ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie przetargu
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zawiadamia ,iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia 08.12.2005 na „Odbiór ustabilizowanego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w celu jego zagospodarowania lub utylizacji” została wybrana oferta złożona przez „AWA” P.P.H.U. Wawrzyniak Andrzej, ul. Noskowskiego 4/194, 58 – 506 Jelenia Góra.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-18 09:12:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-18 09:14:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-18 09:14:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie przetargu
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zawiadamia, że w wyniku przpeorwadzonego przetargu nieograniczonego z dnia 16.12.2005 r., na "Dostawę gazu płynnego propan - butan w butlach 11 kg" została wybrana oferta złożona przez:
ORLEN Gaz Sp. z o.o. ul. Zgielnickiego 46A 09-411 Płock

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-30 13:59:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-30 13:59:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-30 13:59:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13911 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-02-18

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenie w BZP: 57317 –2011, data zamieszczenia 18.02.2011

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, standard  II  o  średniej  grubości  5 cm  z  utrwaleniem  powierzchniowym emulsją asfaltową

i grysem kamiennym obrzeży naprawionych wyrw na powierzchni 700 m2.

2. Remont cząstkowy nawierzchni bit. przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno - 2 tony

3. Renowacja nawierzchni bitumicznych przez powierzchniowe utrwalenie spękań emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 8-12 na powierzchni 200,00 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane Wiesław Balcer, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Krośnieńska 5, 66-600 Osiecznica, woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110.000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O OFERTACH

Cena wybranej oferty: 87453,00

Oferta z najniższą ceną: 87453,00

Oferta z najwyższą ceną: 91635,00

Waluta: PLN.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-18 14:25:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-18 14:25:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-18 14:25:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy
Numer ogłoszenia W BZP: 332893 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie , ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.

Adres strony internetowej zamawiającego: wwwkrosnoodrzanskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać PN-EN 1846-1-S oraz poniższe wymagania techniczne: Data produkcji: nie później niż 2006 r. Silnik: wysokoprężny, 6 cylindrowy, rzędowy - 4 zawory na cylinder. Doładowany turbosprężarką napędzaną energią spalin z chłodzeniem doładowywanego powietrza w chłodnicy powietrze-powietrze. Moc minimalna 250 KM. Paliwo: olej napędowy. Układ elektryczny: napięcie 24V. Układ kierowniczy: przekładnia kierownicza zintegrowana ze wspomaganiem hydraulicznym. Układ hamulcowy: elektro-pneumatyczny o 2 niezależnych obwodach. Ogumienie: tylne bliźniacze lub pojedyncze koła na obu osiach. Obręcze lakierowane na szaro. Lakier: kabina czerwony RAL 3000. Zderzak biały. 1. Podwozie z kabiną. 1.1. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej MMR (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) wynosi powyżej 14 000 kg. 1.2. Podwozie wraz z zabudową spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 1.3. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne - modulator sygnałów, dwa niebieskie światła błyskowe stroboskopowe i głośnik o mocy 100 W. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów za pomocą radiotelefonu. Dodatkowe 2 lampy błyskowe niebieskie LED z przodu pojazdu. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami przez osłony siatkowe. 1.4. Podwozie z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 250 KM Otwarcie podestów sygnalizowane na panelu kontrolnym w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii. 1.5. Napęd 4x4, z odłączanym napędem obu osi, blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, osi przedniej i mechanizmu między osiowego. 1.6. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, odchylana hydraulicznie, w układzie miejsc 1+1+2+4, kabina wyposażona w: Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. Układ ogrzewania i wentylacji. Ogrzewanie niezależne od pracy silnika. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia. Panel kontrolny wskazujący: poziom wody i środka pianotwórczego w zbiorniku, otwarcie żaluzji, otwarcie podestów, podniesienie masztu oświetleniowego. Mocowania dla 4 sztuk aparatów oddechowych jednobutlowych. 1.7. Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, pojemność akumulatorów. 1.8. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający urządzenia elektryczne zabudowy dodatkowej z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania (ogrzewania niezależne itp.). 1.9. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową modulowaną włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizacja świetlna światło cofania). 1.10. Kolor: elementy podwozia - ciemnoszare, błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa - RAL 3000, drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. 1.11. Układ hamulcowy elektro-pneumatyczny o 2 niezależnych obwodach. Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie, unieruchomienie pojazdu poprzez sprężynę siłownika. 1.12. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturze -25°C do +50°C. 1.13. Pojemność zbiornika paliwa na przejazd ponad 400 km, lub 6 godzin pracy autopompy. 1.14. Wszystkie koła z ogumieniem uniwersalnym (szosowo-terenowym), z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych. 1.15. Pojazd posiada pełno wymiarowe koło zapasowe, na pojeździe nie przewidziano miejsca do przewożenia koła zapasowego. 1.16. Pojazd wyposażony w układ ABS. 1.17. Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy. 1.18. Pojazd wyposażony w lusterka wsteczne szerokokątne prawe i lewe regulowane elektrycznie i podgrzewane oraz w lusterko prawe krawężnikowe podgrzewane. 1.19. Pojazd wyposażony w ośmiobiegową skrzynię biegów, zsynchronizowaną, sterowaną manualnie, z reduktorem. 2. Zabudowa pożarnicza. 2.1. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili ze stali nierdzewnej i aluminium, spawanych w osłonie gazów obojętnych. Poszycie z blach aluminiowych. Blachy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Półki sprzętowe wykonane z profili aluminiowych, z możliwością regulacji wysokości. 2.2. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (180 kg) i masą przewożonego sprzętu. Na dachu mocowania do przewozu węży ssawnych, mocowanie długich przedmiotów. Na dachu zamontowane działko wodnopianowe z regulacją strumienia . 2.3. Drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie. Dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiają wchodzenie. Szczeble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym. 2.4. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyło szczelnymi, wspomagane systemem sprężynowym, wykonane z anodowanych profili aluminiowych, wyposażone w zamki. zamykane na klucz (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków). Zamykanie żaluzji specjalnymi rurkami (typu bar-lock). Odchylane podesty robocze z powierzchnią antypoślizgową, umożliwiające dostęp do górnej części skrytek. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. 2.5. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w:oświetlenie, w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek na panelu kontrolnym. 2.6. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności. 2.7. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu drzwi żaluzjowych szuflad, tac, są tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. 2.8. Konstrukcja skrytek zapewnia samoczynne odprowadzenie wody z ich wnętrza. 2.9. Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny, w wykonaniu antypoślizgowym. 2.10. Zbiornik na wodę o pojemności min 4 m3, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada: właz rewizyjny, grodzie zabezpieczające układ do napełniania, układ do opróżniania geodezyjnego, układ przelewowy. 2.11. Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego - wykonany z materiału, odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowanie środków pianotwórczych i modyfikatorów - kompozyt. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Umiejscowienie zbiornika nie powoduje przeszkody w dostępie do zbiornika wodnego.Zbiornik wyposażony w: właz rewizyjny, układ do napełniania, układ do opróżniania, grodzie zabezpieczające, napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, przez nasady 52. 2.12. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją. 2.13. Autopompa dwuzakresowa 2.14. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, że parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu są nie gorsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 2.15. Samochód wyposażony w wysokociśnieniową 1 linię szybkiego natarcia na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową umożliwiającą podanie prądu zwartego i rozproszonego. Prądownica z regulacją kształtu strumienia, oraz wytwornicą piany. Wydajność autopompy zapewnia uzyskiwanie parametrów wydajności na prądownicy. 2.16. Linia wysokociśnieniowe szybkiego natarcia umożliwiające podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna. Napęd zwijadła elektryczny. 2.17. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: dwóch nasad tłocznych wielkości 75, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego. 2.18. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika pojazdu. 2.19. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające uzyskanie podciśnienia 0,085 MPa, oraz zassanie wody z głębokości Hgs=1,5 m i z głębokości Hgs=7,5m 2.20. W przedziale autopompy znajduje się tablica sterownicza z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi: manowakuometr, manometry ciśnienia tłoczenia pompy (wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie), wskaźnik elektroniczny poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik elektroniczny poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - na panelu kontrolnym, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - na panelu kontrolnym. 2.21. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania ma konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem). 2.22. Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający pracę w całym zakresie wydajności autopompy. 2.23. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 2.24. Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia odwodnienie przy użyciu zaworów odwadniających. 2.25. Na wlocie ssawnym autopompy zamontowana siatka zabezpieczająca przed przedostaniem się do wody zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną pracę autopompy. 3. Pojazd wyposażony w miejsce i wykonane mocowania dla sprzętu zgodnie z Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP - CNBOP czerwiec 2002. Kompletacja i zakres wykonanych mocowań sprzętowych do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90

2 - Rok produkcji - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji: - wystąpienia siły wyższej, - zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiany danych Dostawcy takich jak np. zmiana adresu, konta bankowego, - wydłużenia okresu gwarancji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosnoodrzanskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, pok. nr14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

BURMISTRZ

Marek Cebula

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-15 14:52:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-15 14:57:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-15 14:57:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji