ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-12 16:09:05 przez Rafał Gwiazdowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce zatrudnienia
   Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
   ul. Piastów 10 h
   66-600 Krosno Odrzańskie
   
II. Forma zatrudnienia: –  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ¾ etatu  (okres próbny).

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:
1.      Posiada wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (terapeuta zajęciowy) lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym.
3.      Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.      Posiada umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych.
5.      Posiada umiejętności prowadzenia terapii zajęciowej, tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji i pracy z osobami z niepełnosprawnością.
 
B. Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość zagadnień związanych z osobami z niepełnosprawnością (rodzajów terapii, form, metod i technik pracy) wykonywanych na stanowisku instruktora terapii zajęciowej.
2.      Znajomość przepisów prawa:
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r.
- Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
3.      Cierpliwość, empatia, staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników WTZ w Krośnie Odrzańskim,
b. opracowywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji w programie komputerowym,
c. opracowanie programu pracy i funkcjonowania swojej pracowni,
d. przygotowanie pracowni do prowadzenia zajęć programowych,
e. realizacja programów rehabilitacji,
f. uczestnictwo w dokonywaniu okresowej, rocznej i kompleksowej oceny efektów rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatów,
g. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,
h. przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy,
i. stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia,
j. dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy służbowej,
k. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.,
l. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami, rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów,
m. ścisła współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, instruktorami terapii zajęciowej i instruktorami zawodu zatrudnionymi w WTZ oraz rodzicami
i opiekunami uczestników,
n. składanie kierownikowi WTZ pisemnego zapotrzebowania na materiały do bezpośredniej terapii,
o. składanie kierownikowi WTZ pisemnej informacji z działalności prowadzonej przez siebie pracowni w terminie do 31 grudnia danego roku,
p. prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników,
q. prowadzenie dziennika zajęć,
r. dbanie o wystrój, estetykę i porządek pracowni.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko instruktor terapii zajęciowej.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.      Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły – uwierzytelniona kopia.
5.      Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
6.      Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.      Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
9.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będę rozpatrywane.

VIII. Sposób i termin składania ofert:
1.      Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie WTZ osobiście lub drogą pocztową do dnia 23.11.2012r.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby WTZ
w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.      Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
5.      Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Ewy Nowickiej– Kierownika WTZZ w Krośnie Odrzańskim. Telefon kontaktowy:  68 3833380

 
Kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Krośnie Odrzańskim
Ewa Nowicka

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-12 16:08:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-12 16:09:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-12 16:09:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony