ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody oraz infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi przewidzianych do realizacji na działkach geodezyjnie oznaczonych numerami 342/6, 343/2, 344 w miejscowości Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 11:50:03

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody oraz infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi przewidzianych do realizacji na działkach geodezyjnie oznaczonych numerami 342/6, 343/2, 344 w miejscowości Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-29 12:30:50

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania 4 pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na oddziały przedszkolne przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 666/2 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Pułaskiego, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 14:42:33

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania 4 pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na oddziały przedszkolne przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 666/2 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Pułaskiego, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-24 15:28:56

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów tych dokumentów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-20 11:17:26

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na części działki geodezyjnie oznaczonej numerem 360 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Polna, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-04 14:23:34

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. umorzenia postępowania dla wydania decyzji lokalizacyjnej dla zamierzenia polegającego na: Wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 122, 304 w miejscowości Brzózka, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-04 13:51:54

Obwieszczenie dot. uchylenia w całości decyzji IR.6733.6.2017.AW z dnia 6 czerwca 2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 122, 304 w miejscowości Brzózka, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-04 13:41:25

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Wymianie sieci wodociągowej azbestocementowej przewidzianej do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 301, 302, 303 w miejscowości Stary Raduszec, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-27 13:32:45

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na: "Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/119 w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 14:35:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie dnia 14 czerwca  2017 r.
 
 
 
IR.6730.43.2017.AW
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Informuję, że stosownie do przepisów art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) art. 1 ust. 2
i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 
u s t a l a m
w drodze decyzji administracyjnej
z dnia 14 czerwca 2017 r.
warunki  zabudowy   dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na:
 
  • Budowie garażu w zabudowie szeregowej przewidzianej do realizacji na działce nr 82/118  w miejscowości Kamień gmina Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie
 
 
 
 
 
Wnioskodawca: Józef Bulak ul. Armii Czerwonej 11/6, 66-600 Krosno Odrzańskie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bendkowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bendkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 14:35:44
Wprowadził informację do BIP: Sylwia Bendkowska Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 14:35:52
Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Bendkowska Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 14:35:51
Artykuł był wyświetlony: 1412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu