ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-08-26 14:56:19 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr - brak tytułu

Jednostka
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Kierownik
Zbigniew Lubczyński
Rodzaj kontroli
Kontrola sprawdzająca
Znak sprawy
AK.1711.6.2013
Nr upoważnienia
43/2013
Termin
od 27.12.2013 r. do 29.04.2014 r.
Tematyka
Kontrola gospodarki finansowej jednostki z uwzględnieniem:
  • kontroli organizacyjno-prawnej;
  • kontroli zamówień publicznych udzielonych w 2013 r. oraz realizacji umów w sprawach zamówień publicznych;
  • funkcjonowania kontroli zarządczej.
Badany okres
2013 r.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 25 czerwca 2014 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego zobowiązał Dyrektora do realizacji poniższych zaleceń pokontrolnych:
  • wprowadzenie nadzoru nad rzetelnością i prawidłowością prowadzenia kart pojazdu;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający uzyskanie prawidłowych danych do sprawozdawczości budżetowej oraz wykazywanie w sprawozdaniach finansowych i budżetowych danych wynikających z ksiąg rachunkowych;
  • prowadzenie postępowań dla zamówień do 14 tys. euro zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w tym zakresie;
  • dokonywanie zakupów w cenach i asortymencie zgodnym z wybraną ofertą.
« powrót do poprzedniej strony