ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-02-09 10:05:47 Informacja ogłoszona dnia 2017-02-09 10:05:53 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
17 lutego 2017 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Uzgodnienie projektu lokalizacji lasów uznawanych za ochronne.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2017 r. na współfinansowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”; 
4) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
5) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie, do nowego ustroju szkolnego;
6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
7) w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
8) w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej; 
9) w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na lata 2017-2020;
10) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców;
11) w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XXVIII/223/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 października 2016 r. oraz w uchwale nr XXIX/237/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016 r.;
12) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
13) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 
    9. Rozpatrzenie projektów obwieszczeń w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał:
1) w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
2) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wężyskach.
 
   10. Interpelacje i zapytania radnych.
   11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
   12. Informacje i sprawy różne.
   13. Zamknięcie sesji.
                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-09 10:05:47
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2017-02-09 10:05:53
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 10:27:28
Artykuł był wyświetlony: 448 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu