ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 56 / 09
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO


z dnia 14 maja 2009 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 – tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009 r. powołuje się 13 obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Komisje zbierają się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po ich powołaniu.

§ 3. Zadania i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji określa art. 24, 25 i 26 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

§ 4. Skład osobowy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


B U R M I S T R Z   
ANDRZEJ CHINALSKI 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 56 /09
Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 14 maja 2009 r.    


Składy
obwodowych komisji wyborczych w gminie Krosno Odrzańskie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Krośnie Odrzańskim:
 
1.
Kowalski Tomasz
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszony przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Czarna Katarzyna
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Kromski Henryk
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Królikowski Marcin
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Winiarska Liliana Maria
zam. Gostchorze
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Grycan Katarzyna
zam. Czarnowo zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Węglik Robert
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszony przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Krośnie Odrzańskim:
 
1.
Gom Teresa
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Szkodowski Mirosław
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Forster Mieczysław
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Hałko Stanisław
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Mizerski Jarosław
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Wesołek Władysław
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszony przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Dłużniewska Alicja
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Krośnie Odrzańskim:
 
1.
Plewa Elżbieta
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Barszczowska Irena
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Filipov Beata
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Miech Damian
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Krysińska Anna
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Idzikowski Henryk
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszony przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Ćwieczkowska Marzena
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Krośnie Odrzańskim:
 
1.
Bednarska Dorota
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Sobolewska Ewa
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Michniewicz Grażyna
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Krasowska Marta
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Skrzydlak Barbara
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Krysińska Ewa
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Jędrzejek Grażyna
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Krośnie Odrzańskim:
 
1.
Bednarska Paulina
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Kucharska Danuta
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Jaszczyszyn Andrzej Piotr
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Cisowska Bożena
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Worgan Marek
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Zając Bernadeta
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Sójka Małgorzata
zam. Maszewo zgłoszona przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Krośnie Odrzańskim:
 
1.
Papiewska Henryka
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Nowak Teresa
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Błaszyk Małgorzata Arleta
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Maciąg Iwona Ewa
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Cierpisz Helena
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Wojciechowska Wiesława
zam. Osiecznica zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Gąsior Danuta Izabela
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Krośnie Odrzańskim:
 
1.
Morelecka Monika Weronika
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Paź Franciszek
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Wysocki Antoni
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Hałko Maria
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Kała Henryk
zam. Gostchorze
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Smutek Wioleta
zam. Marcinowice zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Zaworski Łukasz
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszony przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Kamieniu:
 
1.
Ćwirko Małgorzata Józefa
zam. Kamień
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Len Paweł
zam. Łochowice
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Turczyniak Agata
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Śliwczyński Adam
zam. Łochowice
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Ponieważ Joanna Katarzyna
zam. Gostchorze
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Józefowicz Jadwiga
zam. Kamień zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Legun Monika
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Starym Raduszcu:
 
1.
Dąbrowska Anna Ewa
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Rompalski Władysław
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Narkun Izabela
zam. Stary Raduszec
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Kobita Ewa
zam. Strumienno
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Januszkiewicz Anna
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Biernacka Renata
zam. Radnica zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Nowicka Monika
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Radnicy:
 
1.
Wojciechowska Aleksandra
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Najdek Eligiusz
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Dzydzan Roman
zam. Radnica
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Kasznia Maria
zam. Radnica
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Cierpisz Jan
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Poźniak Joanna
zam. Radnica zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Sierszyńska Ewa
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Osiecznicy:
 
1.
Ilgiewicz Bogumiła
zam. Osiecznica
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Len Elżbieta
zam. Łochowice
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Kobiela Krystyna
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Nowicka Regina
zam. Osiecznica
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Rentel Barbara
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Rudnicka Maria
zam. Osiecznica zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Matuszewski Bogdan
zam. Drzeniów zgłoszony przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Wężyskach:
 
1.
Jodłowska Małgorzata
zam. Czarnowo
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Grubizna Katarzyna
zam. Wężyska
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Narkun Lech
zam. Stary Raduszec
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Kasowska Katarzyna
zam. Wężyska
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Antosik Malwina Angelika
zam. Wężyska
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Grycan Kamila
zam. Czarnowo zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Skołozubow Iwona
zam. Wężyska zgłoszona przez Burmistrza
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Krośnie Odrzańskim:
 
1.
Nowak Anna
zam. Krosno Odrzańskie.
zgłoszona przez Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+ Zieloni 2004)
2.
Reformat Izabela
zam. Łochowice
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
3.
Romanowska Dorota
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
4.
Kowalik Jolanta
zam. Nowy Raduszec
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
5.
Kucharski Tomasz Andrzej
zam. Krosno Odrzańskie
zgłoszony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy
6.
Napierała Regina
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza – uzupełnienie składu
7.
Jurewicz Elżbieta
zam. Krosno Odrzańskie zgłoszona przez Burmistrza

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-19 08:43:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-19 09:26:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-19 09:26:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT


        W związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim informuje o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych do obwodów głosowania w dniu wyborów.
        Zgłoszenia należy składać osobiście w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim (pok. nr 2) lub telefonicznie pod nr (068) 383 50 17 wew. 102 do dnia 5.06.2009 r. do godz. 12:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-15 09:15:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-15 09:15:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-15 09:15:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4095 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu1. Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych


3. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


4. Uchwała Nr XXXII/219/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.


5. Uchwała Nr XXXIII/227/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Kupska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-03 15:32:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-03 15:32:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-03 15:32:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Gorzowie Wlkp.

         W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 23 marca 2009 r. powołała okręgowe komisje wyborcze.

        Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp. jest z mocy ustawy ZBIGNIEW PIĄTEK - Komisarz Wyborczy, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

        Na pierwszym posiedzeniu Komisji, w dniu 25 marca 2009 r. na zastępców przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej zostali wybrani:
- ALINA CZUBIENIAK                 - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
- KRYSTYNA JURDZIŃSKA          - sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej:
- DANUTA JEZIERSKA                - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
- KRZYSZTOF CIERKOŃSKI         - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
- ROMAN ANDRZEJEWSKI           - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
- ZDZISŁAW BAJZERT                - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
- GRZEGORZ GĄZWA                  - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
- ROBERT MOKRZECKI                - sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

        Na funkcję sekretarza Komisji powołano WŁADYSŁAWĘ WASILEWICZ – Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp.
        Terytorialny zasięg działania Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp. obejmuje obszar: województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego - okręg Nr 13.
        Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, VI piętro, pokój 602,
tel. (0-95) 7115 – 307, 7115 – 191.
        Członkowie Komisji będą pełnić dyżury we wtorki i czwartki w godz. 12.00 - 15.00 w siedzibie Komisji.
        Komisja przyjmuje zgłoszenia okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego:
- w swojej siedzibie, od dnia 26 marca do 10 kwietnia 2009 r., we wtorki i czwartki w godz. od 12:00 do 15:00, 
- w sali nr 11 (parter) Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., od dnia 14 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2009 r. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 12:00 do 15:00, a w dniu 28 kwietnia od godz. 10:00 do 24:00.

Przewodniczący        
Okręgowej Komisji Wyborczej
(-) Zbigniew Piątek       

Gorzów Wlkp., dnia 25 marca 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Kupska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 11:23:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 11:24:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 11:24:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W GORZOWIE WLKP.
Z DNIA 25 MARCA 2009 R.


       Okręgowa Komisja Wyborcza w Gorzowie Wlkp., informuje, że przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego:
- w dniach od 26 marca br. do 10 kwietnia 2009 r., we wtorki i czwartki, w godz. 12:00 – 15:00, tel. (0-95) 7 115-307, w pokoju 602 budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8,
- dniach od 14 do 27 kwietnia 2009 r. w poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 12:00 – 15:00, tel. (0-95) 7 115 - 191 w sali nr 11 (parter) Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8,
- a w dniu 28 kwietnia 2009 r. zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 10:00 do 24:00. tel. (0-95) 7 115 - 191 w sali nr 11 (parter) Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8.

Przewodniczący         
Okręgowej Komisji Wyborczej
(-) Zbigniew Piątek       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Kupska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kupska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 11:11:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 11:11:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 11:11:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »