ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Orlik zaplecze

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2008-11-17

Znak sprawy: IR.IV-341-40/2008


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
b) REGON 000526133 NIP 926-10-00-601
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
ul. Parkowa 1
e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
f)numer kierunkowy /068/
tel. 383 50 80, 383 50 17 fax 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa zaplecza socjalnego w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012”
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Moniuszki 30”


3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania – 35.335,69 euro (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć euro 69/100).

4) Ogłoszenie o postępowaniu nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 1
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

6) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty 333.665,00 zł
b) cena najdroższej oferty: 333.665,00 zł

7) Nie dokonano wyboru, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

8) Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-18 10:09:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-18 10:10:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-18 10:10:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
147103 – 2008 IR.VII-7041/2/08
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
 4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa schodów od ul. Widok do ul. Świerczewskiego”
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 130 273,33 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy z którym zawarto umowę:
Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe, K. Stefańska, ul. Piastów 18G/8, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 130 273,33 zł brutto
- 130 273,33 zł brutto
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-29 11:25:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-29 11:25:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-29 11:25:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wyniku postępowania

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
147103 – 2008 IR.VII-7041/2/08
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa schodów od ul. Widok do ul. Świerczewskiego”
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 130 273,33 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe, K. Stefańska, ul. Piastów 18G/8, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 130 273,33 zł brutto
- 130 273,33 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-22 08:49:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-22 08:49:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-22 08:49:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Orlik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 12-09-2008

Znak sprawy: IR.IV-341-26/2008


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
b) REGON 000526133 NIP 926-10-00-601
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
ul. Parkowa 1
e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
f)numer kierunkowy /068/ tel. 383 50 80, 383 50 17 fax 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

"WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU
"MOJE BOISKO – ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. MONIUSZKI 30"

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania – 263.673,57 euro (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy euro 57/100).

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr – 169974 rok wydania – 2008, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 2 b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 1

6) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty 1.219.187,48 zł b) cena najdroższej oferty: 1.252.328,82 zł

7) Wybrano następującą ofertę:
a) firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe EXCELSO Wiesław Kraszewski
b) REGON 970393988 NIP 926-100-19-25
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
69-108 Cybinka woj. lubuskie
d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Daszyńskiego 38
tel/fax. 068-3911501
Cena wybranej oferty (z VAT): 1.219.187,48 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 48/100),
w tym VAT: 219.853,48 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 48/100).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-12 09:16:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-12 09:16:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-12 09:16:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Czarnowo Wziętek

Akapit nr 1 - brak tytułu


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA1. Numer zamówienia o wszczęciu postępowania:
IR.VI-2231-9/2008
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Wziętek Ryszard, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest
„Zakup z dostawą materiałów budowlanych i pomocniczych na poddasze budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowie ”

5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 37 069,85 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy:
Firma Wielobranżowa „KLUSEK” S.J. Bogdan Klusek, Krystyna Klusek, ul. Armii Czerwonej 35, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 37 069,85 zł brutto
- 37 069,85 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-10 10:57:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-10 11:01:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-10 11:01:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
177967 – 2008 IR.VII-7041/19/08
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
 4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ul. K. Wielkiego i K. Odnowiciela”
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 210 962,82 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy z którym zawarto umowę:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 210 962,82 zł brutto
- 210 962,82 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-03 10:16:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-03 10:16:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-03 10:16:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
165608 – 2008 IR.VII-7041/17/08
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
 4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi dojazdowej do placu pokoszarowego w Krośnie Odrzańskim”
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 239 994,92 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy z którym zawarto umowę:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 239 994,92 zł brutto
- 239 994,92 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-02 08:19:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-02 08:19:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-02 08:19:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wyniku postępowania

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
177967 – 2008 IR.VII-7041/19/08
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ul. K. Wielkiego i K. Odnowiciela”
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 210 962,82 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 210 962,82 zł brutto
- 210 962,82 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-26 09:23:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-26 09:23:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-26 09:23:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wyniku postępowania
1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
165608 – 2008 IR.VII-7041/17/08
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi dojazdowej do placu pokoszarowego w Krośnie Odrzańskim”
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 239 994,92 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 239 994,92 zł brutto
- 239 994,92 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-25 10:39:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-25 10:39:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-25 10:39:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W roku szkolnym 2008/2009 W TERMINIE OD 01.09.2008 DO 30.06.2009

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania 156066 – 2008 OK.IV.341/1/2008
2. Zamawiający: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie REGON 970770267 NIP 926-10-00-601 tel. 068 383 50 17 fax 068 383 51 22 http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
3. Osoba upoważniona do kontaktów. Jerzy Dębicki, tel 068 383 50 17 wew. 126.
4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest:
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 W TERMINIE OD 01.09.2008 DO 30.06.2009
5. Uzasadnienie wyboru oferty. Zamawiający wybrał Oferenta, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia - 192.249,60 brutto zł
6. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym zawarto umowę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra sp. z o.o. ul. Jana z Kolna 2a,
65-014 Zielona Góra woj. lubuskie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-20 09:44:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-20 09:44:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-20 09:44:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji