ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-21 09:01:42 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

F.I.3054/1/10
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami]  
na wykonanie zadania pn:
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9.166.674 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 7.016.520 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 2.150.154 zł
1)  Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie
     ul. Parkowa 1, 66 - 600, Krosno Odrzańskie,
     województwo: lubuskie, powiat: krośnieński
     tel. 068 383 50 17 faks  068 383 51 22;   e-mail:
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9.166.674 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 7.016.520 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 2.150.154 zł.
 
3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier L-2985 Luxemburg pozycja
     nr 2010-157544
4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania: 4.606.794 zł.
5) Dane o ofertach:  
     a) liczba złożonych ofert: 2;
     b) liczba ofert wykluczonych: 0;  
     c) liczba ofert odrzuconych: 0.
6) Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania ofert:
 
Nr
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Kryterium :
marża
Liczba punków w kryterium marży
Kryterium:
prowizja
Liczba punków w kryterium prowizji
1
Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Poznaniu
Ul. Dąbrowskiego 79a 60-529 Poznań
1,30 %
88,62
0,00 %
10,00
2
Bank Zachodni WBK S.A. Centrum Bankowości Biznesowej w Szczecinie Zespół w Zielonej Górze
Ul. Boh. Westerplatte 23a
 65-001 Zielona Góra
1,28 %
90,00
2,00 %
0,00
 
7) Wybrano następującą ofertę Nr 1:
  a) Firma/adres  Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
b) Cena wybranej oferty: oprocentowanie WIBOR 1M +1,3 % i prowizja przygotowawcza 0,00 %,   
8)Zamawiający zawiadamia wykonawców o terminie, po którym Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie 10 dni od ogłoszenia zawiadomienia lub licząc 5 dni od dnia przesłaniania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Krosno Odrzańskie, dnia   20.12.2010 r.
« powrót do poprzedniej strony