ˆ

Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych

Drukuj informację

Szczegóły informacji

WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2009 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-05-31 12:32:15 Informacja ogłoszona dnia 2010-05-31 12:34:01 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Na podstawie art. 37  ust.1 pkt 2 lit.f  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240- tekst. jed. z późn. zm.) Burmistrz Krosna Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

- umorzenie zaległości podatkowych:

OSOBY FIZYCZNE
 
Lp.      Imię i nazwisko                                     Miejscowość        Kwota                   Przyczyna

1.        Wojciechowska Monika                       Osiecznica             1.210,00 zł          ważny interes podatnika
2.        Jasiński Krzysztof                                  Krosno Odrz.            748,00zł           ważny interes podatnika
3.        Ostrowska Magdalena                          Wężyska                   954,00 zł         ważny interes podatnika
4.        Więcek Roman                                       Wężyska                1.621,00 zł           ważny interes podatnika
5.        Szatkowski Wiesław                              Wężyska                  929,00 zł          ważny interes podatnika
6.        Siwy Stanisław                                        Wężyska                1.320,00 zł         ważny interes podatnika
7.        Kijek Krzysztof                                      Nowy Raduszec       614,00 zł          ważny interes podatnika
8.       Czajkowska Teresa                                                Szklarka Rad.       3.894,30 zł          ważny interes podatnika
9.       Broś Janina                                               Radnica                                    664,00 zł          ważny interes podatnika
10.     Mendel Bożena                                       Krosno Odrz.         662,00 zł            ważny interes podatnika
11.    Franciszek Węcewicz                               Krosno Odrz.          689,00 zł            ważny interes podatnika
12.    Nina Wojnar i Grzegorz Owczarek        Krosno Odrz.       3.166,00 zł            ważny interes podatnika
13.    Święcicki Ryszard                                   Krosno Odrz.        7.040,00 zł           ważny interes podatnika
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       RAZEM:                                                      23.511,30 zł
 
OSOBY PRAWNE

Lp.   Nazwa                                         Miejscowość            Kwota                Przyczyna
1. Samodzielny Publicz.                    Krosno Odrz.          27.552,00 zł          ważny interes
    Zakład Opieki Zdrowotnej                                                                        podatnika i publiczny
    Szpital Pow.Krośnień.
2. „POLSET” Sp.z o.o.                      Krosno Odrz.         15.695,64 zł          ważny interes podatnika
 
3. „IMMO” Sp.z o.o.                        Kamień.                 26.776,00 zł           ważny interes podatnika
 
4. Polski Związek                             Krosno Odrz              833,00 zł           ważny interes podatnika
    Hodowców Gołębi                                                                             
    Pocztowych .
 
5.KPWK Sp. z o.o.                              Krosno Odrz.         347.225,00 zł         ważny interes podatnika
                                                                                                                                                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Razem;                                                            418.081,64 zł
 
Łącznie umorzono zaległości podatkowe w kwocie 441.592,94 zł
 
 
- rozłożono na raty lub odroczono termin płatności należności podatkowych
 
OSOBY FIZYCZNE

Lp.    Nazwa                           Miejscowość
1.  Kasprzak Tomasz                         Krosno Odrz.
2. Czajkowska Teresa                       Szklarka Radnicka
3. Sylwanowicz Roman                    Krosno odrz.
 
OSOBY PRAWNE
 
brak

 
      Na podstawie art. 37  ust.1 pkt 2 lit.g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240- tekst. jed. z późn. zm.) Burmistrz Krosna Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej
 
 
OSOBY FIZYCZNE
 
1. Szymczak Sylwester ”Meblostyl”      Krosno Odrz.
2. Kuziemska Anna Przed.Rol.Spoż.      Osiecznica
3. Dratwa Rajmund                                 Krosno Odrz.
4. Kaczmarek Emilian                            Krosno Odrz.
5. Kwiatkowski Sławomir ”Adam”        Marcinowice
6. Szczepański Marek                             Krosno Odrz.
7. Wojda Czesław                                   Krosno Odrz.
---------------------------------------------------------------------------------
 
OSOBY PRAWNE
 
1. STOL-HAUS Spółka z o.o.                   Krosno Odrz.
2. IMMO Sp. zo.o.                                    Kamień
3.POLSET Sp. z o.o.                                 Krosno Odrzańskie
 
 
- umorzono należności niepodatkowe
 
OSOBY FIZYCZNE
 
L.p.   Imię i nazwisko
1. Kulka Danuta         Gostchorze
 
 
 
 
 
 
- odroczono terminy płatności należności niepodatkowych
 
OSOBY FIZYCZNE
 
L.p.   Imię i nazwisko
1.      Klepacka Danuta               Krosno Odrz.
2.      Gwizdoń Kazimierz          Krosno Odrz.
3.      Kolus Marian                   Krosno Odrz.
 
OSOBY PRAWNE
 
L.p.    Nazwa
1.       OSiR                Krosno Odrz.
 
 
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, OSÓB PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2009 ROKUODROCZONO TERMIN PŁATNOŚCI LUB ROZŁOŻONO NA RATY NALEŻNOŚCI
Z TYTUŁU OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE
 
 - odroczenie zapłaty czynszu za lokal mieszkalny

Lp.      Nazwisko i imię                                                        Miejscowość
1.       Ryszard Jachimowicz                                              Krosno Odrz.
2.       Małgorzata Myczko                                                 Krosno Odrz.
3.       Ryszard Białecki                                                      Szklarka Radnicka
4.      Janina Baziuk                                                            Krosno Odrz.
5.      Marek Żaba                                                               Szklarka Radnicka
6.      Barbara Kalińska                                                       Szklarka Radnicka
7.      Barbara Pakulska                                                      Szklarka Radnicka
8.      Wioletta Olearczyk                                                   Szklarka Radnicka
9.      Tadeusz Sykulski                                                      Krosno Odrz.
10. Ryszard rudnicki                                                       Krosno Odrz.
11. Małgorzata Paszkowiec                                            Krosno Odrz.
12. Ryszard Smoląg                                                        Krosno Odrz.
13. Patrycja Gientka                                                       Szklarka Radnicka
14. Wojciech Pękala                                                        Krosno Odrz.
15. Wojciech Koczur                                                      Krosno Odrz.
16. Monika Wołoszczuk                                                 Krosno Odrz.
17. Robert Bocer                                                             Szklarka Radnicka
18. Ewa Olejniczak                                                         Krosno Odrz.
19. Janina Seksińska                                                       Krosno Odrz.
20. Małgorzta Urban                                                       Strumienno
21. Jarosław Pulikowski                                                  Krosno Odrz.
22. Krystyna Zaradzka                                                   Krosno Odrz.
23. Wioletta Żurawska                                                    Krosno Odrz.
24. Robert krokowski                                                     Krosno Odrz.
25. Ryszard Gryszko                                                      Szklarka Radnicka
26. Zofia Roguż                                                              Krosno Odrz.
27. Zygmunt Niciński                                                     Krosno Odrz.
28. Marian Poźniak                                                         Krosno Odrz.
29. Maria Komisarek                                                       Krosno Odrz.
30. Lilianna Kasprowiak                                                 Krosno Odrz.
31. Alfred walko                                                             Krosno Odrz.
32. Lilianna Młyńska                                                      Retno
33. Rajmund Barszcz                                                      Krosno Odrz.
34. Maria Stefanek                                                          Krosno Odrz.
35. Elżbieta Plawgo                                                        Krosno Odrz.
36. Waldemar Świątek                                                    Krosno Odrz.
37. Ryszarda Wojtkowiak                                              Krosno Odrz.
38. Sławomir Bartnik                                                      Krosno Odrz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Razem                       257.188,24 zł
 
 - rozłożono na raty należności z tytułu czynszu za lokal mieszkalny

L.p.    Imię i nazwisko                                 Miejscowość
1.            Janina Baziuk                                  Krosno Odrz.
2.            Ryszard Smoląg                              Krosno Odrz.
3.            Maria Jaworska                               Krosno Odrz.
4.            Janina Kowalczyk                           Krosno Odrz.
5.            Robert Krokowski                          Krosno Odrz.
6.            Donata Kordek                               Krosno Odrz.
7.            Bożena Lewandowska                   Krosno Odrz. 
8.            Ryszard Gryszko                            Szklarka Radnicka
9.            Elwira Wolak                                  Krosno Odrz.
10.        Zofia Cieślarska                              Krosno Odrz.
11.        Piotr Cieślarski                                Krosno Odrz.
12.        Maria Stefanek                               Krosno Odrz.
13.        Waldemar Światek                         Krosno Odrz.
14.        Maria Kolanek                                Krosno Odrz.
15.        Rozalia Jaskółka                             Krosno Odrz.
-------------------------------------------------------------------------
         Razem               46.387,32 zł
 
 
- rozłożono na raty opłaty za usługi komunalne
 
L.p.    Imię i nazwisko                                            Miejscowość
 
1.      Barbara Nowak                                             Retno
2.      Krzysztof Wytrykowski                                  Krosno Odrz.
3.      Roman Załug                                                 Radnica
4.      Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ogrodowa 1ab                                 
----------------------------------------------------------------------
 Razem                       7.459,45 zł
 
 
-umorzono należności z tytułu czynszu za lokal mieszkalny
 
L.p.    Imię i nazwisko                      Miejscowość              Kwota             Powód
 
1.      Marian Bocianowski             Szklarka Radnicka     6.003,44 zł      ważny interes
2.      Marek Wojciechowski          Krosno Odrz.             11.413,66 zł    ważny interes
3.      Henryk Tararako                   Krosno Odrz.            2.828,44 zł      ważny interes
4.      Alina Wołoszczuk                 Krosno Odrz.             7.170,22 zł      ważny interes
5.      Maria Kowalczyk                  Krosno Odrz.             4.181,18 zł      ważny interes
6.      Tadeusz Sadowski               Krosno Odrz.             5.821,19 zł      ważny interes
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Razem                        37.418,04 zł
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Krosno Odrz., 31.05.2010 r.
 
 
F. XV. 3101-4/02/10
 
 
            Burmistrz Krosna Odrzańskiego, w związku z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Program pomocowy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze NN 40/2006).
 
 

L.P.
Nazwisko i imię (nazwa)
1.
Kusztal Jan
2.
Śliwczyński Adam
3.
Birkowski Piotr
4.
Kaźmierski Krzysztof
5.
Kuziemska Anna
6.
Sawko Mariola
7.
Sawko Stanisław
8.
Weber Teresa
9.
Weber Tadeusz
10.
Weber Robert
11.
Bartczak Jan
12.
Myśliwiec Zbigniew
13.
Obara Michał
14.
Sieradzki Stanisław
15.
Kutrowski Władysław
L.P.
Nazwisko i imię (nazwa)
16.
Poźniak Zbigniew
17.
Cudak Stanisława
18.
Krasowski Zbigniew
19.
Cudak Aleksander
20.
Śnieg Krzysztof
21.
Łęcka Elżbieta
22.
Syniawa Krzysztof
23.
Gospodarstwo Rybackie KARP
24.
Szewczyk Edward
25.
Szwed Mirosław
26.
Rapcewicz Józef
27.
Husar Małgorzata
28.
ALTENA POL sp. z o.o.
29.
Kuprynowicz Marian
30.
Kobierski Piotr
L.P.
Nazwisko i imię (nazwa)
31.
Trybuła Lucjan
32.
Kasowski Antoni
33.
Maćkowiak Ryszard
34.
Siwik Agnieszka
35.
Majchrzak Marian
36.
Paduszyński Zdzisław
37.
WOOD-HOL sp. z o.o.
38.
Holeniewski Antoni
39.
Lipka Andrzej
40.
Koteras Eugeniusz
41.
Muchowski Tadeusz
42.
Mozolewski Bogusław
43.
Gola Ryszard
44.
Gabrysz Józef
45.
LERCA AGRO sp. z o.o.
L.P.
Nazwisko i imię (nazwa)
46.
Urbaniak Aleksander
47.
Woźniak Krzysztof
48.
May Joanna
49.
Cyparski Przemysław
50.
Koteras Radosław
51.
Górski Janusz
52.
Andrzejewska Barbara
53.
Cieszko Cecylia
54.
Przybylski Mirosław
55.
Leśko Dawid
56.
Pilarek Andrzej
57.
Iljaszewicz Agnieszka
58.
Stuczyński Tadeusz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Walczak Data wytworzenia informacji: 2010-05-31 12:32:15
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Walczak Data wprowadzenia do BIP 2010-05-31 12:32:15
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2010-05-31 12:34:01
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2010-06-25 11:07:04
Artykuł był wyświetlony: 3426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu