ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 05.11.2009 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z prowadzeniem przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ofertowego pod nazwą: „Dostawa i wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim” ,
Zamawiający informuje:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma:
„AKWATECH” Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Serbska 4
61 – 696 Poznań
z ceną końcową brutto: 29.158,00 zł

2. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

a) P.H.U. BIOMET+ Arkadiusz Maciejewski
Pomarzanowice 33/29
62 – 010 Pobiedziska

b) STALBUDOM Sp. z o.o.
ul. Zgoda 4/7
00 – 018 Warszawa

c) DDB Zbigniew Borowski
ul. Międzyborska 31 A
60 – 162 Poznań

d) „AKWATECH” Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Serbska 4
61 – 696 Poznań

e) Zakład Usługowo - Produkcyjny mgr inż. Piotr Operskalski
ul. Rzemieślnicza 18
41 – 253 Czeladź
3. Ceny oferty:
a) cena oferty o najniższej cenie: 29.158,00 zł brutto
b) cena oferty o najwyższej cenie: 78.507,00 zł brutto
- Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Punktacja łączna:
a) P.H.U. BIOMET+ Arkadiusz Maciejewski
Pomarzanowice 33/29 - 37,14 pkt.
62 – 010 Pobiedziska

b) DDB Zbigniew Borowski
ul. Międzyborska 31 A - 93,72 pkt.
60 – 162 Poznań

c) „AKWATECH” Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Serbska 4 - 100 pkt.
61 – 696 Poznań

d) Zakład Usługowo - Produkcyjny mgr inż. Piotr Operskalski
ul. Rzemieślnicza 18 - 99,62 pkt.
41 – 253 Czeladź

4. Oferty odrzucone:
a) STALBUDOM Sp. z o.o.
ul. Zgoda 4/7
00 – 018 Warszawa

Prezes Zarządu
Dariusz Gusta 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-06 10:34:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-06 10:35:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-06 10:35:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,03.11.2009 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W związku z prowadzeniem przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ofertowego pod nazwą: „ Odbiór ustabilizowanego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w celu jego zagospodarowania lub utylizacji ”,
Zamawiający informuje:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma:
Usługi Transportowe Skup i sprzedaż surowców wtórnych i złomu stalowego
Mieczysław Kaczanowski
ul. Zacisze 7
66 - 615 Dąbie Lub.
z ceną końcową brutto: 46,01 zł

2. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
a) Usługi Transportowe Skup i sprzedaż surowców wtórnych i złomu stalowego
Mieczysław Kaczanowski
ul. Zacisze 7
66 - 615 Dąbie Lub.
b) Ekologia fair Play Plewko – Grzegorczyk
ul. Mickiewicza 2
74 – 400 Dębno

3. Ceny oferty:
a) cena oferty o najniższej cenie: 46,01 brutto
b) cena oferty o najwyższej cenie: 64.20 brutto
- Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Punktacja łączna:
a) Usługi Transportowe Skup i sprzedaż surowców wtórnych
i złomu stalowego Mieczysław Kaczanowski
ul. Zacisze 7 - 100 pkt.
66 - 615 Dąbie Lub.

b) Ekologia fair Play Plewko – Grzegorczyk
ul. Mickiewicza 2
74 – 400 Dębno - 71,66 pkt.

4. Oferty odrzucone:
- brak ofert odrzuconych

Prezes Zarządu
Dariusz Gusta 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-03 12:44:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-03 12:44:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-03 12:44:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica- ogłoszenie o zawaciu umowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                             Krosno Odrzańskie, 2009-10-23

IR.IX-340/2/2009

                                                  OGŁOSZENIE
                               O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY


1.1) Pełnomocnik Zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie
                                                   66 - 600, Krosno Odrzańskie, lubuskie, krośnieński
       ulica, nr domu, nr lokalu: Parkowa nr 1, 068 383 50 17 faks 068 383 51 22
1.2) ZAMAWIAJĄCY :
     Parafia Rzymsko - Katolicka pw Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Radnicy,
    Siedziba Zamawiającego: 66-600 Krosno Odrzańskie, Radnica 21, woj. lubuskie
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowano w BZP numer ogłoszenia:
nr 294012 i 294094 z dnia 26.08.2009r.
4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl
5. Nazwa zamówienia:
                      „Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica”
6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
7. Data udzielenia zamówienia : 23 października 2009 roku.
8. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Oferta o najniżej cenie.
Spełnia wymogi SIWZ, a cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek
10. Adres Wykonawcy: 65-339 ZIELONA GÓRA, ul. Nowa 2
     kontakt telefoniczny: tel/fax: 068-329-00-30; 068-329-00-34
11. Cena wybranej oferty brutto: 181.517,26 zł,
      słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy.
12. Oferta o najwyższej cenie: 195 203,11
      Oferta o najniższej cenie: 181.517,26 zł.
13.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu     Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2009 r. ,
Numer ogłoszenia: 371660-2009.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-23 14:18:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-23 14:19:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Duziak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-23 14:19:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica - ogłoszenie o zawarciu umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-23 14:10:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
0000-00-00 00:00:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Duziak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
0000-00-00 00:00:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IX-340/2/2009
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami] na wykonanie zadania pn:
Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica
1.1) Pełnomocnik Zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie 66 - 600, Krosno Odrzańskie, lubuskie, krośnieński ulica, nr domu, nr lokalu: Parkowa nr 1, 068 383 50 17 faks 068 383 51 22
1.2) ZAMAWIAJĄCY : Parafia Rzymsko - Katolicka pw Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Radnicy, Siedziba Zamawiającego: 66-600 Krosno Odrzańskie, Radnica 21, woj. lubuskie
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: - wykonanie ogrodzenia o długości 445,00 mb z paneli stalowych, systemowych o wysokości paneli 153 cm, szerokość paneli 250 cm, na słupkach stalowych oraz bramy i furtki, - wykonanie głównego ciągu pieszo-jezdnego wraz z wykonaniem placu dla postawienia kontenerów do gromadzenia zanieczyszczeń o powierzchni łącznej 494,75 m2, nawierzchnia z kostki betonowej, - wykonanie ciągów pieszych między kwaterami o powierzchni 813,40 m2, nawierzchnia z grysu bazaltowego.
3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano Biuletynie Zamówień Publicznych pozycja nr 294012 i 294094 z dnia 26.08.2009r.
4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 36.701,62 euro.
5) Dane o ofertach:
 a) liczba złożonych ofert: 3;
 b) liczba ofert wykluczonych: 0;
 c) liczba ofert odrzuconych: 1.
 6) Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania ofert:
 
 
Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcy Kryterium : Cena brutto (zł) Liczba punków
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ”KROSBUD” Henryk Gołąb ul. Piastów 24/7, 66-600 Krosno Odrzańskie
195 203,11
92,99
2
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek ul. Nowa 2, 65-339 Zielona Góra
181 517,26
100,00
 
7) Wybrano następującą ofertę:
a) Firma/adres :
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek ul. Nowa 2, 65-339 Zielona Góra, tel/fax: 068-329-00-30; 068-329-00-34
b) Cena wybranej oferty: 181.517,26 zł, słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy.
 
Krosno Odrzańskie, dnia 13.10.2009r.   
Burmistrz Andrzej Chinalski                                                                                                    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-14 11:03:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-14 11:03:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-14 11:03:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Krosno Odrzańskie, 2009-10-12
IR.VII-7040/37/09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 10 sierpnia 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:
„Remont betonem asfaltowym 1400 m2 wewnętrznej drogi gminnej we wsi Retno”
Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Drogowym KONTRAKT Sp. z o.o, ul. Szosa Poznańska 17, 66-660 Krosno Odrzańskie
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).
Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 306698 - 2009; data zamieszczenia: 07.09.2009
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont betonem asfaltowym 1400 m2 wewnętrznej drogi gminnej we wsi Retno”
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Data udzielenia zamówienia 2009-10-12 Liczba otrzymanych ofert - 1
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o ul. Szosa Poznańska 17 66-660 Krosno Odrzańskie
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ:
Cena wybranej oferty: 164.834,20 zł
Oferta z najniższą ceną: 164.834,20 zł
Oferta z najwyższą ceną: 164.834,20 zł
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 13:12:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-12 13:13:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-12 13:13:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                        Krosno Odrzańskie, 2009-10-08

IR.VII-7040/37/09
Ogłoszenie w BZP nr 306698 – 2009
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Remont betonem asfaltowym 1400 m2 wewnętrznej drogi gminnej we wsi Retno”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o ul. Szosa Poznańska 17 66-660 Krosno Odrzańskie
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 164.834,20 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.
 
UZASADNIENIE
 
Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty              Nazwa (firma) i adres wykonawcy           Cena            Liczba punktów
  
   1                              Przedsiębiorstwo Drogowe
                                     KONTRAKT Sp. z o.o.                      164.834,20 zł        300,00
                                     ul. Szosa Poznańska 17
                                     66-600 Krosno Odrzańskie     
 
 
BURMISTRZ
 
             Andrzej Chinalski              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-08 11:28:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-08 11:28:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-08 11:28:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14716 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

remiza Radnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 08-10-2009r.


IR.VIII-340/9/09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 26.08. 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:

„Budowę remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

między Zamawiającym: Gminą Krosno Odrzańskie
a Wykonawcą: Firmą Ogólnobudowlaną "BUD-LECH" Lech Fedorowicz ul. Pionierów Lubuskich 48, 66-002 Stary Kisielin.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.
„Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak.
numer ogłoszenia w BZP 279256-2009, data zamieszczenia: 14.08.2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
Numer ogłoszenia 290258-2009, data zamieszczenia 24.08.2009r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
1.stan surowy wieży p.poż.,
2.ścianki działowe w budynku remizy,
3.montaż okien dachowych połaciowych i innych elementów dachu,
4.izolacje i tynki,
5.stolarka okienna i drzwiowa,
6.roboty wykończeniowe ścian i posadzki,
7.elewacje,
8.drogi i place,
9.montaż bramy i furtki,
10.zieleń,
11.przyłącza wod. – kan., gaz.,
12.instalacje wod.-kan.,
13.technologia kotłowni gazowej,
14.instalacje elektryczne,
15.montaż słupów oświetleniowych.

Zamówienie obejmuje ponadto:
a)wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczaniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania,
b)zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót pod względem BHP,
c)prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót,
d)koszt energii elektrycznej i wody.
e)wykonanie podłoża pod zbiornik gazowy zgodnie z wymaganiami dostawcy zbiornika.

Zestawienie wymiarów, powierzchni i kubatury budynku
Długość: 35,00 m
Szerokość: 12,48 m
Wysokość: 10,47 m
Powierzchnia całkowita: 738,0 m2
Kubatura: 3 192,5 m3

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówienia:
CPV - 45.00.00.00-7
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1 359 514,23 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.10.2009r.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Ogólnobudowlana "BUD-LECH" Lech Fedorowicz ul. Pionierów Lubuskich 48,
66-002 Stary Kisielin.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1 307 870,96 zł
Oferta z najniższą ceną: 1 307 870,96 zł
oferta z najwyższą ceną: 1 553 967,67 zł
Waluta: PLN.Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-08 09:52:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-08 09:53:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Tubielewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-08 09:53:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14554 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 29.09.2009r.
IR.VIII-340/9/09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo-treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”.

Wykonawcą, którego ofertę wybrano jest Firma Ogólnobudowlana BUD-LECH Lech Fedorowicz, 66-002 Stary Kisielin, ul. Pionierów Lubuskich 48
Cena ofertowa: 1 307 870,96 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: oferta zawiera najniższą cenę, jest kompletna i spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wykonawca uzyskał 100,00 punktów za kryterium „cena oferty”.

Zestawienie pozostałych ofert oraz ich ocena.
1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kmito Jerzy, 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 36a
z ceną ofertową: 1 418 229,46 zł brutto, Wykonawca uzyskał 92,22 punkty za kryterium „cena oferty”.
2.
Przedsiębiorstwo Budowlane „PeBeRol” sp. z o.o. , ul. Łochowska 2, 66-200 Sulechów
z ceną ofertową: 1 420 008,97 zł brutto. Wykonawca uzyskał 92,10 punktów za kryterium „cena oferty”.
3.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DGA” Adam Dygas, Gabriela Dygas ul. Malczewskiego 65, 65-140 Zielona Góra z ceną ofertową 1 456 499,15 zł brutto. Wykonawca uzyskał 89,80 punktów za kryterium „cena oferty”
4.
MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński spółka jawna, ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra
z ceną ofertową: 1 492 027,61 zł brutto. Wykonawca uzyskał 87,66 punktów za kryterium „cena oferty”.
5.
Zakład Budowlany Stanisław Szorek ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra
z ceną ofertową: 1 538 180,06 zł brutto. Wykonawca uzyskał 85,03 punkty za kryterium „cena oferty”.
6.
Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek, ul. Nowa 2, 65-339 Zielona Góra z ceną ofertową: 1 553 967,67 zł brutto. Wykonawca uzyskał 84,16 punkty za kryterium „cena oferty”.

Burmistrz Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-29 14:54:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-29 14:54:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-29 14:54:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

                                                                                         Krosno Odrzańskie, 2009.09.25
 
SM.I-341/01/09
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Najem urządzenia rejestrującego wykroczenia”
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
Gmina Krosno Odrzańskie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Najem urządzenia rejestrującego wykroczenia”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Zamawiający nie może obecnie wywiązać się z obowiązku określonego w SIWZ stworzenia warunków formalnych i technicznych do organizacji stanowiska komputerowego dla pobierania danych osobowych z systemu informatycznego CEPIK. W związku z powyższym, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Mirosław Glaz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-28 08:28:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-28 08:29:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-28 08:29:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji