ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

nadzór strefa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-05-29 10:47:47 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-05-28

IR.II-7020/9/I/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

Prowadzenie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem

„Uzbrojenie Terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”.


1. Wybrano ofertę:

Projektowanie i Nadzór Instalacyjno - Inżynieryjny
Stanisław Żyłowski
Os. Pomorskie 14B/9
65-548 Zielona Góra


Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 44.225,48 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.

2. UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Kryterium/ Cena brutto (zł)
Liczba pkt.
1
Projektowanie i Nadzór Instalacyjno - Inżynieryjny
Stanisław Żyłowski
Os. Pomorskie 14B/9
65-548 Zielona Góra
44.225,48
100,00
2
Biuro Usług Drogowych, Nadzory, Projekty, Konsultacje
Paweł Stefańczyk
ul. Norwida 2,
66-600 Krosno Odrzańskie
53.070,00
83,33BURMISTRZ
Andrzej Chinalski« powrót do poprzedniej strony