ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,2011-12-06

 

O g ł o s z e n i e

 

              Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Położenie lokalu

Opis lokalu

Numer działki

Powierzchnia w m2

 

Wartość nieruchomości lokalowej

Cena wywoławcza

 

Wadium w złotych

 

ul. Poznańska 43/24

1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o pow.uzytk.27,64 m2 z udziałem 24/1000

648

306 m2

 

50.980,00 zł.

w tym wartość gruntu

890,00 zł.

 

5.100,00 zł.

ul. Kościuszki 58c/3

2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o pow.użyt.51,96 m2 z udziałem 66/1000

300/2

377 m2

 

100.400,00 zł.

w tym wartość gruntu

2.770,00 zł.

 

10.100,00 zł.

ul. Kościuszki 58c/6

1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o pow. użytk.37,25 m2 z udziałem 45/100

300/2

377 m2

 

77.470,00 zł.

w tym wartość gruntu

1.890,00 zł.

 

7.750,00 zł.

 

 

            Przetarg odbędzie się w dniu  9 stycznia 2012 r. o godz. 920 w siedzibie Urzędu Miasta  w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej nr 1( blok B pokoju nr 20).

           

             Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 4 stycznia  2012 r. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.   

        

Termin uiszczenia  wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie podpisania aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu. Uchylanie się od tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

Nieruchomości nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

 

        Do ceny wylicytowanej zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 500,00 zł. 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1, blok B, pokój nr 17 tel. 683835110 wew. 317.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-09 07:52:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-09 07:54:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-12 09:21:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,2011-12-06

 

O g ł o s z e n i e

 

              Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego, położonej w Osiecznicy.

 

 

           Położenie

Numer działki

Powierzchnia w m2

 

Wartość działki

Cena wywoławcza

 

Wadium w złotych

 

ul. Jana Pawła II

424/8

1782

 

33.000,00 zł.

 

3.300,00 zł.

 

 

 

            Przetarg odbędzie się w dniu  9 stycznia 2012 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej nr 1( blok B pokoju nr 20).

           

             Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 4 stycznia  2012 r. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.   

       

Termin uiszczenia  wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium + 23% podatku VAT upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie podpisania aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu. Uchylanie się od tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

Wymagany termin zakończenia budowy – 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Za rozpoczęcie budowy uważa się wylanie ław fundamentowych, które musi nastąpić w terminie 2 lat od daty zawarcia aktu notarialnego Za zabudowanie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieruchomości nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

 

Do ceny wylicytowanej zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 500,00 zł. 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1, blok B, pokój nr 17 tel. 683835110 wew. 317.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-09 07:49:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-09 07:54:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-09 06:54:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół w gminie Krosno Odrzańskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie: Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół w gminie Krosno Odrzańskie
w ramach realizacji programu wieloletniego – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Numer ogłoszenia: 415670 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 3833362, faks 68 3833361.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.krosnoodrzanskie.pl , bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostarczenie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do szkół w gminie Krosno Odrzańskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu do szkół na terenie gminy Krosno Odrzańskie posiłków. Ilość posiłków dla poszczególnych szkół może ulec zmianie ze względu na ilość uczniów uprawnionych, a na dzień ogłoszonego przetargu wynosi dziennie :
1.     Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim – 35 posiłków,
2.     Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim -  40 posiłków,
3.     Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim – 32 posiłki,
4.     Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim -  10 posiłków,
5.     Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim -  50 posiłków,
6.     Szkoła Podstawowa w Radnicy -  17 posiłków,
7.     Szkoła Podstawowa w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy -  10 posiłków,
8.     Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wężyskach -  70 posiłków.
 
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
I część – posiłki dla uczniów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, Szkoła Podstawowa w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy –  w ilości  85 posiłków dziennie.
II część – posiłki dla uczniów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół Specjalnych – w ilości 92 posiłki dziennie.
III część – posiłki dla uczniów szkół: Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wężyskach, Szkoła Podstawowa w Radnicy – w ilości 87 posiłków dziennie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Od 02 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktyczno         - wychowawczych.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
o    warunek graniczny spełnia / nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
- wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie
o    warunek graniczny spełnia / nie spełnia
III.3.3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
o    warunek graniczny spełnia / nie spełnia
III.3.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    warunek graniczny spełnia / nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp – załącznik 5
 2/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4/ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1/ zamiast dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
2/ jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wskazane w pkt 1 stosuje się odpowiednio.
3/  dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert w % -  najniższa cena oferty brutto – 100 % /za 1 posiłek i łącznie za daną część zamówienia/.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak – w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków a tym samym zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops.krosnoodrzanskie.pl , bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10h 66-600 Krosno Odrzańskie pokój nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:         do 15 grudnia 2011 roku, godzina 12.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim,   ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr 1 NAZWA: Posiłki dla uczniów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, Szkoła Podstawowa w Zespole Edukacyjnym
w Osiecznicy – w ilości  85 posiłków dziennie;
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim – 35 posiłków, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim –  40 posiłków, Szkoła Podstawowa w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy – 10 posiłków;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.
3)Czas trwania lub termin wykonania: od 02 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena za 1 posiłek i oferowaną część zamówienia.
 
CZĘŚĆ Nr 2 NAZWA: Posiłki dla uczniów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół Specjalnych – w ilości 92 posiłki dziennie;
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim – 32 posiłki, Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim – 50 posiłków, Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim – 10 posiłków;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.
3)Czas trwania lub termin wykonania: od 02 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena za 1 posiłek i oferowaną część zamówienia.
 
CZĘŚĆ Nr 3 NAZWA: Posiłki dla uczniów szkół: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Wężyskach, Szkoła Podstawowa w Radnicy – w ilości 87 posiłków dziennie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do następujących szkół: Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wężyskach – 70 posiłków, Szkoła Podstawowa w Radnicy – 17 posiłków;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.
3)Czas trwania lub termin wykonania: od 02 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena za 1 posiłek i oferowaną część zamówienia
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Lewandowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Lewandowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-07 21:46:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Ostrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-07 21:54:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Ostrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-07 20:55:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 14.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły dotyczące odwołania przetargu:
 
kliknij aby pobrać - [POBIERZ]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-06 15:35:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-06 15:35:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06 14:37:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu: Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem IR.IX-341/1/10 pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielów i w m. Czetowice” gmina Krosno Odrzańskie, województwo lubuskie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011.12.06
  
IR.IX.271.3.2011
 
OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty dodatkowe
 
Ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06.12.2011, numer ogłoszenia: 413030-2011.
 
I.    ZAMAWIAJĄCY:
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego:
    Gmina Krosno Odrzańskie
    adres pocztowy:    66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
    woj. lubuskie,   pow. krośnieński,   tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,
    Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl
I.2. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.
II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. Nazwa zamówienia:  
       Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem IR.IX-341/1/10 pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Bielów i w m. Czetowice” gmina Krosno Odrzańskie, województwo lubuskie.
       Ogłoszenie o przetargu zamówienia podstawowego nr IR.IX-341/1/10 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2010 r., numer ogłoszenia: 88340-2010.
II.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
II.3. Określenie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego:
-          budowa przecisku pod drogą powiatową w m. Bielów dla potrzeb instalacji   elektrycznej do przydomowej przepompowni ścieków DPS-1/B,
-          uzbrojenie tranzytu - przebudowa istniejących studzienek pod montaż 9 sztuk zaworów odpowietrzająco – napowietrzających na istniejących rurociągach tłocznych pomiędzy miejscowościami Krosno Odrzańskie – Bielów (RT-45) i Bielów – Czetowice (RT-49).
II.4. Wspólny Słownik zamówień(CPV): 45232440-8
II.5. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.   
III.   PROCEDURA
III.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki.
III.1.1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
III.1.2. Uzasadnienie wyboru trybu
Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego 50 % wartości zamówienia podstawowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia. Wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
IV.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka z o. o.
ul. Botaniczna 75, 65-292 Zielona Góra
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-06 09:43:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-06 09:44:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06 08:44:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dotyczy: Przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2011 r. pod numerem 404790 – 2011 oraz na stronie internetowej zamawiającego na realizację usługi „Przygotowanie i dostarczenie posiłków w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania do szkół w gminie Krosno Odrzańskie”

Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół w gminie Krosno Odrzańskie

Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa, montaż i uruchomienie kręgielni dwutorowej sznurowej w sali sportowej OSIR w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Zaraza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Zaraza
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-30 14:29:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-30 14:33:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 14:58:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-11-21
 
O-V.272.1.2011
 
 OGŁOSZENIE
 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 68 383 5017, fax. 68 3835122, e-mail: ,
2. Określenie trybu zamówienia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w rozporządzeniu na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity 
z późn. zm.), na:
 „Zakup i dostawę materiałów biurowych
 do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
3. Strona internetowa, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia
Informacje dodatkowe
 Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, budynek A, w Biurze Obsługi Interesanta lub po uprzednim złożeniu pisemnego zapotrzebowania na adres: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
 Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 389062-2011
4. Określenie przedmiotu, wielkość zamówienia i informacja o ofertach częściowych
Określenie przedmiotu zamówienia:
Główny przedmiot zamówienia:
CPV:  30192000-1 – Wyroby biurowe
Dodatkowy przedmiot zamówienia:
CPV – 22600000-6 – Tusz- 32 szt.
CPV – 22816100-4 – Bloczki notatkowe- 74 szt.
CPV – 22816300-6 – Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki- 28 op.
CPV – 22851000-0 – Skoroszyty- 189 op.
CPV – 30125110-5 – Toner do drukarek laserowych/ faksów- 339 szt./ 0 szt.
CPV – 30145100-8 – Rolki do kalkulatorów- 80 szt.
CPV – 30192100-2 – Gumki- 40 szt.
CPV – 30192121-5 – Długopisy kulkowe- 1100 szt.
CPV – 30192130-1 – Ołówki- 130 szt.
CPV – 30192133-2 – Temperówki do ołówków-30 szt.
CPV – 30192160-0 – Korektory- 100 szt. 
CPV – 30192300-4 – Taśmy barwiące- 5 szt.
CPV – 30192800-9 – Etykiety samoprzylepne- 2 op.
CPV – 30192930-9 – Korektory w piórze- 50 szt.
CPV – 30197220-4 – Spinacze do papieru- 22 op.
CPV – 30197320-5 – Zszywacze- 5 szt.
CPV – 30197321-2 – Usuwacz zszywek- 5 szt.
CPV – 30197330-8 – Dziurkacze- 5 szt.
CPV – 30197630-1 – Papier do drukowania- 1242 szt.
CPV – 30199230-1 – Koperty- 80 kartonów
CPV – 30199310-6 – Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania- 136 op.
CPV-    30199410-7-   Papier samoprzylepny- 2 op.
CPV – 30199500-5 – Segregatory; pudełka na listy, pudełka do przechowywania
i podobne wyroby- 325 szt.
CPV – 30199720-3 – Papier listowy-136 op.
CPV – 30234000-8 – Nośniki do przechowywania- 74 szt.
CPV – 30234300-1 – Płyty kompaktowe (CD)- 36 szt.
CPV – 30234400-2-   Uniwersalne dyski wideo (DVD)- 36 op.
CPV – 30237430-2 – Markery- 250 szt.
CPV – 39292500-0 – Linijki- 8 szt.
CPV – 39541130-6 – Sznurek- 12 szt.
Wielkość zamówienia:
Toner do drukarki HP LJ 1320 zastępczy – 48 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 1300 zastępczy – 20 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 3050 zastępczy – 12 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 1000 zastępczy- 3 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 1005 zastępczy- 18 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 1022 zastępczy- 6 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 1200X zastępczy- 6 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 2015 dn X zastępczy- 60 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 2055d zastępczy- 48 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 2055dn zastępczy- 60 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 1505 zastępczy- 7 szt.,
Toner do drukarki HP LJ 1006 oryginalny- 18 szt.,
Toner do drukarki Samsung ML1665 zastępczy- 10 szt.,
Toner do drukarki HP LaserJet P1102 zastępczy- 10 szt.,
Rolka papierowa do maszynek liczących – 80 szt.,
Papier ksero A4 biały – 1200 ryz,
Papier ksero A3 biały – 42 ryz,
Segregator tekturowy A4/70 kolor z szyną – 325 szt.,
Skoroszyt przeźroczysty z wąsem PCV (1 op. – 10 szt.) – 50 op.,
Obwoluta do dokumentów (1op. – 100 szt.) – 50 op.,
Koperta przestrzenna S-DS.-200 – 360 szt.,
Korektor w długopisie – 50 szt.,
Klej w sztyfcie 15 gram – 70 szt.,
Ołówek techniczny drewniany HB – 130 szt.,
Marker fluorescencyjny – 160 szt.,
Długopis cienkopiszący z zatyczką (1 op. – 20 szt.) – 45 op.;
Szczegółowe określenie i wielkość przedmiotu zamówienia został zamieszczony
w załączniku nr 2  SIWZ.
Informacja o ofertach częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w stosunku do żadnej z części zamówienia.
5. Informacja o ofertach wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ustawy Prawo zamówień (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) publicznych w stosunku do żadnej z części zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia
Od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnie
z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.),
e) złożą ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków
Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie przedłożonych i podpisanych oświadczeń załączonych do SIWZ, a także oryginalnych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów – zaświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę.
8. Informacja na temat wadium
Nie dotyczy
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%
10.  Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, budynek A (hol), Biuro Obsługi Interesanta lub przesyłając drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa dnia 29 listopada 2011 r. o godzinie 11:00.
Informacja dodatkowa
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami – Anna Krysińska,
tel. (68) 3835017, wew. 511 w godz. 10.00 –14.00.
11. Termin związania z ofertą
Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy
14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie dotyczy
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Krysińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krysińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-21 16:09:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-21 16:13:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-21 15:13:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,2011-11-14

 

O g ł o s z e n i e

 

 

              Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 14 o powierzchni użytkowej 452,46 m2.

 

Nr działki

Powierzchnia

wartość nieruchomości

cena wywoławcza

               wadium

 

 

1108/1

1124 m2

 

210.450,00 zł.

 

22.000,00 zł.

 

 

 

           Przetarg odbędzie się w dniu  7 grudnia 2011 r. o godz. 900 w Krośnie Odrzańskim przy  ul. Parkowej nr 1 w pokoju nr 20 blok B.

 

             Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz. najpóźniej do dnia 2 grudnia 2011 r. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

           

            Termin uiszczenia wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie podpisania aktu nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu. Uchylanie się od podpisania aktu notarialnego powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.

 

            Do ceny wylicytowanej zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 500,00 zł.

 

 

              Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

            Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1,blok B, pokój nr 17  tel. 3835110 wew. 317.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-15 08:45:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-15 08:45:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-15 07:45:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji