ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyniku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-11-10 09:22:12 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010-11-10
SM.I-341/4/10
Ogłoszenie w BZP nr 350694 – 2010
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
 
Najem urządzenia do rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach publicznych , będących w zakresie uprawnień nadanych Strażom Miejskich/Gminnych
 
 
I. Wybrano następującą ofertę:
B.W.T. Tomasz Bocheński
ul. Alfreda Nobla 3
65-012 Zielona Góra
 

Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 98.088,00 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 400 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
B.W.T. Tomasz Bocheński
ul. Alfreda Nobla 3
65-012 Zielona Góra
98.088,00
400,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zgodnie z art. 94 Prawa Zamówień Publicznych.
 
 
 
 
BURMISTRZ
 
Andrzej Chinalski
« powrót do poprzedniej strony