ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. nr 63/1 w miejscowości Szklarka Radnicka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-03 10:10:09

Obwieszczenie Wójta Bytnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-03 09:22:33

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie promenady oraz przebudowie ulic: Czarneckiego i Parkowej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie przewidzianych do realizacji na części działek oznaczonych geodezyjnie numerami 1060, 1061, 1062, 1068, 1071, 1072/1, 1073, 1089, 1090, 1092/2, 1093/1, 1098, 1099, 1100, 1101, 1108/2.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-02 11:24:10

Obwieszczenie dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku przedszkola przewidzianej do realizacji na działce geodezyjnie oznaczonej numerem 155 przy ul. Krzywoustego w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 09:20:16

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji na części działki geodezyjnie oznaczonej numerem 917 obręb Radnica, gmina Krosno Odrzańskie oraz na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 280/3, 310/4, 311 obręb Grabin, Gmina Bytnica woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-25 12:03:14

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dal zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej dla zasilania budynków mieszkalnych przewidzianej do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 344/2, 345, 348, 351/1, 351/2, 351/9, 354, 355/1, 355/6, 360 w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Dąbrowskiego i Polnej, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-24 15:02:28

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dal zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia oraz monitoringu placu zabaw i schodów przewidzianych do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 666/1, 666/2, 673/9, 673/12, 677 przy ul. M. Kopernika w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-24 14:56:32

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie systemu grzewczego w kompleksie wojskowym, dz. nr 372/60 w miejscowości Krosno Odrzańskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-19 08:48:18

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie zespołu ulic: Polna i Dąbrowskiego w miejscowości Krosno Odrzańskie wraz z przebudową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przewidzianych do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 297/2, 330/100, 333, 334/5, 348, 354, 357, 360, 363/18.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-16 09:41:50

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ulic: Dąbrowskiego, Armii Ludowej, Kilińskiego i Konopnickiej w miejscowości Krosno Odrzańskie wraz z przebudową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przewidzianych do realizacji na działkach geodezyjnie oznaczonych numerami 523, 547, 575, 584 oraz części działek 462/4, 469/4, 496, 592/8.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-12 12:58:32

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu