ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie - „Remont sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim” - w ulicach: Grobla, Wiejska, Żeromskiego, Gubińska.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-10-20 09:03:28 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010-10-19
IR.IX-341/5-15/2010
 
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie
adres pocztowy: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,
e-mail:
 
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
3. Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowano w BZP z dnia 24.09.2010 r.,
numer ogłoszenia: 305694-2010.
 
4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl
 
5. Nazwa zamówienia:
„Remont sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim”
- w ulicach: Grobla, Wiejska, Żeromskiego, Gubińska.
 
6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
7. Określenie przedmiotu zamówienia: Remont sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim, zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010 roku
8. Wspólny Słownik zamówień(CPV): 45.25.56.00-5; 45.23.31.20-6; 45.11.12.00-0
9. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
10. Data udzielenia zamówienia: 18 października 2010 roku.
11. Liczba otrzymanych ofert: 1
12. Liczba odrzuconych ofert: 0
13. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPU „WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych Osiecznica, ul. Jana Pawła II 50, 66-600 Krosno Odrzańskie kontakt telefoniczny: 068-383-70-26
14. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach najniższa i najwyższa ceną:
14.1. Cena wybranej oferty brutto: 97 000,00 zł,
14.2. Oferta o najwyższej cenie: 97 000,00 zł
Oferta o najniższej cenie: 97 000,00 zł.
15.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / zawarciu umowy zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 października 2010 r. Numer ogłoszenia: 337542- 2010.
14. Osoba uprawniona do kontaktów: Jolanta Duziak,
tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
« powrót do poprzedniej strony