ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Mariusz Grycan

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

SESJA NR XIII/2011 z dnia 05.10.2011

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-03 21:20:00 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pytanie:
Kto jest autorem tekstu o przedszkolu w Czarnowie umieszczonego w Gazecie Lubuskiej?
Odpowiedź:
Autorami artykułów są Panowie Sławomir Pawlak i Damian Muńko.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o dane dot. wysokości nagród przyznanych na dzień samorządowca?
Odpowiedź:
Informacje o nagrodach w 2010 r. i 2011 r. w załączeniu (do wiadomości radnego).
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o naprawę rynien w Przedszkolu w Czarnowie.
Odpowiedź:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest w trakcie wykonywania wyceny i ustalania zakresu prac do wykonania w budynku przedszkola.
 
Pytanie:
Radny wniósł o wyjaśnienie sprawy finansowania dowozów szkolnych dla dzieci spoza obwodu.
Odpowiedź:
W związku z faktem, że od nowego roku szkolnego część dzieci nie otrzymała dotacji z budżetu gminy na dowozy szkolne wyjaśniam, że ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w art. 7 ust. 1 pkt. 8 stanowi, iż do podstawowych zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Z normy o charakterze ogólnym wypływają normy szczególne, zawarte przede wszystkim w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z zapisem art. 17 ust.1 ustawy o systemie oświaty, gmina jest zobligowana do ustalenia sieci publicznych szkół w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
W przypadku nierealizowania zapisów ustawy, gmina jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dzieciom zamieszkałym w danym obwodzie. Zasadą jest, że dziecko powinno uczęszczać na zajęcia do szkoły położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Gmina jednak nie ma obowiązku finansowania dowozu dziecka uczęszczającego do szkoły położonej poza obwodem, a także poza obszarem administracyjnym gminy. W tej kwestii wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 5 września 2007 r. I OSK 835/07 stwierdził, że w przypadku, gdy uczeń uczęszcza do szkoły, która nie znajduje się na terenie gminy, w której uczeń mieszka, choćby była położona bliżej od szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu oraz zwrotu kosztów. W obowiązujących przepisach ustawodawca nie przewidział bowiem sytuacji, aby gmina była zobligowana do zwrotu kosztów przejazdu wtedy, gdy szkoła, do której dziecko uczęszcza była usytuowana bliżej od tej, w obwodzie której dziecko mieszka. Obowiązek bowiem zapewniania bezpłatnego transportu dziecka do szkół lub zwrot kosztów ma charakter publiczny i wiąże się z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz jest realizowany wyłącznie w obrębie właściwości miejscowej gminy.
Potwierdzenie tej zasady odnajdujemy również w uchwale w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 lipca 2008 r. 107/08 (OwSS 2008/4/109). RIO podjęła uchwałę, w której stwierdziła, że podstawą formalną do udzielenia dofinansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dowozu dzieci do szkół stanowią normy prawne ujęte w ustawie o systemie oświaty, stanowiącej przepis szczególny, normujący strefę działalności j.s.t. Możliwość dofinansowania dowozu dzieci do szkół musi więc wynikać wprost z obowiązujących przepisów prawa, z uwagi na fakt, że organ j.s.t. jako organ władzy publicznej jest obowiązany działać wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Jedyną prawnie dopuszczalną drogą do dofinansowania dowozu jest ewentualne rozważenie możliwości wsparcia finansowego, zgodnie z normami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W uzasadnieniu do podjętej uchwały RIO argumentuje, iż zgodnie z art.7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, więc każde ich działanie musi znajdować umocowanie w przepisach upoważniających do podjęcie danego aktu prawnego. Dlatego też możliwość dofinansowania dowozu dzieci do szkół musi wynikać bezpośrednio z przepisów prawa. Tylko w takim zakresie gmina może planować wydatki w budżecie. Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół, które nie spełniają kryteriów określonych w u.s.o., narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie. W związku z powyższym wybór szkoły znajdującej się poza obwodem czy też obszarem gminy przez rodziców dziecka, nie może skutkować żądaniem zwrotu kosztów tego dowozu. Nadmieniam jednocześnie, że już w poprzednim roku szkolnym dyrektorzy wszystkich szkół, gdzie dowożone są dzieci, zostali poinformowani o tym, że jedynie uczniowie znajdujący się w obwodzie będę mieli zwrot kosztów przejazdu.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o umieszczanie interpelacji radnych opozycji lub też pozostałych życzących sobie tego radnych na stronie internetowej w zakładce Rada Miejska.
Odpowiedź:
Zakładka dot. interpelacji radnych zostanie umieszczona do 15 listopada 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-03 21:03:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-03 21:20:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-03 19:20:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony