ˆ

Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przynależność do stowarzyszeń, spółek i związków gmin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-24 11:17:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Krosno Odrzańskie jest członkiem niżej wymienionych spółek, stowarzyszeń i związków gmin:

1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra
Rok przystąpienia: 1993 r.
Cel statutowy:
Podejmowanie społecznie użytecznej działalności w zakresie (m.in.):
- prowadzenia działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym, doradczym i wydawniczym – mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju przedsiębiorczości,
- udostepnianie przedsiębiorcom wiedzy związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz inormacji dot. warunków i zasad funkcjonowania rynków finansowych i kapitałowych,
- inicjowania i wspomagania inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia
- wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego gmin, powiatów i regionów oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich

2. Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o.o.
65-520 Zielona Góra, Ul. Ptasia 2b
Rok przystąpienia: 1996 r.
Cel statutowy:
Spółka specjalizuje się w czynnościach związanych z procedurą pozyskiwania i obsługi funduszy pomocowych, a w szczególności Funduszu Phare CBC. Spółka współdziała z inwestorem w każdej fazie podejmowania decyzji na rzecz realizacji projektu Gminy.
 
3. Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr
66-620 Gubin, Ul. Piastowska 18
Rok przystąpienia: 1995 r.
Cel statutowy:
Wszechstronna działalność na rzecz obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, ich sanacji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego i kulturalnego oraz stałej poprawy warunków życia ich mieszkańców, w tym zniwelowanie istniejących różnic sytuacji ekonomicznej.
Realizacja wyznaczonego celu ukierunkowana jest m.in. na:
- współdziałanie z niemieckimi podmiotami działalności komunalnej i wspólnotami komunalnymi w ramach Euroregionu,
- harmonizowanie działalności komunalnej w zakresie programowania rozwoju terenów objętych działalnością Euroregionu,
- działanie na rzecz przyspieszonego rozwoju i wzajemnego dostosowania systemów infrastruktury technicznej i społeczno-usługowej o zasięgu oddziaływania ponadgranicznego,
- dążenie do zwiększania potencjału ekonomicznego Euroregionu przy zachowaniu zasad i rygorów ekologicznych,
- tworzenie korzystnych warunków dla ponadgranicznej współpracy różnych podmiotów w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, zdrowia, opieki społecznej oraz innych przyjętych przez członków Stowarzyszenia,
- współdziałanie w zapobieganiu oraz zwalczaniu katastrof i klęsk żywiołowych,
- integracja ludności całego regionu poprzez tworzenie warunków i sprzyjanie rozwojowi bezpośrednich kontaktów osobistych pomiędzy mieszkańcami sąsiadujących ze sobą krajów,
- stałe informowanie opinii publicznej po obu stronach o celach, zasadach, programach i konkretnych przedsięwzięciach w zakresie współpracy transgranicznej.
 
4. Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce
Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 29.06.2000r.
Cel statutowy:
Celem Kapituły jest :
• upowszechnianie wiedzy o historii zrzeszonych miast i miejscowości;
• wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie ochrony dóbr kultury, ekologii i ochrony środowiska;
• wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie kultury, sportu i rekreacji
• pozyskiwanie środków finansowych na ochronę dziedzictwa kulturowego zrzeszonych miast i miejscowości
• promocja i prezentacja dorobku historycznego i gospodarczego członków Kapituły
• pozyskiwanie środków finansowych na promocję gospodarczą zrzeszonych miast i miejscowości
• udzielanie pomocy zrzeszonym miastom i miejscowościom w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ekologii i ochrony środowiska
• podejmowanie działań zmierzających do wprowadzania zmian w ustawodawstwie polskim w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
• umacnianie tożsamości regionalnej.
  
5. Związek Miast Nadodrzańskich
Al. 3 Maja 1 a, 70-214 Szczecin
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 29.11.2000 r.
Cel statutowy:
Cele Stowarzyszenia (m.in.):
• wspieranie rozwoju gospodarczego miast nadodrzańskich,
• kształtowanie świadomości ekologicznej pozwalającej na właściwe korzystanie z dóbr natury,
• troska o wspólne dziedzictwo kulturowe,
• propagowanie walorów turystycznych regionów nadodrzańskich
• wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo – pasażerskiej na Odrze
 
6. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Powiatu Krośnieńskiego
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 26.04.2002 r.
Cel statutowy:
Cel Stowarzyszenia – wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
• wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin i powiatu krośnieńskiego
• promowanie przedsiębiorczości i nowoczesnych rozwiązań gospodarczych
• popularyzowanie wiedzy związanej z problematyka rozwoju gospodarczego,
• rozwój świadomości obywatelskiej,
• tworzenie instytucjonalnych form rozwoju gospodarczego powiatu,
• popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie powiatu krośnieńskiego oraz gmin wchodzących a w skład stowarzyszenia,
• wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszenia bezrobocia i rozwoju gospodarczego,
• inicjowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu krośnieńskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2012-07-24 11:17:25
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2012-07-24 11:17:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2012-07-24 11:17:29
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2016-07-04 11:25:40
Artykuł był wyświetlony: 1877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu