ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

IR.III-731-01/08 ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 22 września 2008r.
znak: IR.III-731-01/2008
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim:
1) uchwały nr XIX/122/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie, obejmującego teren ograniczony:
a) od północy terenami Lasów Państwowych obrębu Łochowice,
b) od zachodu terenami Lasów Państwowych obrębu Łochowice,
c) od południa terenem przy ul. Dąbrowskiego przeznaczonym pod zabudowę techniczno – produkcyjną, usługową, zieleń urządzoną, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną objętym planem zagospodarowania przestrzennego,
d) od wschodu ogrodami działkowymi;
2) uchwały nr XIX/123/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice, obejmującego teren ograniczony:
a) od północy terenami Lasów Państwowych obrębu Łochowice,
b) od zachodu terenami Lasów Państwowych obrębu Łochowice,
c) od południa terenem drogą dojazdową do Armii Czerwonej, ogrodami działkowymi i ternami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
d) od wschodu – ul. Armii Czerwonej.
Przedmiotem planu jest określenie warunków zagospodarowania terenu, z jego przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo – składowo - transportową, z niezbędnymi terenami komunikacji, infrastruktury technicznej i zieleni.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do 24 października 2008 r., w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Andrzej Chinalski
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-23 13:16:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-23 13:17:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-23 13:17:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR-III-73311-15/08 Rozbudowa kanalizacji przy jeziorze Glibiel w Łochowicach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 22 września 2008 r.
Nasz znak: IR – III – 73311 –15 / 08

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,
w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
· Rozbudowie kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na części działek oznaczonych geodezyjnie numerami 486/3, 486/4, 402, 403/1, 403/4, 253/1 i 221 przy jeziorze Glibiel w obrębie Łochowice.

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „BART” Bartosz Chrastek ul. Łokietka 1a 65-221 Zielona Góra

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.


Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-22 14:58:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-22 15:00:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-22 15:00:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-14/08 Remont kościoła w Czetowicach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 09 września 2008 r.

Nasz znak: IR – III – 73311 –14 / 08

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
· Remoncie kościoła filialnego PW. Matki Bożej Bolesnej zlokalizowanego na działce geodezyjnie oznaczonej numerem 162/1 w miejscowości Czetowice woj. lubuskie


Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka PW. Św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Ks. Wilguckiego 1 Osiecznica 66-600 Krosno Odrzańskie

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.
Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-10 12:29:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-10 12:30:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-10 12:30:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-13/08 Przebudowa przedszkola przy ul.Chrobrego w Krosnie Odrz.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 09 września 2008r.
Nasz znak: IR – III – 73311 –13 / 08

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

· Przebudowie budynku przedszkola zlokalizowanego na działce geodezyjnie oznaczonej nr 1172 przy ulicy Chrobrego w Krośnie Odrzańskim woj. lubuskie

Wnioskodawca:. Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-10 12:02:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-10 12:03:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-10 12:03:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-11/08 budowa drogi powiatowej Krosno Odrz.-Bytnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 09 września 2008 r.

Nasz znak: IR – III – 73311 –11 / 08

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

· Przebudowie drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie – Bytnica na odcinku od km 0+000 do km 11+612

Wnioskodawca: PRODROM S.C. Adam Bukowiecki i Katarzyna Bukowiecka Grzepnica 1p 72-003 Dobra działający z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych z siedziba ul.Chopina 5 66-600 Krosno Odrzanskie

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-10 11:51:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-10 11:52:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-10 11:52:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III.73311-8/08 - obwieszczenie wszczęcie korekta przebudowa energet.drogi 29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 04 września 2008 r.
 
Nasz znak: IR – III – 73311 –8 / 08

OBWIESZCZENIE

Informuję, że z uwagi na zmianę wniosku z dn. 26.08.2008r. w stosunku do pierwotnego wniosku z dn.11.07.2008r. w zakresie kilometrażu inwestycji z km 46+126,50 na km 46+145,00
 
postępowanie administracyjne
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IR.III-73311- 8/08 dla zamierzenia polegającego na:
· Rozbudowie drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad – Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+053,00

jest obecnie objęte zakresem opracowania pn. :

· „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej na odcinku od km 42+169,07 do km 46+126,50 w zakresie od km 42+897,07 do km 45+167,45 oraz od 46+053,00 do km 46+145,00”

Wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Bohaterów Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-05 15:07:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-05 15:08:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-05 15:08:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.73311-10/08 Przebudowa zatoki PKS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 22 sierpnia 2008 r.

Nasz znak: IR – III – 73311 –10 / 08
OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

· Przebudowa istniejącej zatoki autobusowej przy dworcu PKS przewidzianej do realizacji na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 140 i 128 przy ul. Ariańskiej w Krośnie Odrzańskim


Wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Bohaterów Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra


Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-22 14:28:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-22 14:29:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-22 14:29:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.73311-9/08 decyzja Termomodernizacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 21 sierpnia 2008 r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 9 / 08

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 21 sierpnia 2008 r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego IR.III-73311- 9/08 dla zamierzenia polegającego na:

· Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 155/2 przy ul. Szkolnej w Krośnie Odrzańskim woj. lubuskie


Wnioskodawca: Powiat Krośnieński z siedzibą ul. Piastów 10B 66-600 Krosno Odrz. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-21 13:52:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-21 13:53:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-21 13:53:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-6/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 18 sierpnia 2008 r.

Nasz znak: IR – III – 73311 – 6 / 08

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 104 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) art. 1 ust. 2 art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 18 sierpnia 2008 r.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IR – III –73311 – 6 / 08 polegającej na:

· budowie napowietrznej oraz doziemnej linii SN wraz z stacją transformatorową zasilająca szkółkę leśną Wężyska,
· budowie linii kablowej NN oświetlenia i zasilania obiektów kubaturowych na terenie szkółki leśnej Wężyska,
· budowie linii kablowej NN zasilającej pompy wodne deszczowni, przewidziana do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami : 443, 546, 52/3, 553, 52/2, 53/2, 54/2, 83/1, 84/10, 85/4, 109/1, 321,132/3, 576, 132/4 i 133/1 obręb Wężyska,131/2 i 131/1 obręb Brzózka gmina Krosno Odrzańskie oraz działki nr 134, 133/2, 132/2, 293 i 295 obręb Czeklin gmina Bobrowice.


Wnioskodawca: Nadleśnictwo Brzózka 66-626 Dychów Brzózka 50


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-18 14:35:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-18 14:36:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-18 14:36:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IR.III-73311-9/08 Termomodernizacja ZSG

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 01 sierpnia 2008 r.

Nasz znak: IR – III – 73311 –9 / 08

OBWIESZCZENIE

Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 1 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

w s z c z y n a m
postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IR.III-73311- 9/08 z dn.11.07.2008r. dla zamierzenia polegającego na:

· Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 155/2 przy ul. Szkolnej w Krośnie Odrzańskim woj. lubuskie

Wnioskodawca: Powiat Krośnieński z siedzibą ul. Piastów 10B 66-600 Krosno Odrz.

Dokumenty będące aktami w sprawie są do wglądu w Urzędzie Miasta, bud. B, pok. 12.

Prosi się właścicieli nieruchomości o zapoznanie się ze sprawą i ewentualne wniesienie uwag (na piśmie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-04 16:05:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-04 16:05:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-04 16:05:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji