ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2003

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - 2003 rok

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-18 13:47:02 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Przedmiot zarządzenia Uwagi
1. 13.01.2003 1/2003 w sprawie przedłużenia umów najmu gruntu Wydz. RGT
2. 13.01.2003 2/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Wydz. RGT
3. 09.01.2003 3/2003 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydz. SO
4. 16.01.2003 4/2003 w sprawie przedłużenia umów najmu i dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
5. 16.01.2003 5/2003 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
6. 20.01.2003 6/03 w sprawie powierzenia zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim bieżącej eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę Wydz. GKM
7. 17.01.2003 7/2003 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
8. 20.01.2003 8/2003 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
9. 22.01.2003 9/03 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych Wydz. GKM
10. 27.01.2003 10/03 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Wydz. ON
11. 03.02.2003 11/2003 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej nieruchomości Wydz. RGT
12. 03.02.2003 12/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
13. 03.02.2003 13/2003 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu w kwocie 1.260,00 zł wraz z odsetkami wynoszącymi 3 % w stosunku rocznym przez Panią Ewę Stefańską Wydz. RGT
14. 05.02.2003 4/2003 o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej Wydz. GKM
15. 10.02.2003 15/2003 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne na 2003 rok Wydz. GKM
16. 17.02.2003 16/2003 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu (w trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych) na wyłonienie wykonawcy „Remontu chodnika przy ul. Poprzecznej w Krośnie Odrzańskim” Wydz. GKM
17. 14.02.2003 17/2003 w sprawie regulaminu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim Wydz. OK
18. 19.02.2003 18/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim Wydz. RGT
19. 19.02.2003 19/2003 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
20. 19.02.2003 20/2003 w sprawie przedłużenia umów najmu i dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
21. 20.02.2003 21/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Obrońców Stalingradu nr 36/1 w drodze przetargu Wydz. RGT
22. 24.02.2003 22/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
23. 03.00.2003 23/03 w sprawie powołania Pana Mirosława Glaza na stanowisko Zastępcy Burmistrza Krosna Odrzańskiego Wydz. ON
24. 03.03.2003 24/03 w sprawie podziału kompetencji i zadań pomiędzy Burmistrza i Zastępcę Burmistrza oraz udzielenia upoważnień zastępcy Burmistrza Wydz. ON
25. 14.03.2003 25/2003 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej nieruchomości Wydz. RGT
26. 14.03.2003 26/2003 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Wydz. OK
27. 17.03.2003 27/03 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Krosno Odrzańskie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2003 Wydz. FN
28. 28.03.2003 28/2003 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu (w trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych) na wyłonienie wykonawcy „Remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych” Wydz. GKM
29. 21.03.2003 29/2003 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu (w trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych) na wyłonienie wykonawcy „Wycinka drzew na terenie gminy Krosno Odrzańskie” Wydz. GKM
30. 31.03.2003 30/2003 w sprawie zwiększenia budżetu dla Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. FN
31. 03.04.2003 31/2003 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wydz. ON
32. 04.04.2003 32/2003 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nr 731-040004//02 wg procedury uproszczonej na wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej łączącej Szklarkę Radnicką I ze Szklarką Radnicką II wraz z przyłączami oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Szklarce Radnickiej I”. Wydz. GKM
33. 26.03.2003 33/03 W sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
34. 04.04.2003 34/2003 w sprawie zawarcia umowy najmu i dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
35. 04.04.2003 35/2003 w sprawie przedłużenia umów najmu i dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
36. 07.04.2003 36/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Wydz. RGT
37. 08.04.2003 37/2003 w sprawie nabycia na własność nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
38. 08.04.2003 38/03 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. ON
39. 10.04.2003 39/03 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
40. 10.04.2003 40/03 W sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
41. 10.04.2003 41/03 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
42. 10.04.2003 42/03 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
43. 14.04.2003 43/2003 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz. RGT
44. 14.04.2003 44/2003 w sprawie zatwierdzenia tygodniowej liczby godzin zajęć pozalekcyjnych Wydz. OK
45. 23.04.2003 45/2003 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
46. 23.04.2003 43/2003 w sprawie przeznaczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie do dzierżawy w drodze przetargu Wydz. RGT
47. 23.04.2003 47/2003 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz. RGT
48. 24.04.2003 48/2003 w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Wydz. ON
49. 24.04.2003 49/2003 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w Gminie Krosno Odrzańskie oraz pełnomocników Wydz. ON
50. 25.04.2003 50/2003 W sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Gimnazjum, Zespołu Edukacyjnego, Zespołu Szkół, szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. OK
51. 25.04.2003 51/2003 w sprawie przedłużenia umów najmu i dzierżawy na grunty stanowiące własność Krosna Odrz. Wydz. RGT
52. 25.04.2003 52/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Wydz. RGT
53.   53/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 20 Lutego w Krośnie Odrzańskim Wydz. RGT
54.   54/2003 w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Krosno Odrzańskie w warunkach zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno – militarnego) i wojny Wydz. SOiOC
55.   55/2003 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym Wydz. GKM
56. 13.04.2003 56/2003 w sprawie ustalenia regulaminów konkursów na estetyczną wieś, zagrodę, ogród, balkon obejmuje Krosno Odrz. i Gminę Wydz. RGT
57. 16.04.2003 57/2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrz. Wydz. RGT
58. 16.04.2003 58/2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrz. Wydz. RGT
59. 19.04.2003 59/2003 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Wydz. ON
60.   60/2003    
61.   61/2003    
62. 23.05.2003 62/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup komputerów Wydz. ON
63. 23.05.2003 63/2003 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie posiadanej już nieruchomości Wydz. RGT
64. 23.05.2003 64/2003 w sprawie zawarcia umów najmu na grunty stanowiące własność Gminy Krosno Odrz. Wydz. RGT
65. 01.06.2003 65/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Wydz. RGT
66. 02.06.2003 66/2003 w sprawie sprzedaży lokalu w budynku wielo9mieszkaniowym z równoczesna sprzedażą ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
67. 04.06.2003 67/2003 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrz Wydz. RGT
68. 03.06.2003 68/2003 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrz Wydz. RGT
69. 03.06.2003 69/2003 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. Wydz. RGT
70. 04.06.2003 70/2003 Dot. zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli na rok szkolny 2003/2004 Wydz. OK
71. 04.06.2003 71/2003 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2003/2004 Wydz. OK
72. 14.06.2003 72/2003 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz. RGT
73. 24.06.2003 73/2003 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. Wydz. RGT
74. 01.07.2003 74/2003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZGKiM w Krośnie Odrz. Panu W. Rojkowi Wydz. ON
75. 30.06.2003 75/2003 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Krosno Odrz. na rok 2003 Wydz. FN
76. 30.06.2003 76/2003 Zmieniająca zarządzenie w sprawie powierzenia ZGKiM w Krośnie Odrz. bieżącej eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę Wydz. GKM
77. 09.07.2003 77/2003 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wydz. OK
78. 09.07.2003 78/2003 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wydz. OK
79. 09.07.2003 79/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wydz. OK
80. 09.07.2003 80/2003 w sprawie ustalenia dodatkowej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne na 2003 rok Wydz. GKM
81. 10.07.2003 81/2003 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu (w trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych) na wyłonienie Wykonawcy „II etapu budowy ulic Kutrzeby i Kleeberga” Wydz. GKM
82. 15.07.2003 82/2003 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy Krosno Odrzańskie na rok 2003 Wydz. FN
83. 17.07.2003 83/03 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn.: „Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna i mieszkalna na terenie gminy oraz najestetyczniejszy ogród przydomowy, ogród przy bloku mieszkalnym i balkon na terenie miasta Krosno Odrzańskie” Wydz. RGT
84. 21.07.2003 84/2003 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej Wydz. GKM
85. 21.07.2003 85/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy Krosno Odrzańskie na rok 2003 Wydz. FN
86. 25.07.2003 86/2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
87. 25.07.2003 87/2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
88. 28.07.2003 88/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy Krosno Odrzańskie na rok 2003 Wydz. FN
89. 29.07.2003 89/2003 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesna sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
90. 29.07.2003 90/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przy ul. 20 lutego w Krośnie Odrzańskim Wydz. RGT
91. 29.07.2003 91/2003 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych pod budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego Wydz. RGT
92. 01.08.2003 92/2003 w sprawie sprzedaży lokalu w budynku wielomieszkaniowym z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
93. 01.08.2003 93/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Krośnie Odrzańskim w drodze przetargu Wydz. RGT
94. 01.08.2003 94/2003 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesna sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
95. 01.08.2003 95/2003 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalno – użytkowych ul. Poznańska 19 c – g, Kościuszki 2-4 Wydz. RGT
96. 06.08.2003 96/2003 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach mieszkalno – uzytkowych ul. Poznańska, WOP 8/1, 1 Maja 14/10 Wydz. RGT
97. 08.08.2003 97/2003 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców Wydz. RGT
98. 11.08.2003 98/2003 w sprawie sposobu i terminu podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników którym umorzono zaległości podatkowe Wydz. FN
99. 18.08.2003 99/2003 W sprawie przyznania nagrody w gminnym konkursie „Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna, ogród przydomowy...” Wydz. RGT
100. 20.08.2003 100/2003 Przyznania Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej dla Pana Eugeniusza Adama Lutycz Wydz. OK
101. 21.08.2003 101/2003 w sprawie opracowania projektu budżetu gminy oraz planu finansowego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2004 Wydz. FN
102. 27.08.2003 102/03 W sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim Pani mgr Izabeli Timoszyk Wydz. OK
103. 27.08.2003 103/03 W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Starym Raduszcu Pani mgr Danucie Gąsior Wydz. OK
104. 29.08.2003 104/03 W sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
105. 02.09.2003 105/03 W sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Krośnie Odrzańskim Wydz. RGT
106. 02.09.2003 106/03 W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej nieruchomości Wydz. RGT
107. 04.09.2003 107/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych i nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z równoczesna sprzedaż lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
108. 09.09.2003 108/03 W sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz. RGT
109. 11.09.2003 109/03 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej łączącej Szklarkę Radnicką I ze Szklarką Radnicką II wraz z przyłączami oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Szklarce Radnickiej” Wydz. GKM
110. 15.09.2003 110/03 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania „Budowa ciągów komunikacyjnych, parkingu i oświetlenia terenu przy rzecznym porcie pasażerskim w Krośnie Odrzańskim” Wydz. GKM
111. 15.09.2003 111/03 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wyspiańskiego i Słowackiego w Krośnie Odrzańskim Wydz. GKM
112. 16.09.2003 112/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesna sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
113. 19.09.2003 113/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
114. 18.09.2003 114/03 W sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 2 Wydz. RGT
115. 24.09.2003 115/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
116. 24.09.2003 116/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
117. 24.09.2003 117/03 W sprawie przedłużenia umów dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
118. 25.09.2003 118/03 W sprawie akceptacji sprawozdania finansowego ZGKiM w Krośnie Odrz. za 2002 rok Wydz. FN
119. 26.09.2003 119/03 W sprawie przedłużenia umów dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
120.        
121.        
122. 02.10.2003 122/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
123. 02.10.2003 123/03 W sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Wydz. RGT
124. 03.10.2003 124/03 W sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
125. 06.10.2003 125/03 W sprawie przedłużenia umów dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
126. 06.10.2003 126/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
127. 07.10.2003 127/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
128. 13.10.2003 128/03 W sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
129. 13.10.2003 129/03 W sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Wydz. ON
130. 14.10.2003 130/03 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia GCI” Wydz. ON
131. 14.10.2003 131/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
132. 15.10.2003 132/03 W sprawie wyznaczenia terminu na czasową działalność handlową Wydz. GKM
133. 20.10.2003 133/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
134. 21.10.2003 134/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
135. 24.10.2003 135/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
136. 29.10.2003 136/03 W sprawie przejęcia przez Gminę Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa Wydz. RGT
137. 30.10.2003 137/03 W sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Starym Raduszcu Wydz. RGT
138. 03.11.2003 138/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
139. 04.11.2003 139/03 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego do wyposażenia GCI” Wydz. ON
140. 05.11.2003 140/03 W sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
141. 06.11.2003 141/03 W sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego Wydz. ON
142. 06.11.2003 142/03 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie w formie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. B. Chrobrego 33, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego Wydz. RGT
143. 10.11.2003 143/03 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie dostawcy na 96 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1,1 m3 Wydz. GKM
144. 12.11.2003 144/03 W sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz. RGT
145. 14.11.2003 145/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
146. 14.11.2003 146/03 W sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Wydz. RGT
147. 14.11.2003 147/03 W sprawie ustalenia dodatkowej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne na 2003 rok Wydz. GKM
148. 17.11.2003 148/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
149. 17.11.2003 149/03 W sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Krośnie Odrzańskim w drodze przetargu Wydz. RGT
150. 17.11.2003 150/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
151. 17.11.2003 151/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
152. 17.11.2003 152/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
153. 17.11.2003 153/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
154. 19.11.2003 154/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
155. 19.11.2003 155/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
156. 20.11.2003 156/03 W sprawie powołania komisji do Przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy „Konserwacja, naprawa oraz dostarczanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek będących własności Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim” Wydz. ON
157. 24.11.2003 157/03 W sprawie powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania Wydz. SOiOC
158. 20.11.2003 158/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
159. 27.11.2003 159/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT
160. 27.11.2003 160/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
161. 27.11.2003 161/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
162. 27.11.2003 162/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
163. 27.11.2003 163/03 W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. RGT
164. 01.12.2003 164/03 W sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Wydz. RGT

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-18 13:46:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-18 13:47:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-18 10:47:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony