ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa gazu płynnego propan – butan w butlach 11 kg.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 22 –12-2010 r.
 
 DK – IV/1-80/2010
  
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa gazu płynnego propan – butan w butlach   11 kg.
  
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim unieważnia postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferenta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
  
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 (jedną) ofertę na kwotę 171.310,00 zł brutto, a zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 134.000,00 zł brutto.
  
Sygnatura postępowania: DK – IV/1 –73/2010
 
  
Waldemar Rojek
DYREKTOR ZGKiM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Papierowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Papierowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-22 12:02:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-22 12:02:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-22 12:02:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REMONT PIWNIC W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. BOHATERÓW WOJSKA POLSKIEGO 21

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Znak sprawy: IR.IV-341-02/2010 Krosno Odrzańskie, 21-12-2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

REMONT PIWNIC W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. BOHATERÓW WOJSKA POLSKIEGO 21”

I. Wybrano następującą ofertę nr 10:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Musz

ul. Wschodnia 6, 66-100 Sulechów
tel/fax. 68 385-86-83; REGON 970266623; NIP 927-000-81-05

Cena wybranej oferty (z VAT): 164.378,21 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 21/100).
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła
164.378,21 brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.


UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium/ Cena (zł)

Liczba pkt.

1

Biuro Usługowo-Handlowe

Tomasz Zaworski

Stary Dwór 35, 66-304 Brójce

Netto: 145.968,22

Brutto: 179.540,91

91,55

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DGA”

Adam Dygas, Gabriela Dygas

ul. Malczewskiego 65,

65-140 Zielona Góra

Netto: 148.866,06

Brutto: 183.105,25

89,77

3

Zakład Produkcyjno-Budowlany

KARBUD Krzysztof Karoń

ul. Gubińska 31,

66-600 Krosno Odrzańskie

Netto: 157.321,81

Brutto: 189.815,83

86,60

4

MALBUD T.Kuriata, M.Ważeliński Sp.J.

Kruszyna 26G, 66-100 Sulechów

Netto: 149.334,32

Brutto: 183.681,21

89,49

6

OL-BUD” Usługi Budowlane

Krzysztof Olasiński

ul. Armii Ludowej 73, 65-245 Zielona Góra

Netto: 143.409,06

Brutto: 176.393,14

93,19

8

Zakład Budowlany OL-BUD

Olszewski Eugeniusz

Kalsk 50 B, 66-100 Sulechów

Netto: 140.059,58

Brutto: 172.273,28

95,42

9

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

LECH-MUR” Leszek Kaleta

ul. Słowackiego 1, 68-200 Żary

Netto: 146.319,90

Brutto: 179.973,48

91,33

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Kazimierz Musz

ul. Wschodnia 6, 66-100 Sulechów

Netto: 133.640,82

Brutto: 164.378,21

100,00

12

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

PROTECH” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce

Netto: 255.750,20

Brutto: 314.015,24

52,35


 

Oferty odrzucone:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium/ Cena (zł)

5

KORBUD Zakład Remontowo-Budowlany

Zbigniew Kowalski, Jan Rosochacki

ul. Kościuszki 50/3, 69-200 Sulęcin

Netto: 150.864,44

Brutto: 185.563,26

7

PROFESSBUD Jonatan Brzezek

Sieniawa Żarska 34 A,

68-213 Lipinki Łużyckie

Netto: 160.083,14

Brutto: 195.301,43

11

P.H.U. „GRAF-BUD”

ul. Witosa 2c

69-100 Słubice

Netto: 94.016,13

Brutto: 115.639,84


 BURMISTRZ

Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-21 13:52:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-21 13:53:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-21 14:12:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

F.I.3054/1/10
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami]  
na wykonanie zadania pn:
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9.166.674 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 7.016.520 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 2.150.154 zł
1)  Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie
     ul. Parkowa 1, 66 - 600, Krosno Odrzańskie,
     województwo: lubuskie, powiat: krośnieński
     tel. 068 383 50 17 faks  068 383 51 22;   e-mail:
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9.166.674 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 7.016.520 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 2.150.154 zł.
 
3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier L-2985 Luxemburg pozycja
     nr 2010-157544
4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania: 4.606.794 zł.
5) Dane o ofertach:  
     a) liczba złożonych ofert: 2;
     b) liczba ofert wykluczonych: 0;  
     c) liczba ofert odrzuconych: 0.
6) Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania ofert:
 
Nr
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Kryterium :
marża
Liczba punków w kryterium marży
Kryterium:
prowizja
Liczba punków w kryterium prowizji
1
Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Poznaniu
Ul. Dąbrowskiego 79a 60-529 Poznań
1,30 %
88,62
0,00 %
10,00
2
Bank Zachodni WBK S.A. Centrum Bankowości Biznesowej w Szczecinie Zespół w Zielonej Górze
Ul. Boh. Westerplatte 23a
 65-001 Zielona Góra
1,28 %
90,00
2,00 %
0,00
 
7) Wybrano następującą ofertę Nr 1:
  a) Firma/adres  Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
b) Cena wybranej oferty: oprocentowanie WIBOR 1M +1,3 % i prowizja przygotowawcza 0,00 %,   
8)Zamawiający zawiadamia wykonawców o terminie, po którym Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie 10 dni od ogłoszenia zawiadomienia lub licząc 5 dni od dnia przesłaniania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Krosno Odrzańskie, dnia   20.12.2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Kulczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Kulczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-21 09:01:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-21 09:01:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-21 09:01:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010-11-09
 
 IR.IX-341/6-7/2010
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
    Gmina Krosno Odrzańskie
    adres pocztowy:    66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
    woj. lubuskie,   pow. krośnieński,  tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,
    e-mail:
2. Określenie trybu zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki.
     o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
3. Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia  opublikowano w BZP z dnia  19.10.2010 r.,numer ogłoszenia: 337532-2010.
4. Adres strony internetowej:www.krosnoodrzanskie.pl
5. Nazwa zamówienia:  
      
       Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem IR.II-7020/09/09 pod nazwą UZBROJENIE TERENU STREFY PRZEMYSŁOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, gmina Krosno Odrzańskie, województwo lubuskie.
 
6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
7. Określenie przedmiotu zamówienia:Wykonanie nasypu w korpusie drogi z materiału dowożonego w wielkości 6120,19 m3. Wymiana gruntu przy zasypaniu wykopów sieci wod-kan w korpusie drogi w ilości 2871,66 m3.
8. Wspólny Słownik zamówień(CPV): 45.23.31.20-6  Roboty w zakresie budowy dróg
9. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
10. Data udzielenia zamówienia: 29 października  2010 roku.
11. Liczba otrzymanych ofert: 1
12. Liczba odrzuconych ofert: 0
13. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:   
ABM POL - DRÓG Legnica Spółka z o. o.
ul. Słubicka nr 4, 59-220 Legnica
14. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach najniższa i najwyższa ceną:
14.1. Cena wybranej oferty brutto: 386 890,06 zł,
14.2.Oferta o najwyższej cenie:   386 890,06zł    
        Oferta o najniższej cenie:     386 890,06 zł.
15.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / zawarciu umowy zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 listopada 2010 r.
    Numer ogłoszenia:  361900- 2010.
14.  Osoba uprawniona do kontaktów: Jolanta Duziak,
       tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.
 
 
Burmistrz            
Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-12 09:04:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-12 09:04:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-12 09:04:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010-11-10
SM.I-341/4/10
Ogłoszenie w BZP nr 350694 – 2010
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
 
Najem urządzenia do rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach publicznych , będących w zakresie uprawnień nadanych Strażom Miejskich/Gminnych
 
 
I. Wybrano następującą ofertę:
B.W.T. Tomasz Bocheński
ul. Alfreda Nobla 3
65-012 Zielona Góra
 

Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 98.088,00 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 400 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
B.W.T. Tomasz Bocheński
ul. Alfreda Nobla 3
65-012 Zielona Góra
98.088,00
400,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zgodnie z art. 94 Prawa Zamówień Publicznych.
 
 
 
 
BURMISTRZ
 
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-10 09:22:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-10 09:22:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-10 09:22:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. BOHATERÓW WOJSKA POLSKIEGO 21

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Znak sprawy: IR.IV-341-01/2010 Krosno Odrzańskie, 29-10-2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. BOHATERÓW WOJSKA POLSKIEGO 21

I. Wybrano następującą ofertę:
INSPOL Biuro Techniczno – Handlowe Paweł Piotrowski

al. Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra
tel/fax. 68 454-92-82; REGON 970503804; NIP 929-000-70-20

Cena wybranej oferty (z VAT): 143.072,89 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote 89/100), w tym VAT: 25.800,03 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych 03/100).
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła
143.072,89 brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.


UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium/ Cena (zł)

Liczba pkt.

1

Zakład Instalacji Sanitarnych wod-kan, c.o. i gaz Handel i Usługi

Ryszard Borodo

ul. Obr. Stalingradu 28

66-600 Krosno Odrzańskie

Netto: 131.031,20

Brutto: 159.858,06

89,50

2

PIS” Nowoczesne Techniki Grzewcze

al. Wojska Polskiego 9

65-077 Zielona Góra

Netto: 158.411,61

Brutto: 193.262,16

74,03

3

FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA „MONTOPLAST”

ul. Heleny Szafran 3

60-693 Poznań

Netto: 141.174,09

Brutto: 172.232,39

83,07

4

INSPOL Biuro Techniczno-Handlowe

Paweł Piotrowski

al. Zjednoczenia 92

65-120 Zielona Góra

Netto: 117.272,86

Brutto: 143.072,89

100,00

5

PARTNER TECHNIKA GRZEWCZA Sp. J. Polak, Lisikiewicz

ul. Wiejska 6A

65-609 Zielona Góra

Netto: 131.735,54

Brutto: 160.717,36

89,02

Z up. BURMISTRZA

Mirosław Glaz

Zastepca Burmistrza

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-29 12:00:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-29 12:01:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-29 12:01:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie - „Remont sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim” - w ulicach: Grobla, Wiejska, Żeromskiego, Gubińska.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010-10-19
IR.IX-341/5-15/2010
 
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie
adres pocztowy: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,
e-mail:
 
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
3. Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowano w BZP z dnia 24.09.2010 r.,
numer ogłoszenia: 305694-2010.
 
4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl
 
5. Nazwa zamówienia:
„Remont sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim”
- w ulicach: Grobla, Wiejska, Żeromskiego, Gubińska.
 
6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
7. Określenie przedmiotu zamówienia: Remont sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim, zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010 roku
8. Wspólny Słownik zamówień(CPV): 45.25.56.00-5; 45.23.31.20-6; 45.11.12.00-0
9. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
10. Data udzielenia zamówienia: 18 października 2010 roku.
11. Liczba otrzymanych ofert: 1
12. Liczba odrzuconych ofert: 0
13. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPU „WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych Osiecznica, ul. Jana Pawła II 50, 66-600 Krosno Odrzańskie kontakt telefoniczny: 068-383-70-26
14. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach najniższa i najwyższa ceną:
14.1. Cena wybranej oferty brutto: 97 000,00 zł,
14.2. Oferta o najwyższej cenie: 97 000,00 zł
Oferta o najniższej cenie: 97 000,00 zł.
15.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / zawarciu umowy zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 października 2010 r. Numer ogłoszenia: 337542- 2010.
14. Osoba uprawniona do kontaktów: Jolanta Duziak,
tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-20 09:03:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-20 09:03:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-20 09:03:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku: „Remont sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim” - w ulicach: Grobla, Wiejska, Żeromskiego, Gubińska.

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190328 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Krzywoustego na Osiedlu Chrobry.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Krzywoustego na Osiedlu Chrobry. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - 1188 m2, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej - 307 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane, Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5, Osiecznica, 66-600 Osiecznica, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163796,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (netto)
·                  Cena wybranej oferty: 149945,90
·                  Oferta z najniższą ceną: 149945,90 / Oferta z najwyższą ceną: 226794,80
·                  Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-29 11:29:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-29 11:30:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-29 11:30:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010-07-19
IR.VII-341/3/10
Ogłoszenie w BZP nr 190328 – 2010
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
                        „Budowa ul. Krzywoustego na Osiedlu Chrobry”
 
Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane
Wiesław Balcer
Osiecznica
ul. Krośnieńska 5
 66-600 Krosno Odrzańskie

Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 182.934,00 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17,66-600 Krosno Odrzańskie.
188.904,65
290,52
2
Konsorcjum: Lider – POL – DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o., ul. Gostyńska 38,64-000 Kościan; Partner – Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn.
276.689,66
198,33
3
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane, Wiesław Balcer, Osiecznica, ul. Krośnieńska 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
182.934,00
300,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-19 13:12:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-19 13:12:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-19 13:12:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji