ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

wyjaśnienia 2 P-le 4 przebudowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 29.07.2009r.


IR.VIII-340/7/09


Wyjaśnienia i zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:


„Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33”


Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dot. przetargu. Odpowiedzi na zadane pytania są następujące:

Pyt. 1
Jak należy traktować zapis po. 38 „mata L-80 grub. 6 cm”? Wg informacji producenta jw. Brak w ofercie handlowej – jest PAROC L-W 80 grub. 5 cm oraz L-W grub. 6 cm (na rys. 20 projektu jest L-W 60 grub. 6 cm).
Odp. W kosztorysie winno być „mata L-W 60 gr. 6 cm

Pyt. 2.
Jak należy traktować pozycje 54 i 55 przedmiaru? Czy pozycje te dotyczą opaski wokół budynku? Normy wskazują na wykonanie nawierzchni z użyciem ciężkiego sprzętu, który nie musi być stosowany bezpośrednio przy budynku. Opaska betonowa wymaga innej technologii, a co za tym idzie – innych nakładów. W poz. 54 nie podano materiału.
Odp. Dotyczy opaski wokół budynku. Wycenić należy jak w przedmiarze.

Pyt. 3
Czy w poz. 133 przedmiaru nie ma pomyłki? (lakierowanie posadzek i parkietów – 1,0 m2 ).
Odp. Należy uwzględnić 631,8 m2

Pyt. 4
Jak interpretować mnożniki dot. robocizny przy dodatkach za pogrubienie elementów betonowych? Czy nie ma analogicznego zwiększenia nakładów materiałów? Np. dodatkowe 5 cm betonu dla daszku w poz. 182: R=5 a M=? Podobna sytuacja ze współczynnikami w poz. 112 i 113.
Odp. Należy uwzględnić mnożniki również dla M i S.

Ponadto w poz. 173 przedmiaru robót sanitarnych zamiast 44 szt. baterii wannowych stojących należy wpisać: 2 szt.

UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-29 13:45:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-29 13:46:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wyjaśnienia przedszkole 4 p. TB

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 24.07.2009r.


IR.VIII-340/7/09


Wyjaśnienia i zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:


„Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33”


Zamawiający informuje, że wprowadza poprawiony przedmiar robót elektrycznych z dnia 24.07.2009r. z wyszczególnionymi podstawami wyceny - jako nowy załącznik do SIWZ. Kosztorys ofertowy branży elektrycznej należy opracować zgodnie z przedmiarem z dnia 24.07.2009r.


UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.


Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-24 11:33:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-24 11:34:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 23.07.2009r.
IR.VIII-340/6/09


Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach w gminie Krosno Odrzańskie”

     Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym zmianie ulega poz. nr 9 i 11 przedmiaru robót ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE stanowiącego załącznik do SIWZ.
1. W poz. 9 przedmiaru ma być:
  KNR 19-01 1310-08 analogia
  Usunięcie starej farby olejnej – opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. do 1,0 m2
  USUNIĘCIE POWŁOK MALARSKICH ZE STOLARKI DRZWIOWEJ 
  OBUSTRONNIE wejście 1,3x2,0x1szt=2,60; zakr. 0,93x2,0x1szt=1,90; wieża 
  0,86x1,8x1szt=1,50;Razem 6,00x2=12,00m2
  W kolumnie ilość winno być 12,0 m2 zamiast 19,2 m2
2. W poz 11 przedmiaru ma być:
  KNR 19-01 1308-08 analogia
  Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2. MALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ obmiar j.w. 12,0 m2
  W kolumnie ilość winno być 12,0 m2 zamiast 19,2 m2
      Ponadto Zamawiający zaktualizował opis techniczny stanowiący załącznik do SIWZ (w ogłoszeniu o przetargu zamieszczonym 02.07.2009r.) – Zmiana polega na doprecyzowaniu zapisów opisu technicznego.

UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia i zmiany należy zamieścić jako załącznik do oferty.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-23 11:32:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-23 11:32:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4957 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 17 lipca 2009r.
O g ł o s z e n i e

       Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Krośnie Odrzańskim, przeznaczonej na cele mieszkalne.

L/p
położenie i opis nieruchomości
działka nr
pow. m2
udział w nieruchomości
wartość nieruchomości cena wywoławcza
wadium
1.
Krosno Odrzańskie ul. 1 Maja nr 26/15 lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o pow. użytkowej 46,88 m2 położony na IV piętrze
612/8
294 m2
udział w użytko. wieczystym i częściach wspól. w budynku 43/1000
69.800,00 zł.
7.000,00 zł.


        Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2009 r. o godzinie 9:00 w sali 1000 lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej nr 1.
         Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta numer 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056 Bank Zachodni WBK S.A 2 Oddział w Krośnie Odrz. najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2009 r. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Nabywca zobowiązany jest do ponoszenia na rzecz jednostki sprawującej zarząd budynkiem kosztów eksploatacji oraz remontów bieżących i kapitalnych.
         Wylicytowana cena pomniejszona o wpłacone wadium powinna być na koncie Urzędu najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego. Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % ceny wylicytowanej, a opłaty roczne wynoszą 1 % ceny działki, którą należy uiszczać do 31 marca każdego roku bez wezwania. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok. Zawiadomienie o terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni, od daty przetargu. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
Do ceny wylicytowanej zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 350,00,-zł,.
Lokal można oglądać 07 sierpnia 2009 r. 10:00 do 11:00.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1,blok B, pokój nr 17 tel. (068)3835110 wew. 317.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-22 08:27:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-22 08:27:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu - „Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach w gminie Krosno Odrzańskie”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 21.07.2009r.


IR.VIII-340/6/09


Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:


„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach w gminie Krosno Odrzańskie”


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym zmianie ulega termin składania ofert. Powyższe dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(punkty 14.1 i 14.4 na str. 13).
Po zmianie treść jest następująca: „Ofertę należy złożyć do dnia 28.07.2009r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2009r. o godz. 12:30 w Sali 1000 – lecia.”


UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia i zmiany należy zamieścić jako załącznik do oferty.
 


Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-21 13:00:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-21 13:01:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa parkingów przy ul. Pułaskiego oraz remont drogi dojazdowej”
 
Zamawiający informuje, że wprowadza się następujące zmiany w SIWZ na w/w zadanie inwestycyjne :
 
1. W punkcie X zapis
 
Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.07.2009r. do godz.10.00 do wniesienia wadium w kwocie 12.000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 złotych).
 
Zmienia się na:
 
Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 28.07.2009r. do godz.10.00 do wniesienia wadium w kwocie 12.000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 złotych).
 
UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-20 08:22:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-20 08:22:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu - „WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI P.POŻ. W BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3”

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IV-341-13/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - roboty budowlane


o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r.)

Gmina Krosno Odrzańskie , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul.Parkowa 1, tel./068/3835080,/068/3835017, fax /068/3835122, e-mail: , adres strony internetowej: http://www.krosnoodrzanskie.pl,
działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r.) udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI I
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI P.POŻ.
W BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3”

Nomenklatura CPV: 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-6
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Cała instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku od pomieszczenia węzła cieplnego będzie w całości podlegała wymianie (poza pomieszczeniami Wc chłopców i dziewcząt na wszystkich kondygnacjach w/w pomieszczenia są po kapitalnym remoncie).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
-trasowanie, wykonanie przekuć w ścianach i stropach wraz z zamontowaniem tulei ochronnych
-demontaż istniejących rur stalowych, ocynkowanych zimnej wody, ciepłej i cyrkulacji oraz ppoż. i ułożenie nowych rurociągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur z polipropylenu typ-3, PN 20 łączonych poprzez zgrzewanie oraz rurociągów ppoż. z rur stalowych ocynkowanych
-wykonanie mocowania rurociągów uchwytami stalowymi z gumową podkładka do ścian, stropów i punktów stałych
-demontaż i montaż armatury odcinającej, pomiarowej, regulacyjnej i baterii– zlewozmywakowej, umywalkowej, typy i ilości wyszczególniono w kosztorysie.
-demontaż i montaż hydrantów wewnętrznych (hydranty wewnętrzne wnękowe na wąż półsztywny ø25 / l = 30,0m zgodne z EN 671-1)
-izolacja termiczna rurociągów zimnej i ciepłej wody użytkowej , oraz cyrkulacji i ppoż.
-przygotowanie i zabudowa rurociągów prowadzonych w pomieszczeniach, gdzie to jest konieczne
-zaprawienie bruzd i wywóz gruzu
-próba szczelności instalacji wodociągowej i c.w.u. i ppoż.
-badanie hydrantów wewnętrznych w zakresie wydajności i ciśnienia zgodnie z PN.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 października 2009 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium: nie jest wymagane wniesienie wadium.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta, budynek A.
Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 2009 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 sierpnia 2009 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 11 budynku B (budynek biblioteki).
Termin związania ofertą określa się na 30 dni od terminu składania ofert.
Uprawniona do kontaktów z oferentami: Marta Izdebska, tel. /068/ 3835017, 3835080, wewn. 520, pokój nr 11 w budynku B Urzędu Miasta, w godz. 8:00-15:30.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (budynek B, pokój nr 11), po uprzednim złożeniu pisemnego zapotrzebowania lub pobrać drogą elektroniczną z pisemnym potwierdzeniem pobrania SIWZ.

Krosno Odrzańskie, 2009-07-17


Zatwierdzam
BURMISTRZ
Andrzej Chinalski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-17 15:11:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-17 15:25:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu - „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADNICY”

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IV-341-12/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - roboty budowlane


o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r.)

Gmina Krosno Odrzańskie , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul.Parkowa 1, tel./068/3835080,/068/3835017, fax /068/3835122, e-mail: , adres strony internetowej: http://www.krosnoodrzanskie.pl,
działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r.) udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADNICY”

Nomenklatura CPV: 45.21.22.21-1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe i rozbiórkowe)
2) roboty ziemne
3) odwodnienie
4) podbudowy
5) roboty drogowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 255,4 m²
6) wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej grubości 13 mm - 968 m²
7) ogrodzenie oraz piłkochwyty
8) roboty wykończeniowe – umocnienie skarp warstwą humusu gr 10 cm z obsianiem mieszanką traw.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 października 2009 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium: nie jest wymagane wniesienie wadium.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta, budynek A.
Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 2009 r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 sierpnia 2009 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 11 budynku B (budynek biblioteki).
Termin związania ofertą określa się na 30 dni od terminu składania ofert.
Uprawniona do kontaktów z oferentami: Marta Izdebska, tel. /068/ 3835017, 3835080, wewn. 520, pokój nr 11 w budynku B Urzędu Miasta, w godz. 8:00-15:30.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (budynek B, pokój nr 11), po uprzednim złożeniu pisemnego zapotrzebowania lub pobrać drogą elektroniczną z pisemnym potwierdzeniem pobrania SIWZ.

Krosno Odrzańskie, 2009-07-17

Zatwierdzam
BURMISTRZ
Andrzej Chinalski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-17 15:03:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-17 15:10:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wyjaśnienie kościół w czetowicach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 17.07.2009r.


IR.VIII-340/6/09

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:


„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach w gminie Krosno Odrzańskie”


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym rezygnuje
z dostarczenia przez Wykonawców harmonogramu rzeczowo – finansowego, który został wymieniony w p.8.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na str. 10.
Ww. harmonogram – sporządzony indywidualnie przez Wykonawcę - będzie wymagany na etapie podpisania umowy.

UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia i zmiany należy zamieścić jako załącznik do oferty.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-16 14:49:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-16 14:50:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 13.07.2009r.

IR.VIII-340/7/09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
I. ZAMAWIAJĄCY

I.1 Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie
Ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
www.krosnoodrzanskie.pl
e-mail:

I.2. Rodzaj Zamawiającego: Administracja Samorządowa

II.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33.

II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis ogólny stanu istniejącego, funkcja obiektu

Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojącym, w całości podpiwniczonym , piętrowym z użytkowym poddaszem i strychem .
Konstrukcja budynku tradycyjna, dach o konstrukcji drewnianej , czterospadowy o zróżnicowanych wysokościach, pokryty dachówką ceramiczną.
Budynek został zrealizowany w dwóch etapach. Wschodnie skrzydło budynku stanowi wybudowana w pierwszej połowie ubiegłego wieku willa , do której od strony zachodniej dobudowano nowe skrzydło . Realizacja drugiego etapu oraz prace modernizacyjno - remontowe części starej zostały przeprowadzone w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku .
Budynek posiada trzy wewnętrzne klatki schodowe : dwie klatki w części starej oraz jedną w części nowej .
Wejścia do budynku – dwa w części starej oraz dwa w części nowej, w tym jedno prowadzące bezpośrednio do zaplecza kuchni .

W budynku mieści się 3- oddziałowe przedszkole.
W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, pralnia oraz pomieszczenia
woźnego. Na parterze znajdują się sale dla dzieci najmłodszych ( jadalnia, sypialnia, pokój zabaw), aula (świetlica), wc i umywalnie dla dzieci i personelu, kuchnia z rozdzielnią i zmywalnią, gabinet dyrektorki, pokój biurowy oraz pomieszczenia gospodarcze .
Na piętrze usytuowane są sale zabaw, jadalnie i umywalnie dla dzieci ( dla 2 grup ), salka zajęć ruchowych, rozdzielnia posiłków i zmywalnia, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia gospodarcze dla sprzątaczek .
Na poddaszu znajdują się: nieużytkowane pokoje, sanitariat oraz niezagospodarowane części poddasza.
Dane liczbowe :

6.1.Powierzchnia zabudowy --------------------------------------------560,00 m2
6.2.Powierzchnia użytkowa netto --------------------------------- 1419,60 m2
w tym :
- piwnica ------------------------------------ 393,80 m2
- parter ---------------------------------------401,80 m2
- I piętro ------------------------------------372,20 m2
- poddasze ----------------------------------251,80 m2
6.3.Kubatura ----------------------------------------------------------------6985,00 m3

Ogólny opis robót budowlanych związanych z przebudową :

Prace budowlane rozbiórkowe
1. rozbiórka części ścianek działowych
2. demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych prowadzących do nowej ,,części,,
3. wykucia w ścianach nośnych – poszerzenie istniejących otworów drzwiowych , wykucie nowych
4. skucie wszystkich płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach
5. na tarasach rozbiórka posadzek ( do stropu ) i demontaż barierek
6. skucie tynków w pomieszczeniach starej kotłowni
7. rozbiórka schodów zewnętrznych od strony południowej ( schody prowadzące bezpośrednio z pokoju do ogrodu )
8. rozbiórka schodów zewnętrznych i zadaszenia na ścianie zachodniej
9. rozbiórka zewnętrznego zsypu na opał
10. demontaż wszystkich wykładzin pvc
11. demontaż wszystkich osłon grzejnikowych i boazerii drewnianych na ścianach
12. demontaż wszystkich balustrad ( schody, tarasy )
13. demontaż elementów obudowy stropu nad poddaszem ( tynk , podbitka polepa , deski…)
14. wykucie bruzd w ścianach przy podłączaniu istniejącej wentylacji grawitacyjnej do innych pomieszczeń
15. demontaż parapetów zewnętrznych
16. zdjęcie dachówki na całej połaci dachowej
17. demontaż ścian bocznych oraz pokrycia daszków lukarn ( wszystkich warstw do odsłonięcia elementów konstrukcyjnych )
18. demontaż zniszczonych elementów głównej więźby dachowej
19. demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
20. demontaż istniejących instalacji sanitarnych
- centralnego ogrzewania i wszystkie istniejące grzejniki
- instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalację hydrantową; zdemontować istniejące odbiorniki
- kanalizacji sanitarnej dotyczy to również odpływów w piwnicach; zdemontować istniejące przybory kanalizacyjne
Materiały z robót rozbiórkowych należy składać na składowisko przyjmujące odpady z rozbiórek i remontów.
prace budowlane projektowane :

1. wymurowanie nowych ścianek działowych, zamurowania otworów
drzwiowych
2. przebudowa klatek schodowych – likwidacja zabiegu, poszerzenie biegu i podestu w głównej klatce schodowej , montaż nowych balustrad
3. osadzenie nadproży stalowych w ścianach istniejących
4. montaż typowych kabin wc w sanitariatach dla dzieci
5. osadzenie nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz zewnętrznych w części starej
6. wykonanie nowych posadzek ceramicznych
7. renowacja, cyklinowanie i lakierowanie parkietów
8. wykonanie nowych tynków i okładzin ściennych – roboty malarskie
9. remont tarasów: ułożenie nowych płytek wraz z wykonaniem nowych warstw podkładowych , montaż nowych balustrad
10. remont schodów zewnętrznych od strony wschodniej, przebudowa schodów zewnętrznych przed wejściem głównym
11. podłączenie istniejących murowanych kanałów wentylacyjnych do projektowanych pomieszczeń
12. remont daszku nad wejściem do nowej części budynku
13. remont stropu nad poddaszem
14. remont lukarn: dachów i ścian
15. zabezpieczenie pożarowe elementów drewnianych na poddaszu
16. wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej
17. ułożenie nowego pokrycia dachu
18. montaż klap dymowych
19. wykonanie opierzeń i obróbek blacharskich na dachu : lukarn , kominów,
20. wykonanie ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych
21. osadzenie parapetów zewnętrznych
22. budowa nowej instalacji elektrycznej
23. budowa nowych instalacji sanitarnych:
 c.o wraz z instalacją nowych grzejników,
 instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowa,
 instalacja kanalizacji sanitarnej.
24. budowa instalacji p.poż.
 sygnalizacji pożaru
 instalacji oddymiającej klatek schodowych
 instalacji alarmu stłuczenia szyb klap dachowych

Zamówienie obejmuje ponadto następujące elementy i prace, które oprócz elementów zawartych w przedmiarze powinny być uwzględnione w cenie ofertowej:
a) wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczaniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania,
b) zabezpieczenie robót pod względem BHP,
c) prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót,
d) koszt energii elektrycznej i wody.
II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.00.00.00-7
II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej; Nie
II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
II.2. Termin wykonania zamówienia: 30 czerwiec 2010r.
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacje na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 85.000,00 złotych
III.2 WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki określone a art.22 ust.1ustawy pzp. Spełnianie warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń wchodzących w skład oferty .
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r.).
c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych o porównywanym zakresie z przedmiotem zamówienia, a w szczególności udokumentują, że jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zadanie o porównywalnym zakresie robót z przedmiotem zamówienia, tzn. budynek użyteczności publicznej wykończony pod klucz o kubaturze minimum 6.900,00 m3 - budowa lub przebudowa.
d) wykażą, że dysponują wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
e) złożą ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przepisami Prawa zamówień publicznych;
f) Ocena spełniania wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie sprawdzenia: „ spełnia – nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Dowód wniesienia Wadium
2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.
3. Wykonawca, oprócz n/w dokumentów, jest zobowiązany do złożenia podstawowych informacji o sobie, zgodnie z załączonym wzorem.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Zaakceptowany wzór umowy – Formularz wzoru umowy.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót [w układzie miesięcznym] - stanowiący załącznik do umowy.
7. Formularz cenowy – wypełniony (kosztorys uproszczony).
8. Kosztorys szczegółowy.
9. Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

b) Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę.

c) Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

f) Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.


W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:


a) doświadczenie zawodowe. Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie (referencje od zamawiających). Wymagane jest wykazanie w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zadanie o porównywalnym zakresie robót z przedmiotem zamówienia, tzn. budynek użyteczności publicznej wykończony pod klucz o kubaturze minimum 6 900 m3 – budowa lub przebudowa.
b) Potencjał kadrowy: Wymagane jest wykazanie kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac związanych z przedmiotem zamówienia oraz kierowników robót w danej branży tj:
- kierownika robót sanitarnych
- kierownika robót elektrycznych
Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię
zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego

c) Zamawiający wymaga oby Oferent przedstawił dokument stwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i przedstawił polisę lub inny dokument ubezpieczenia.


IV. PROCEDURA

IV.1. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.2. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Najniższa cena

IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.krosnoodrzanskie.pl/bip/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Wydział Rozwoju, Inwestycji Planowania Przestrzennego
Ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VI.3.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Biuro Obsługi Interesanta, Budynek A Urzędu Miasta
do dnia 4.08.2009 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi 4.08.2009 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: Sala 1000 – lecia ( parter budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim )

Termin związania ofertą:
okres 30 dni (licząc od terminu składania ofert)

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2009 Numer ogłoszenia: 134552- 2009

Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.3.13 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków UE

Gmina Krosno Odrzańskie otrzyma dofinansowanie tego zadania ze środków UE.
 


Podpisał:
Burmistrz
Andrzej Chinalski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-13 13:06:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-13 13:44:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji