ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2008-03-13 08:44:48 przez Sylwia Bendkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Krosno Odrzańskie, 2008.03.13


O.II-1110/5/08

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na informatyka w Wydziale Organizacyjnym
w Krośnie Odrzańskim


I.Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II.Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu

III.Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1.Spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3.Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
4.Posiada wykształcenie wyższe – informatyka lub pokrewne.

B. Wymagania dodatkowe.
1.Znajomość programów funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego.
2.Znajomość języka angielskiego.
3.Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
4.Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku informatyka.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Obsługa sprzętu komputerowego oraz jego naprawy.
2.Znajomość systemów Windows 2003/XP oraz VISTA.
3.Administrowanie Active Direktory, DNS, DHCP, ISA Server
4.Znajomość programów i sprzętu do archiwizacji danych (wskazana znajomość Symantec backupExec).
5.Znajomość zarządzania programem antywirusowym Symantec Klient Firewall I Endpoint Security.
6.Zarządzania bazami MS SQL, MySQL, Progress.
7.Administrowanie systemami sieciowymi Linux oraz serwerami opartymi na systemie WINDOWS.
8.Rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych.
9.Znajomość html i cms, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej.
10.Umiejętność współpracy z użytkownikami i gotowość do rozwiązywania problemów.
11.Obsługa aplikacji biurowych użytkowanych w Urzędzie Miasta.
12. Znajomość zagadnień sieciowych WAN/LAN, TCP/IP.
13.Znajomość technologii VOIP.
14.Koordynacja i współpraca w realizacji zamierzeń gminy w zakresie budowy infrastruktury informatycznej.
15.Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Życiorys CV
2.List motywacyjny.
3.Kwestionariusz osobowy.
4.Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5.Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
6.Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 26.03.2008 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-13 08:42:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-13 08:44:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-13 08:44:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony