ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-12 15:18:48

XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-16 14:59:12

XLV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-08 15:14:02

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-10 08:00:46

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-20 11:57:38

XLII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-12 08:03:11

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-21 15:46:19

XL Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-20 12:14:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 25 września 2013 r. o godzinie 12.00 w w Sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Obrady sesji są otwarte.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Inwestycje Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim:
1)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej, ul. Armii Czerwonej oraz w m. Kamień i Morsko;
2)Kanalizacja sanitarna w m. Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka, Osiecznica i Łochowice nad jeziorem Glibiel;
3)Wodociąg obiegowy dla lewobrzeżnej części Gminy Krosno Odrzańskie;
4)Infrastruktura wodociągowa dla prawobrzeżnej części Gminy Krosno Odrzańskie.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 r.,
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2024,
3)w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2014,
4)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157 F na odcinku Łochowice – Struga",
5)w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego w 2014 r. Powiatu Krośnieńskiego w realizacji zadania polegającego na kontynuacji przebudowy drogi powiatowej nr 1157 F na odcinku Krosno Odrzańskie - Bytnica, współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
6)w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
7)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców,
8)w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXXIX/299/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie,
9)w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXXIX/298 /2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
11.Informacje i sprawy różne.
12.Zamknięcie sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
/-/ TOMASZ MIECHOWICZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2013-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2013-09-20 12:14:24
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-09-20 12:14:28
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-09-20 12:14:28
Artykuł był wyświetlony: 5652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-22 10:29:13

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-19 11:19:41

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu