ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-12-15 15:13:24 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr - brak tytułu

 

O-V.272.1.2011

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) na wykonanie zadania pn.:


„Zakup i dostawa materiałów biurowych

do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”


1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie
b) kod, miejscowość, województwo, powiat: 66 - 600, Krosno Odrzańskie, lubuskie, krośnieński
c) ulica, nr domu, nr lokalu: Parkowa, 1
d) numer kierunkowy: 68
e) telefon: 383 50 17, faks: 383 51 22


2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania.:
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim


3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pozycja
nr 389062 z dnia 21.11.2011 r.


4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 22368,83 euro.


5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 6
b) liczba ofert odrzuconych: 0.


6) Ceny ofert zgodnie z punktem 14 SIWZ:
a) BIUREX Renata Duś (oferta nr 1)

siedziba i adres: ul. Kolejowa 9A, 59-300 Lubin

cena brutto oferty nr 1: 67 163,72 zł

b) P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o. (oferta nr 2)

siedziba i adres: ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz

cena brutto oferty nr : 65 766,73 zł

c) BiuArt sp. z o.o. (oferta na 3)

siedziba i adres: ul. Myśliborska 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

cena brutto oferty nr 3: 72 238,97 zł

d) Biuro Plus (oferta nr 4)

siedziba i adres: ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra

cena brutto oferty nr 4: 76 402,48 zł

e) P.H.U. PANZET  BIS Małgorzata Olejarz (oferta nr 5)

siedziba i adres: ul. Kręta 39B/6, 65-788 Zielona Góra

cena brutto oferty nr 5: 68 449,18 zł

f) P.W. BIUROSERWIS S.C. (oferta nr 6)

siedziba i adres: ul. Chemiczna 3, 65-713 Zielona Góra

cena brutto oferty: 79 122,55

 

 

7) Porównanie wybranych ofert:

a) oferta nr 1 - BIUREX Renata Duś - ocena jednostkowa 97,93 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 293,79 punktów,

b) oferta nr 2 – P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o.  - ocena jednostkowa 100,00 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 300,00 punktów,

c) oferta nr 3 – BiuArt sp. z o.o. - ocena jednostkowa 91,05 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby
w Komisji) co daje łączną punktację 273,15 punktów,

d) oferta nr 4 – BIURO PLUS - ocena jednostkowa 86,09 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby
w Komisji) co daje łączną punktację 258,27 punktów,

e) oferta nr 5 – P.H.U. PANZET BIS Małgorzata Olejarz - ocena jednostkowa 96,09 pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 288,27 punktów,

f) oferta nr 6 – P.W. BIUROSERWIS S.C.- ocena jednostkowa 83,13 pomnożona razy 3 (trzy osoby
w Komisji) co daje łączną punktację 249,39 punktów.


7) Wybrano ofertę nr 2:
a) firma: P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o.,
ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz.
tel. 95 741 22 39
b) Cena wybranej oferty: 65 776,73 zł,
słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 73/100

 

8.) Uzasadnienie wybranej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą o najkorzystniejszej – najniższej cenie. Spełnia warunki określone  w SIWZ,
a cena oferty mieści się w kwocie, jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Krosno Odrzańskie, 2011-12-15

 

« powrót do poprzedniej strony