ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 501/4, 501/6, 592/8 oraz na działkach 497, 498 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Piastów, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-18 11:11:31

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku OPS na działce 628/14 przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-09 14:41:07

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie instalacji wodnej przeciwpożarowej w obszarze terenu zamkniętego, działka 495 Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-04 12:36:47

Obwieszczenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-04 12:15:07

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 501/4, 501/6, 592/8 oraz na działkach 497, 498 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Piastów, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-04 14:54:47

Obwieszczenie dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie promenady oraz przebudowie ulic: Czarneckiego i Parkowej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie przewidzianych do realizacji na części działek oznaczonych geodezyjnie numerami 1060, 1061, 1062, 1068, 1071, 1072/1, 1073, 1089, 1090, 1092/2, 1093/1, 1098, 1099, 1100, 1101, 1108/2, 1227 oraz na części działki po podziale o numerze 1048/4.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-04 14:40:46

Obwieszczenie Konserwatora Zabytków dot. uzgodnienia decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie promenady oraz przebudowie ulic: Czarnieckiego i Parkowej w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-15 13:23:16

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji na części działki geodezyjnie oznaczonej numerem 917 obręb Radnica, gmina Krosno Odrzańskie oraz na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 280/3, 310/4, 311 obręb Grabin, Gmina Bytnica woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-08 13:25:38

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie zespołu ulic: Polna i Dąbrowskiego w miejscowości Krosno Odrzańskie wraz z przebudową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przewidzianych do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 297/2, 330/100, 333, 334/5, 348, 354, 357, 360, 363/18.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-08 13:23:08

Obwieszczenie dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ulic: Dąbrowskiego, Armii Ludowej, Kilińskiego i Konopnickiej w miejscowości Krosno Odrzańskie wraz z przebudową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przewidzianych do realizacji na działkach geodezyjnie oznaczonych numerami 523, 547, 575, 584 oraz części działek 462/4, 469/4, 496, 592/8.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-08 13:16:22

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu