ˆ

Burmistrz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-23 10:51:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Marek Cebula
Tel. 68 4109 702
Fax 68 383 5122
E-mail: 

Zastępca Burmistrza – Roman Siemiński
Tel. 68 4109 702
Fax  68 383 5122
E-mail: 

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach. Zasady i tryb wyboru burmistrza określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) i ustawa o samorządzie gminnym. 
Burmistrz gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.
Do ustawowo wskazanych zadań burmistrza należy w szczególności:
• przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
• określanie sposobu wykonywania uchwał,
• gospodarowanie mieniem komunalnym,
• wykonywanie budżetu,
• zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
• reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
• przedstawieniw radzie co roku do 31 maja raportu o stanie gminy.
Jako organ administracji
Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do wydawania decyzji burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy. Od decyzji wydawanych przez burmistrza służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.
Jako kierownik urzędu
Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2012-02-23 10:51:05
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2012-02-23 10:51:05
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2012-02-23 10:51:09
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2019-01-24 12:37:49
Artykuł był wyświetlony: 4673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu