ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Tomasz Miechowicz

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

SESJA NR XI/2011 z dnia 17.06.2011

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-03 22:10:49 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pytanie:
Radny poruszył sprawę wyciekającej wody na ulicy WOP. Spytał czy były tam prowadzone jakieś prace naprawcze, czy problem zniknął tymczasowo?
Odpowiedź:
Zostały przeprowadzone prace naprawcze. Postawiono nową studnię, przepięto starą instalację drenażową, zaś zbierającą się wodę odprowadzono do sieci ogólnospławnej w ul. WOP.
 
Pytanie:
Radny zwrócił uwagę, iż nie zostały ustawione ławki i pojemniki na kwiaty na ulicy WOP, przy wymienionych lampach.
Odpowiedź:
Ze względu na zły stan techniczny donic i ławek rozważany jest zakup nowych donic i ławek na ul. WOP. Po analizie kosztów podjęta zostanie decyzja o ich ewentualnym zakupie.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o obsadzenie klombu przy obelisku Jana Pawła II?
Odpowiedź:
Klomb przy obelisku został obsadzony przez ZGKiM.
 
Pytanie:
Na jakim etapie jest sprawa drzewa przy ulicach Moniuszki i Mickiewicza?
Odpowiedź:
Na podstawie art. 90 i 83 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. nr 151, z 2009 r. poz.1220, z późn. zm.) w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Rolnictwa wystąpił z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - lipy z pasa drogi gminnej, położonej przy ul. Mickiewicza w Krośnie Odrzańskim. Po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Starostwo Powiatowe wydaje decyzję w sprawie udzielenia lub odmowy wydania zezwolenia. Zgodnie z art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody niewyrażenia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.
 
Pytanie:
Czy jest możliwe oddanie w nieodpłatne użytkowanie Wspólnotom Mieszkaniowym terenów przyległych w zamian za ich utrzymanie, aby mieszkańcy sami dbali o zieleń i czystość?
Odpowiedź:
Jest taka możliwość i Urząd podejmuje działa, by te tereny przekazać Wspólnotom, co uważam za gwarancję dbania przez Wspólnoty Mieszkaniowe o czystość i zieleń wokół bloków. Pytanie Radny złożył wniosek o ustawienie znaków przy ulicach prostopadłych do ulicy Armii Czerwonej informujących kierowców, że zbliżają się do ścieżki rowerowej. Odpowiedź Znaki zostaną ustawione do końca lipca 2011 r.
 
Pytanie:
Radny poruszył kwestię wydzielenia ścieżek rowerowych na szerokich chodnikach. Spytał czy istnieje taka możliwość na ulicach Poznańskiej, Chrobrego?
Odpowiedź:
Przy istniejących szerokościach (od 1,50 do 2,50 m) chodników w ciągach ulic Poznańskiej i Chrobrego, brak jest możliwości wydzielenia ścieżki rowerowej. Minimalna szerokość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 3,00 m. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe powinny być uwzględnione w dokumentacji na remont kapitalny drogi krajowej nr 29 przebiegającej przez Krosno Odrzańskie.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o interwencję w powiecie, w sprawie sprzątania ścieżki rowerowej.
Odpowiedź:
Utrzymanie czystości na ścieżce rowerowej do Łochowic należy do zadań własnych gminy, a nie powiatu. W tym roku ścieżka była sprzątana 3 razy, w tym ostatni raz w terminie pomiędzy 27 czerwca 2011 r. a 1 lipca 2011 r.
 
Pytanie:
Radny złożył wniosek o zamontowanie stojaków na rowery na terenie miasta, w Łochowicach itp.
Odpowiedź:
Stojaki na rowery na terenie miasta zostaną zakupione w miarę posiadanych środków. Proszę o wskazanie propozycji miejsc, w których te stojaki moglibyśmy zamontować. Koszt zakupu jednego stojaka na 6 miejsc to kwota ok. 600 zł. Na dzień dzisiejszy w budżecie nie były przewidziane środki na ten cel. W przypadku stojaków na plaży w Łochowicach sprawa jest bardziej skomplikowana. Aby rozwiązać problem miejsca na rowery, trzeba by zamontować stojaki na ok. 30 miejsc, co kosztowałoby gminę ok. 3000 zł.
 
Pytanie:
Radny złożył propozycję stworzenia kalendarza imprez na lato dla naszej Gminy.
Odpowiedź:
Brak środków finansowych spowodowanych zmniejszeniem budżetu w bieżącym roku, ogranicza działalność CAK "Zamek". Finanse instytucji nie pozwalają na realizację wielu zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć. Ograniczone są również z tego samego powodu możliwości działań promocyjnych. Kalendarz imprez gminnych na dzień dzisiejszy opracowywany jest przez instruktora ds. organizacji imprez i zostanie zamieszczony na internetowej stronie CAK-u oraz będzie przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta. Pytanie Radny zwrócił uwagę na ubytki w asfalcie ul. Chrobrego, złożył wniosek o wprowadzenie ograniczenia prędkości na tej drodze. Odpowiedź Obecnie trwają prace remontowe na ul. Chrobrego przez GDDKiA. Wniosek o wprowadzeni na tej ulicy ograniczenia prędkości został złożony do zarządcy drogi.
 
Pytanie:
Radny zaapelował do Komendanta Straży Miejskiej, aby zwrócono uwagę na schody przy ulicy Widok, w kierunku Winnicy, gdzie gromadzi się młodzież.
Odpowiedź:
Patrole Straży Miejskiej codziennie w godzinach wieczornych sprawdzają i podejmują czynności w celu przywrócenia w tym obszarze zakłóconego spokoju i porządku. Jednocześnie informuję, że planowane jest w tym obszarze zainstalowanie oświetlenia i kamery stałej w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego skierowanej w kierunku schodów i ul. Winnica, co poprawi bezpieczeństwo i porządek publiczny. Planowana inwestycja będzie zrealizowana w tym lub w przyszłym roku w zależności od możliwości finansowych gminy.
 
Pytanie:
Radny zgłosił, że na ulicach: Ogrodowej, Mickiewicza oraz części skrzyżowania przy ul. Moniuszki znajduje się niewykoszona trawa.
Odpowiedź:
Trawa we wskazanym miejscu była już raz koszona, w najbliższym czasie planuje się drugie koszenie.
 
Pytanie:
Radny zapytał, gdzie można oddawać przeterminowane leki? Poprosił o przygotowanie informacji na ten temat.
Odpowiedź:
Odpowiadając na zapytanie dotyczącej możliwości oddawania przeterminowanych leków informuję, że obecnie nie ma punktów zbiórki odpadów tego typu na terenie miasta Krosno Odrzańskie. Zgodnie z przepisami art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z 2010r. z późn. zm.) do zadań gminy należy wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów nie zalicza leków o kodzie 18 01 09 i leków o kodzie 18 02 08 do kategorii odpadów niebezpiecznych. Jednak w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami z grudnia 2006 r. zapisano, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez gminy ma na celu wydzielenie odpadów niebezpiecznych, do których zaliczono przeterminowane leki. Po dokonaniu szczegółowej analizy przepisów i kosztów na sierpniowej sesji przekaże Radzie Miejskiej informacje w tej sprawie i przedstawię propozycję rozwiązania problemu zbiórki leków przeterminowanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-03 21:57:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-03 22:10:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-03 20:10:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony