ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-15 12:40:06 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr - brak tytułu

Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:
 1. prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, zbioru protokołów i zaleceń pokontrolnych;
 2. opracowanie rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu ze skarbnikiem oraz kierownikami komórek organizacyjnych, w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych;
 3. koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych;
 4. organizowanie kontroli kompleksowych w uzgodnieniu ze skarbnikiem i kierownikami komórek organizacyjnych;
 5. organizacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udziału w kontrolach wynikających z zaistniałego zdarzenia na zlecenie burmistrza;
 6. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem gminy;
 7. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
 8. przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych;
 9. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i organami ścigania;
 10. przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli;
 11. opracowywanie ocen i analiz przeprowadzonych kontroli;
 12. kontrola wewnętrzna projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;
 13. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzanie planów realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
 14. przeprowadzanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w urzędzie, jednostkach organizacyjnych i podmiotach dotowanych;
 15. ścisła współpraca z  audytorem wewnętrznym
 16. wskazywanie ocenianym komórkom i jednostkom organizacyjnym kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych ocen;
 17. opracowywanie analiz oraz sprawozdań i informacji obejmujących działalność audytora oraz przedstawianie ich burmistrzowi.
 
« powrót do poprzedniej strony