ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydana decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego budynku przedszkola o pomieszczenia żłobkowe przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 610 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Piastów, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 08:19:04

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 operatora sieci Play obejmująca posadowienie wieży o wysokości 62 m z instalacja systemu antenowego oraz posadowienie urządzeń zasilająco-sterujących posadowionych u podstawy wieży, przyłącza energetycznego i ogrodzenia terenu wieży przewidzianych do realizacji na części działki geodezyjnie oznaczonej numerem 498/6 w miejscowości Wężyska, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 11:06:40

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania zmiany decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 08:19:05

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na: "Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/127 w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 11:10:31

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na: "Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/117 w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 11:08:17

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na: "Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/116 w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 11:05:47

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na: "Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/126 w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 11:02:53

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: " Budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 226/6, 448 w miejscowości Marcinowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-06 16:00:51

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 44 WOG Krosno Odrzańskie” przewidzianych do realizacji na działkach geodezyjnie oznaczonych numerami 226/2, 284/1, 297/2, 330/100, 806/7 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Słubicka i Kościuszki, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-06 15:48:47

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : „Budowie budynku przedszkola i świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą przewidzianych do realizacji działce geodezyjnie oznaczonej numerem 127 w miejscowości Stary Raduszec, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie” dotyczącej rodzaju

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-26 11:45:08

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu