ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - – rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach oraz sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Chojna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2008-06-04

IR.IX-340/2/2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie adres pocztowy: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
     woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22, e-mail:
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowano w BZP z 08.04.2008, numer ogłoszenia: 71494-2008.
4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl
5. Nazwa zamówienia:
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach
oraz sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Chojna”
 6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
 7. Data udzielenia zamówienia : 4 czerwca 2008 roku.
8. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Oferta o najniżej cenie. Spełnia wymogi SIWZ, a cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Nazwa Wykonawcy / Adres Wykonawcy:
 Konsorcjum Firm:
                              Lider: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano - Usługowe „SZPAKOWSKI”
                                        ul. Jana Pawła II 33, 66-100 Sulechów; tel/fax 068-385-32-22, 068-385-66-77
                              Partner: „Instalcompact”
                                         ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel/fax 061-814-67-55, 061-816-40-16.
10 Cena wybranej oferty brutto: 1.366.601,74 zł.
11. Oferta o najwyższej cenie: 1.489.000,00 zł,
     Oferta o najniższej cenie: 1.366.601,74 zł.
 12. Osoba uprawniona do kontaktów: Jolanta Duziak, tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kolus
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kolus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-05 08:32:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-05 08:32:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-05 08:32:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„BUDOWA REMIZY OSP w Wężyskach" - III etap

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Znak sprawy : IR.VI-2231-1/2008                                                                                                             

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1) Zamawiający (pełna nazwa) : Gmina Krosno Odrzańskie
 a) NIP : 926-10-00-601 ,
 b) REGON : 970770267 ,
 c) kod , miejscowość , województwo, powiat : 66-600 Krosno Odrzańskie, lubuskie , Krosno Odrzańskie,
 d) ulica, nr domu , nr lokalu : ul. Parkowa 1 ,
 e) internet : http://www.krosnoodrzańskie.pl , e-mail:
 f) nr kierunkowy : (068) , tel. 383 50 17 , fax : 383 51 22 .
 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : „BUDOWA REMIZY OSP w Wężyskach – III etap: I. Roboty sanitarne, II. Roboty elektryczne, III. Roboty ogólnobudowlane w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1a i nr 1b; nomenklatura CPV: I. - 45232460 , II. - 45310000-3 , III. - 45216121-8“
3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (z VAT) według kosztorysu inwestorskiego z dnia 20 marca 2008 r. : 338526,76 zł. brutto
4)Tryb postępowania : przetarg nieograniczony z art.39 P.z.p.
5) Dane o ofertach :
 a) liczba złożonych ofert = 2
b) liczba ofert odrzuconych i ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta = 0 .
 6)Ceny ofert brutto :
 a) cena najtańszej oferty = 399090,66 zł. brutto Słownie : trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 66/100 groszy brutto
 b) cena najdroższej oferty = 574929,29 zł. brutto
7) Na podstawie art.20 ust.3 i art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655; tj.) wybrano wykonawcę: Adama Dygas i Gabrielę Dygas reprezentujących Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„DGA“
 a) NIP 929-009-91-05
 b) REGON 970382520
 c) kod, miejscowość : 65-140 Zielona Góra
 d) ulica , nr domu, województwo : Malczewskiego nr 65 , lubuskie
 e) nr kierunkowy / telefon : (068) 375 93 96
f) fax (068) 326 89 44
8) CENA WYBRANEJ OFERTY BRUTTO : 399090,66 zł. ;- w tym VAT22% = 71967,17 zł. 
 
Krosno Odrzańskie , 20 maja 2008 r.
                                                                                                                             
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kolus
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kolus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-03 08:34:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-03 08:34:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-03 08:34:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SUW Wężyska

Akapit nr 1 - brak tytułu


IR.IX-340/2/2008

GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
OGŁASZA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami] na wykonanie zadania pn:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie – rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach oraz sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Chojna”

1) Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie
66 - 600, Krosno Odrzańskie, lubuskie , krośnieński
ulica, nr domu, nr lokalu: Parkowa nr 1 , 068 383 50 17 faks 068 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania.:
a/ rozbudowa SUW w Wężyskach o wydajności 46,30 m3/h, polegająca na:
- remoncie i adaptacji istniejącego budynku SUW dla potrzeb nowej instalacji technologicznej,
- remoncie istniejących zbiorników wyrównawczych,
- przebudowa istniejącej studni głębinowej,
- montaż nowej instalacji technologicznej SUW,
- budowa zbiornika popłuczyn i bezodpływowego zbiornika na ścieki,
- budowa rurociągów między obiektowych.
b/ budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chojna od istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach, o długości łącznej L = 3.370,50 m, z rur PE o średnicy zewnętrznej 200 mm, 110 mm i 90 mm, z przyłączeniem 13 posesji w m. Chojna.
3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano Biuletynie Zamówień Publicznych pozycja
nr 71494 z dnia 08.04.2007r.
4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 317.120,58 euro.
5) Dane o ofertach: a) liczba złożonych ofert: 4
b) liczba ofert wykluczonych: 1; c) liczba ofert odrzuconych: 1.
6) Ceny ofert: a) cena oferty o najwyższej cenie: 1.489.000,00 zł,
b) cena oferty o najniższej cenie: 1.366.601,74 zł.
7) Wybrano następującą ofertę:
a) Konsorcjum Firm :
Lider: . Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano - Usługowe „SZPAKOWSKI”
ul. Jana Pawła II 33, 66-100 Sulechów; tel/Fax 068-385-32-22, 068-385-66-77
Partner: „Instalcompact”

ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel/fax 061-814-67-55, 061-816-40-16
b) Cena wybranej oferty: 1.366.601,74 zł,
słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jeden złotych
i siedemdziesiąt cztery grosze.

Krosno Odrzańskie, dnia 20.05.2008r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-21 16:25:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-21 16:25:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Duziak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-21 16:25:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Zakup z dostawą i montaż okien dachowych w Czarnowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy : IR.VI-2231-7/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 1) Zamawiający (pełna nazwa) : Gmina Krosno Odrzańskie
a) NIP : 926-10-00-601 ,
b) REGON : 970770267 ,
c) kod , miejscowość , województwo, powiat : 66-600 Krosno Odrzańskie, lubuskie , Krosno Odrzańskie ,
d) ulica, nr domu , nr lokalu : ul. Parkowa 1 ,
 e) internet : http://www.krosnoodrzańskie.pl , e-mail: ,
f) nr kierunkowy : (068) , tel. 383 50 17 , fax : 383 51 22 .
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : „ZAKUP z DOSTAWĄ i MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH w ilości 10 szt. z kołnierzami uszczelniającymi i roletami przeciwsłonecznymi w budynku świetlicy wiejskiej w C z a r n o w i e – gmina Krosno Odrzańskie“ .
3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (z VAT) według kosztorysu inwestorskiego z dnia 20 marca 2008 r. : 25157,00 zł. : 3,8771 = 6488,61 euro
4)Tryb postępowania : przetarg nieograniczony z art.39 P.z.p.
5) Dane o ofertach :
a) liczba złożonych ofert = 1
b) liczba ofert odrzuconych i ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta = 0 .
 6)Ceny ofert brutto :
 a) cena najtańszej oferty = 32330,00 zł. Słownie : trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100
b) cena najdroższej oferty = 32330,00 zł.
 7) Na podstawie art.20 ust.3 i art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655; tj.) wybrano wykonawcę:Grażynę Husar-Zakowicz reprezentującą ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY 68-200 ŻARY ul. Jęcznienna 3
a) NIP 928-000-33-22
b) REGON 970045106
c) kod, miejscowość : 68-200 ŻARY
d) ulica , nr domu, województwo : Jęczmienna 3 , lubuskie e) nr kierunkowy / telefon : (068) 375 93 96 f) fax (068) 374 54 63
 8) CENA WYBRANEJ OFERTY BRUTTO : 32330,00 zł. ;- w tym VAT = 5830,00 zł. . Krosno Odrzańskie ,
 
 
30 kwietnia 2008 r.
 
 Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kolus
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kolus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-16 08:24:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-16 08:24:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-16 08:24:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

kanaliza morsko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2008-05-16IR.IX-340/1/2008


OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Krosno Odrzańskie
adres pocztowy: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,
e-mail:

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowano w BZP z 25.03.2008,
numer ogłoszenia: 59842/2008, sprostowanie ogłoszenia opublikowane w dniu 10.04.2008, numer ogłoszenia 96968/2008.

4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl

5. Nazwa zamówienia:
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morsko”
6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

7. Data udzielenia zamówienia : 14 maj 2008 roku.

8. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Oferta o najniżej cenie.
Spełnia wymogi SIWZ, a cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KUBIX”
10. Adres Wykonawcy: 65-240 ZIELONA GÓRA
ul. Akademicka 3
kontakt telefoniczny: 068-327-29-07
11. Cena wybranej oferty brutto: 234 194,10 zł,

12. Oferta o najwyższej cenie: 361.524,98 zł,
Oferta o najniższej cenie: 234 194,10 zł.

13. Osoba uprawniona do kontaktów:
Jolanta Duziak, tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-16 08:21:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-16 08:21:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Duziak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-16 08:21:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13539 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zawarciu umowy
1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
62593 – 2008 IR.VII-7040/12/08
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont chodnika ul. Świerczewskiego w Krośnie Odrzańskim
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 59 877,36 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy z którym zawarto umowę:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane, Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5, Osiecznica, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena:
- 85 729,36 zł brutto
- 59 877,36 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-12 10:52:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-12 10:52:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-12 10:52:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAKUP z DOSTAWĄ i MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy : IR.VI-2231-7/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
1) Zamawiający (pełna nazwa) : Gmina Krosno Odrzańskie
 a) NIP : 926-10-00-601 ,
 b) REGON : 970770267 ,
 c) kod , miejscowość , województwo, powiat : 66-600 Krosno Odrzańskie, lubuskie , Krosno Odrzańskie ,
 d) ulica, nr domu , nr lokalu : ul. Parkowa 1 ,
 e) internet : http://www.krosnoodrzańskie.pl , e-mail: ,
 f) nr kierunkowy : (068) , tel. 383 50 17 , fax : 383 51 22 .
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie :
 „ZAKUP z DOSTAWĄ i MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH w ilości 10 szt. z kołnierzami uszczelniającymi i roletami przeciwsłonecznymi w budynku świetlicy wiejskiej w C z a r n o w i e – gmina Krosno Odrzańskie“ .
3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (z VAT) według kosztorysu inwestorskiego z dnia 20 marca 2008 r. : 25157,00 zł. : 3,8771 = 6488,61 euro
4)Tryb postępowania : przetarg nieograniczony z art.39 P.z.p.
5) Dane o ofertach : a) liczba złożonych ofert = 1 b) liczba ofert odrzuconych i ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta = 0 .
 6)Ceny ofert brutto :
 a) cena najtańszej oferty = 32330,00 zł. Słownie : trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100
b) cena najdroższej oferty = 32330,00 zł.
7) Na podstawie art.20 ust.3 i art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655; tj.) wybrano wykonawcę: Grażynę Husar-Zakowicz reprezentującą ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY 68-200 ŻARY ul. Jęcznienna 3
 a) NIP 928-000-33-22
 b) REGON 970045106
 c) kod, miejscowość : 68-200 ŻARY
 d) ulica , nr domu, województwo : Jęczmienna 3 , lubuskie
 e) nr kierunkowy / telefon : (068) 375 93 96 f) fax (068) 374 54 63
8) CENA WYBRANEJ OFERTY BRUTTO : 32330,00 zł. ;- w tym VAT = 5830,00 zł. . Krosno Odrzańskie ,
 
 Krosno Odrzańskie , 30 kwietnia 2008 r.
Burmistrz Krosna Odrzańskiego Andrzej Chinalski
                                                                                                 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszrd Wziętek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszrd Wziętek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-07 08:34:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-07 08:37:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-07 08:37:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13573 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

kanaliza Morsko

Akapit nr 1 - brak tytułu


IR.IX-340/1/2008

GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
OGŁASZA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami]
na wykonanie zadania pn:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Morsko”


1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie
b) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66 - 600, Krosno Odrzańskie, lubuskie , krośnieński
c) ulica, nr domu, nr lokalu: Parkowa, 1
d) numer kierunkowy 0-68
e) tel. 068 383 50 17 faks 068 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania.:
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm w miejscowości Morsko o długości łącznej L= 321,50 m, z przyłączami 8 posesji o długości L= 84,00 m i elementów konstrukcyjnych tranzytowej przepompowni ścieków PS-34 usytuowanej na działce nr 39 we wsi Morsko. Przyłączenie przepompowni ścieków do zrealizowanego rurociągu tłocznego RT-34. Przyłączenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do zrealizowanego rurociągu tłocznego RT-35.
3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25.03.2008, numer ogłoszenia: 59842/2008,
sprostowanie ogłoszenia opublikowane w dniu 10.04.2008, numer ogłoszenia 96968/2008.
4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 129.004,95 euro.
5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 3
b) liczba ofert wykluczonych: 0.
c) liczba ofert odrzuconych: 0.
6) Ceny ofert:
a) cena oferty o najwyższej cenie: 361.524,98 zł,
b) cena oferty o najniższej cenie: 234.194,10 zł.
7) Wybrano następującą ofertę:
a) firma
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KUBIX”
ul. Akademicka 3, 65-240 Zielona Góra
tel. 068-327-29-07
b) Cena wybranej oferty: 234 194,10 zł,
słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote
i dziesięć groszy.


Krosno Odrzańskie, dnia 29.04.2008r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-30 10:55:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-30 10:55:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Duziak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-30 10:55:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
54291 – 2008 IR.VII-7041/4/08
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail: 4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi Stary Raduszec - Nowy Raduszec”
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 297 709,28 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy z którym zawarto umowę:
Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 297 709,28 zł brutto
- 466 781,15 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-29 07:48:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-29 07:48:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-29 07:48:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Czetowice - sieć wodociągowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2008-04-25IR.IX-340/7/2007/2008


OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Krosno Odrzańskie
adres pocztowy: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,
e-mail:

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowano w BZP z 20.12.2007,
numer ogłoszenia: 255842-2007.

4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl

5. Nazwa zamówienia:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Czetowice”

6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

7. Data udzielenia zamówienia : 19 marca 2008 roku.

8. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Oferta o najniżej cenie.
Spełnia wymogi SIWZ, a cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane - Usługowe „SZPAKOWSKI”
10. Adres Wykonawcy: 66-100 SULECHÓW
ul. Jana Pawła II 33
kontakt telefoniczny: 068-385-32-22
11. Cena wybranej oferty brutto: 394 426,57 zł,

12. Oferta o najwyższej cenie: 623.808,86 zł,
Oferta o najniższej cenie: 394 426,57 zł.

13. Osoba uprawniona do kontaktów:
Jolanta Duziak, tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-25 13:11:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-25 13:13:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Duziak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-25 13:13:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji