ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 07.07.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
7 lipca 2020 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:   
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego wotum zaufania:
 1. zapoznanie się z raportem o stanie gminy,
 2. debata,
 3. podjęcie uchwały;
2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r.:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r.,  
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.,                                                      
 3. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r.,
 4. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r.,                                              
 5. rozpatrzenie sprawozdań – dyskusja,
 6. podjęcie uchwały;
3) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2019 r.:
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.;
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030;
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na działalność bieżącą Szpitala - Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
 
       7. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
       8. Informacje i sprawy różne.
       9. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI
PROJEKTY UCHWAŁ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-24 16:12:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-25 10:44:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25 10:44:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 04.06.2020

XX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 13.05.2020

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 23.04.2020

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 27.02.2020 r.

XVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 14.01.2020

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 18.12.2019

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.11.2019

XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 21.11.2019

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 22.10.2019

Nawigacja między stronami listy informacji