ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 27.02.2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
27 lutego 2020 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:   
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Apel do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań rekompensujących samorządom zmniejszenie dochodów i wzrost wydatków.
 8. Apel do Zarządu Województwa Lubuskiego o przywrócenie połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Zielona Góra – Krosno Odrzańskie – Gubin/Guben – Cottbus.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030;
3) o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4) w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Programu „Karta Seniora”;
5) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie organizacji pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty;
7) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi  na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie;
8) w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
9) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące  odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;  
10) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
11) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
12) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
13) w nieruchomości wspólnej zbywanego na rzecz najemcy;
14) w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku;
15) w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krosno Odrzańskie;
16) w sprawie przystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”;
17) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego;
18) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 
     10. Informacje i sprawy różne.
     11. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-19 14:18:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-20 15:01:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21 09:08:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 14.01.2020

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 18.12.2019

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.11.2019

XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 21.11.2019

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 22.10.2019

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 11.09.2019

XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 27.08.2019

X NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 03.07.2019

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 27.06.2019

Nawigacja między stronami listy informacji