ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-03 10:18:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Biura:
Katarzyna Fligier - tel. 68 4109 788, pokój nr 28
 
Pracownicy:
Jolanta Tutajewicz - tel. 68 4109 737, pokój nr 27,
 
Do zadań Biura należy:
 
Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:
1) prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, zbioru protokołów i zaleceń pokontrolnych;
2) opracowanie rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu ze skarbnikiem oraz kierownikami komórek organizacyjnych, w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych;
3) koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych;
4) organizowanie kontroli kompleksowych w uzgodnieniu ze skarbnikiem i kierownikami komórek organizacyjnych;
5) organizacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udziału w kontrolach wynikających z zaistniałego zdarzenia na zlecenie burmistrza;
6) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiązanych
z budżetem gminy;
7) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
8) przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych;
9) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i organami ścigania;
10) przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli;
11) opracowywanie ocen i analiz przeprowadzonych kontroli;
12) kontrola wewnętrzna projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;
13) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzanie planów realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
14) przeprowadzanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej
w urzędzie, jednostkach organizacyjnych i podmiotach dotowanych;
15) ścisła współpraca z  audytorem wewnętrznym
16) wskazywanie ocenianym komórkom i jednostkom organizacyjnym kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych ocen;
17) opracowywanie analiz oraz sprawozdań i informacji obejmujących działalność audytora oraz przedstawianie ich burmistrzowi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alejun Data wytworzenia informacji: 2011-02-03 10:18:57
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Alejun Data wprowadzenia do BIP 2011-02-03 10:18:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2011-02-03 10:19:02
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 10:26:13
Artykuł był wyświetlony: 3615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu