ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-22 08:22:22 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-22 10:27:16 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
29 marca 2017 r. o godzinie 11.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze;
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”;
6) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli;
7) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
8) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
9) w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku;
10) w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
11) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2017;
12) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców;
13) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
 
       9. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
      10. Interpelacje i zapytania radnych.
      11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
      12. Informacje i sprawy różne.
      13. Zamknięcie sesji.
                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 08:22:22
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 10:27:16
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2017-04-18 10:51:09
Artykuł był wyświetlony: 380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu