29 przewidzianej do realizacji na części działki oznaczonej geodezyjnie numerem 805 – ul. Poznańska w Krośnie Odrzańskim woj. Lubuskie
Wnioskodawca: Irena Pietrażycka, ul. Poznańska 31, 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-05-24 12:58:59
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-05-24 12:58:59
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-05-24 13:00:10
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-05-24 13:00:10
Artykuł był wyświetlony: 5917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-4/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-22 10:28:38

Akapit nr 1 - brak tytułu


Krosno Odrzańskie dnia 11 maja 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 4 / 07OBWIESZCZENIE
Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 11 maja 2007r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR.III-73311-4/07 dla inwestycji polegającej na:


• Przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1088 przy ul. B. Chrobrego w miejscowości gm. Krosno Odrz. woj. lubuskie
Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-05-22 10:28:38
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-05-22 10:28:38
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-05-22 10:28:47
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-05-22 10:28:47
Artykuł był wyświetlony: 5909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-6/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-15 08:42:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 10 maja 2007r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 6 / 07


OBWIESZCZENIE


Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Budowie drogi wewnętrznej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerem 8/8, 14, 20 przy ul. Działkowca w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 8/8, 14, 20 – obręb 1 w Krośnie Odrzańskim.Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 19.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-05-15 08:42:30
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-05-15 08:42:30
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Galica Data udostępnienia informacji: 2007-05-15 08:42:59
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Galica Data ostatniej zmiany: 2007-05-15 08:42:59
Artykuł był wyświetlony: 5923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-11 07:43:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 10 maja 2007r.
Nasz znak: IR – III – 73311 – 5 / 07

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• Budowie zatoki postojowej przy drodze krajowej Nr 29 str. prawa km 49+875, przy działce 821/3 przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 806/2 przy ul. Obrońców Stalingradu w miejscowości Krosno Odrzańskie woj. lubuskie


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 806/2 – obręb 1 w Krośnie Odrzańskim.Wnioskodawca: Marek Piechocki, ul. Obrońców Stalingradu 37b, 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 19.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-05-11 07:43:01
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-05-11 07:43:01
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2007-05-11 07:43:11
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2007-05-11 07:43:11
Artykuł był wyświetlony: 6036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-04-26 08:58:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 24 kwietnia 2007r.
Nasz znak: IR – III – 73311 – 4 / 07
 
OBWIESZCZENIE
 
Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,
 
w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:
  • Przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1088 przy ul. B. Chrobrego w miejscowości gm. Krosno Odrz. woj. lubuskie
 
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 1088 – obręb 1 w Krośnie Odrzańskim.
 
Wnioskodawca: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 19.
Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wytworzenia informacji: 2007-04-26 08:58:04
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Węgrzyn-Przybylska Data wprowadzenia do BIP 2007-04-26 08:58:04
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Ostrowski Data udostępnienia informacji: 2007-04-26 08:58:09
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2007-04-26 08:58:09
Artykuł był wyświetlony: 6007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu