ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.03.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 09:15:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
28 marca 2018 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:                                 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028;
3) w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2018 rok;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze;
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020";
6) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
7) w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017”;
8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie;
9) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie oraz w rejonie Jeziora Glibiel w obrębie Łochowice gminy Krosno Odrzańskie;
10) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018;
11) w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku;
12) w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bielów;
13) w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łochowice;
14) w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Marcinowice;
15) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
16) w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
17) w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
18) w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim;
19) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
 
      9. Interpelacje i zapytania radnych.
     10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
     11. Informacje i sprawy różne.
     12. Zamknięcie sesji.
                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 09:15:50
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 09:15:55
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 09:43:53
Artykuł był wyświetlony: 53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 12:16:02

XLV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-25 15:18:22

XLIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 15:24:40

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 08:39:36

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 15:10:10

XLI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 13:21:35

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-11 12:49:08

XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-21 15:02:48

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 09:42:30

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu