ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.05.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 08:29:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
29 maja 2018 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:                                 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja KPWK Sp. z o.o. na temat gospodarki odpadami w Gminie Krosno Odrzańskie.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskiena lata 2018-2030;
3) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
4) w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Uczniów Szkół Podstawowych zamieszkałych w Gminie Krosno Odrzańskie;
5) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli;
6) w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
7) w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie;
8) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych;
9) w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do sądów powszechnych w kadencji od 2016 r. do 2019 r.;
10) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany przebiegu ulic Polnej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz nadania nowych nazw ulicom;
11) w sprawie zmiany przebiegu ulicy Baczyńskiego w mieście Krosno Odrzańskie;
12) w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną we wsi Marcinowice;
13) w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną we wsi Marcinowice;
14) o zmianie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
 
     9. Interpelacje i zapytania radnych.
    10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
    11. Informacje i sprawy różne.
    12. Zamknięcie sesji.
                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 08:29:12
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 08:29:55
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 12:27:37
Artykuł był wyświetlony: 173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

L NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 18.05.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 07:45:36

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 20.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 15:14:46

XLVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 09.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-05 13:43:54

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.03.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 09:15:50

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 12:16:02

XLV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-25 15:18:22

XLIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 15:24:40

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 08:39:36

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 15:10:10

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu