ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyniku przetargu: Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica - Jezioro Moczydło

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2011-06-14 09:17:31 Informacja ogłoszona dnia 2011-06-14 09:17:48 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie: Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica - Jezioro Moczydło
Numer ogłoszenia w BZP: 155924 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111790 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica - Jezioro Moczydło.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica - Jezioro Moczydło o długości 1694,45 i szer. 2,5 m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2, 45.23.31.61-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Oś IV LEADER.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane, Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5, 66-600 Osiecznica, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 410788,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 392064,57
·         Oferta z najniższą ceną: 392064,57 / Oferta z najwyższą ceną: 407460,53
·         Waluta: PLN.
 
 
BURMISTRZ
 
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Waldemar Pelec Data wytworzenia informacji: 2011-06-14 09:17:31
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Pelec Data wprowadzenia do BIP 2011-06-14 09:17:31
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2011-06-14 09:17:48
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2011-06-14 09:18:23
Artykuł był wyświetlony: 13156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu