ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-03-28 10:51:43 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-03-28
SM.271.2.2011
 
Ogłoszenie w BZP nr 74525 – 2011
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:
 
„Zakup urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości z rejestracją wykroczeń w postaci zdjęć w wersji zainstalowanej w pojeździe i na trójnogu”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Safety Camera Systems Sp. z o.o
ul. Jeżewskiego 5B/30
02-796 Warszawa
 
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 64,944,00 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.
 
UZASADNIENIE
 
Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Liczba punktów
1 Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka 84.870,00zł 229,56
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Maciej Grot ul. Naftowa 17, 41-200 Sosnowiec 116.062,80zł 167,85
3 Safety Camera Systems Sp. z o.o. ul. Jeżewskiego 5B/30, 02-796 Warszawa 64.944,00zł 300
4 Lifor Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 49, 41-902 Bytom 135.300,00zł 144
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
BURMISTRZ
Marek Cebula
« powrót do poprzedniej strony