ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 26.11.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
26 listopada 2020 r. o godz. 12.00
odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej.
Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1842) sesja odbędzie
się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
 
Porządek obrad:   
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności.
  8. Przyjęcie apelu o przywrócenie żeglowności Odrze oraz stworzenie warunków do odbudowy i rozwoju infrastruktury rzecznej w Krośnie Odrzańskim.
  9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030;
3) w sprawie uchwalenia Statutu Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim;
4) w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
5) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2021 rok;
6) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty;
7) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie;
8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanego na rzecz najemców.
 
    10. Informacje i sprawy różne.
    11. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-19 12:02:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-19 13:28:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19 13:28:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 29.10.2020

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 08.10.2020

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 08.09.2020

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 07.07.2020

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 04.06.2020

XX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 13.05.2020

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 23.04.2020

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 27.02.2020 r.

XVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 14.01.2020

Nawigacja między stronami listy informacji