Informacje o terminach sesji - Gmina Krosno Odrzańskie
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-03-03 08:51:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 9 MARCA 2009 r.
W SALI 1000 – LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM


ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9:00
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


TEMATYKA POSIEDZENIA:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie krośnieńskim oraz na terenie miasta i Gminy Krosno Odrzańskie.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2008.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1. Wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatu Krośnieńskiego.
2. Wyrażenia woli zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu, na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.
3. Zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbia”.
4. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
5. Zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
6. Nadania imienia Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim.
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2009-03-03 08:51:41
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2009-03-03 08:51:41
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-03-03 08:51:46
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-03-03 08:51:46
Artykuł był wyświetlony: 7242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-02-25 14:01:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 2 MARCA 2009 r.
W SALI 1000 – LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM


ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 15:00
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krosno Odrzańskie.
3. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/- / Mariusz Grycan      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2009-02-25 14:01:11
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2009-02-25 14:01:11
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 14:01:16
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-02-25 14:01:16
Artykuł był wyświetlony: 7188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-01-21 11:14:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 29 STYCZNIA 2009 r.
W SALI 1000 – LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM


ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9:00
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis;
2) uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców;
3) Statutu Gminy Krosno Odrzańskie;
4) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania;
5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży pożarnych z terenu gminy Krosno Odrzańskie, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krosno Odrzańskie
7. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
9. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2009-01-21 11:14:27
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2009-01-21 11:14:27
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-01-21 11:15:53
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-01-21 11:15:53
Artykuł był wyświetlony: 7171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-29 09:45:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 30 GRUDNIA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9:00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


 
TEMATYKA POSIEDZENIA:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a. ustalenia stawki dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
  b. zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008,
  c. wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2008-12-29 09:45:57
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2008-12-29 09:45:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-12-29 09:46:10
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-12-29 09:46:10
Artykuł był wyświetlony: 7159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-09 15:21:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 19 GRUDNIA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9:00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
  • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
  • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) BUDŻETU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE NA ROK 2009:
     a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej,
     b) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,
     c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie całego projektu budżetu,
     d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
     e) dyskusja nad projektem budżetu,
     f) głosowanie nad uchwałą budżetową.
  2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2009 rok,
  3) Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009,
  4) ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie,
  5) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
  6) wyrażenia zgody na zawarcie i przedłużenie umów dzierżawy gruntów,
  7) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2009 r.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2008-12-09 15:21:25
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2008-12-09 15:21:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-12-09 15:22:18
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-12-09 15:22:18
Artykuł był wyświetlony: 7120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-18 12:10:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 28 LISTOPADA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9:00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
  • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
  • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
  c) w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej,
  d) w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór,
  e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
  f) w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków z urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie,
  g) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  h) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2009 r.
  i) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krosno Odrzańskie.
 7. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan         
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2008-11-18 12:10:39
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2008-11-18 12:10:39
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:11:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-11-18 12:11:34
Artykuł był wyświetlony: 7136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-18 12:02:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 19 LISTOPADA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 15. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  a) w sprawie wyrażenia woli zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu, na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,

  b) w sprawie wyrażenia woli uchwalenia środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2009 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łochowice” współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
 3. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan         
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2008-11-18 12:02:51
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2008-11-18 12:02:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:05:39
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-11-18 12:05:39
Artykuł był wyświetlony: 7141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-21 11:10:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
  • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
  • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 7. Informacja Burmistrza dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników podlegających obowiązkowi złożenia oświadczenia.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok,
  b) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie nazwy gajówki Bronkówek,
  c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obszaru położonego w obrębie Marcinowic,
  d) w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim,
  e) w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i przedszkoli,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i przedłużenie umów dzierżawy gruntów.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan         
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2008-10-21 11:10:27
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2008-10-21 11:10:27
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-10-21 11:10:54
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-10-21 11:10:54
Artykuł był wyświetlony: 7130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>PRZY ULICY PARKOWEJ 1<br></P></B>

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-10 13:24:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 14:00

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim.
3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2008-10-10 13:24:46
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2008-10-10 13:24:46
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-10-10 13:36:37
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-10-10 13:36:37
Artykuł był wyświetlony: 6940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 19 WRZEŚNIA 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-09-12 13:36:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
 ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10:00
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie Radnego.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
   • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
   • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej, 
   • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2008 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   a) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej,
   b) w sprawie zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
   c) w sprawie zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
   d) w sprawie zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
   e) w sprawie zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych długoterminowych ze środków Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
   f) w sprawie zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie dla parafii Rzymsko – Katolickiej w Krośnie Odrzańskim pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej oraz dla parafii Rzymsko – Katolickiej w Osiecznicy pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim i w Kościele we wsi Czetowice.
   g) w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim,
   h) w sprawie „Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Krosno Odrzańskie”,
   i) zmieniające uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim,
   j) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości,
   k) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
   l) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy Raduszec”,
   m) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brzózka”,
   n) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr I/01/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   o) zmieniające uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej,
9. Rozpatrzenie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej.
10. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2008-09-12 13:36:56
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2008-09-12 13:36:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-09-12 13:43:30
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-09-12 13:43:30
Artykuł był wyświetlony: 6959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu