ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skład Komisji Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-08-05 13:24:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Komisja Rewizyjna
  Skład Komisji:
  1) Magdalena Wlazło - przewodnicząca komisji
  2) Radosław Sujak
  3) Wojciech Dębiński
  4) Adam Przybysz
  5) Kazimierz Rauba - z-ca przewodniczącej

  Zadania Komisji:
  1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
  1) legalności;
  2) gospodarności;
  3) rzetelności;
  4) celowości;
  5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
  2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
  3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

   
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Skład Komisji:
  1) Radosław Sujak - przewodniczący komisji
  2) Magdalena Wlazło - z-ca przewodniczącego
  3) Robert Maciąg
  4) Adam Przybysz
  5) Tomasz Miechowicz

  Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
  1) budżet gminy,
  2) ustalanie kierunków rozwoju,
  3) plany inwestycji wieloletnich,
  4) inwestycje komunalne,
  5) gospodarka nieruchomościami,
  6) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  7) podatki i opłaty lokalne,
  8) opłaty czynszowe,
  9) funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
  10) współpraca z społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz instytucji pozarządowych;

   
 3. Komisja Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej
  Skład Komisji:
  1) Wojciech Dębiński - przewodniczący komisji
  2) Grzegorz Magdziak
  3) Ewa Klepczyńska - z-ca przewodniczącego
  4) Tomasz Rafał Rogowski
  5) Grzegorz Noga

  Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
  1) projekty zagospodarowania przestrzennego,
  2) budownictwo socjalne i komunalne,
  3) gospodarka nieruchomościami,
  4) lokalny transport,
  5) usługi dla ludności,
  6) ochrona środowiska, przyrody i gospodarka wodna,
  7) melioracje,
  8) ochrona przeciwpowodziowa,
  9) rolnictwo,
  10) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  11) utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
  12) wysypiska gminne i ponadgminne,
  13) utylizacja odpadów komunalnych,
  14) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, chodników,
  15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  16) ochrony p.poż.

   
 4. Komisja Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
  Skład Komisji:
  1) Kazimiera Potocka - przewodnicząca komisji
  2) Bogdan Śnieżek
  3) Krystian Forster - z-ca przewodniczącej
  4) Kazimierz Rauba


  Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
  1) edukacja publiczna w zakresie: gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych,
  2) żłobka,
  3) bibliotek gminnych,
  4) placówek upowszechniania kultury i sportu,
  5) upowszechniania idei samorządności,
  6) związków gmin i stowarzyszeń,
  7) nagrody kulturalnej,
  8) honorowe obywatelstwa,
  9) stypendia,
  10) opieka społeczna i zdrowotna,
  11) gminne programy przeciwdziałania patologiom,
  12) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  13) promocja gospodarcza i turystyczna.

  Radni Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

  1. Dębiński Wojciech
  2. Forster Krystian
  3. Noga Grzegorz
  4. Grycan Mariusz
  5. Klepczyńska Ewa
  6. Maciąg Robert
  7. Magdziak Grzegorz
  8. Miechowicz Tomasz
  9. Potocka Kazimiera
  10. Przybysz Adam
  11. Rauba Kazimierz
  12. Rogowski Tomasz Rafał
  13. Sujak Radosław
  14. Śnieżek Bogdan
  15. Wlazło Magdalena
   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Ejsmont Data wytworzenia informacji: 2003-08-05 13:24:06
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Ejsmont Data wprowadzenia do BIP 2003-08-05 13:24:06
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2003-08-21 12:18:39
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2014-11-28 12:57:16
Artykuł był wyświetlony: 4928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu