ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Radosław Sujak

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

SESJA NR XX/12 8 LUTEGO 2012

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-03 13:23:04 przez Krzysztof Alejun

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pytanie:
Radny poruszył kwestię przeznaczenia terenu na skate park. Zapytał czy zostało już wyznaczone miejsce na jego lokalizację. Poprosił o wzięcie pod uwagę tej inwestycji.
Odpowiedź:
Burmistrz poinformował, iż są przymiarki do jego lokalizacji, ponieważ Gmina posiada urządzenia. W ubiegłym roku wyliczano już ile to będzie kosztować. Wstępnie miałby się on znajdować w okolicach Hali Sportowo-Widowiskowej. W tej kwestii próbuje szukać się źródeł finansowania, chociażby ze środków Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i ds. przeciwdziałania narkomanii. Jeśli to się uda, to skate park na pewno powstanie.
 
Pytanie:
Radny powiedział, że barierki przy schodach od Biblioteki są pokryte farbą po stylizowaniu ich do filmu „Yuma”. Wniósł o ich wyczyszczenie.
Odpowiedź:
Burmistrz powiedział, iż barierki przy schodach zostaną wyczyszczone. Poinformował, iż ekipa filmu „Yuma” zapłaciła za szkody, które powstały podczas jego kręcenia. Z tych środków zakupiono m.in. energooszczędne oświetlenie. Ponadto zostaną one przeznaczone także na umycie barierek.
 
Pytanie:
Zapytał na jakim etapie znajduje się rozpisanie konkursów na realizację zadań publicznych przez gminę Krosno Odrzańskie. Chodzi o konkursy dla stowarzyszeń, na działalność kulturalną.
Odpowiedź:
Burmistrz poinformował, iż konkursy częściowo zostały rozstrzygnięte. Gmina jest na etapie ogłaszania kolejnych.  26 stycznia 2012 r. zostały rozstrzygnięte konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/130/11 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 134 poz. 2580). Do konkursu przystąpiły nw. kluby sportowe, które otrzymały następujące dotacje:
Upowszechnianie kultury fizycznej:
 
Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa oferty Kwota przyznanej dotacji
1. Klub Sportowy „Tęcza”  w Krośnie Odrzańskim Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 125.000,00 zł
2. Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim Działalność jednosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim  w zakresie piłki siatkowej. 30.000,00 zł
3. Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” w Wężyskach Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 15.000,00 zł
4. Klub Piłki Nożnej „TRAMP – KART” Osiecznica Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 30.000,00 zł
5. Klub Sportowy Kruszywo
Stary Raduszec
Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 18.000,00 zł
6. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Czarnowie Z zakresu upowszechniania kultury  fizycznej i sportu. 15.000,00 zł
7. Jeździecki Klub Sportowy w Gostchorzu Działalność klubu jeździeckiego w Gostchorzu w tym udział w zawodach sportowych. 5.000,00 zł
    Razem: 238.000,00 zł
 
Pozostałe konkursy dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; w zakresie działalności charytatywnej poprzez organizację imprez charytatywnych dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, których celem jest udzielanie pomocy długotrwale lub ciężko chorym osobom i ich rodzinom; w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - będą ogłoszone na przełomie lutego/ marca 2012 r.
 
Pytanie:
Radny zapytał czy GDDKiA odpowiada na wysyłane do nich pisma. Powiedział, iż było już wiele pytań dotyczących dróg, na które GDDKiA nie przekazała odpowiedzi.
Odpowiedź:
Na wszystkie pisma wysłane z Wydziału IR, GDDKiA udzieliła odpowiedzi.
 
Wniosek:
Radny odniósł się do problemu skarpy na ulicy Łukasiewicza. Na którejś z poprzednich sesji ten temat był już poruszany. Powiedziano, iż trzeba się rozeznać czy jest możliwość pozyskania tego terenu od AMW. Zapytał na jakim etapie jest ta sprawa.
Odpowiedź pisemna Burmistrza:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w chwili obecnej nie prowadzi działań zmierzających do pozyskania terenu przy ul. Łukasiewicza na osiedlu Piastów w Krośnie Odrzańskim. Z telefonicznej rozmowy z Dyrektorem WAM przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 27 lutego 2012 r. uzyskano informację, że WAM planuje zagospodarowanie terenu działki nr 681/1. Nawiązując do rozmowy, w dniu 28 lutego 2012 r. zostało skierowane pismo z prośbą o przedstawienie stanowiska WAM w temacie zagospodarowania w/w działki.
 
Pytanie:
Radny zapytał na jakim etapie jest remont bloku przy ulicy Armii Czerwonej.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński poinformował, iż przez cały ubiegły rok trwały negocjacje i przygotowania do tego tematu. Pierwsze spotkanie odbyło się w lutym. Następnie Zastępca Dyrektora ZGKiM Pan Kazimierz Stuczyński ustalał pewne rozwiązania. Został wyłoniony potencjalny wykonawca ocieplenia budynku, nowej elewacji oraz wymiany dachu. Sporządzono także dokumentację. Po tych działaniach odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku, na którym przedstawiono im koszt wykonania tego remontu. Przedstawione były 3 opcje różnych firm. Niestety, aby remont mógł zostać przeprowadzony musieliby się zgodzić wszyscy mieszkańcy, do czego nie doszło. W niektórych wspólnotach funduszu remontowego albo w ogóle nie było, albo był on bardzo mały. W związku z tym nie było zgromadzonych żadnych środków na wykonanie remontu. Mieszkańcy musieliby zatem od teraz płacić dodatkowo po 300 zł miesięcznie samego funduszu remontowego. Dopóki nie nastąpi zgoda mieszkańców na remont, to nie zostanie on rozpoczęty. Gminy nie stać na takie koszta, a poza tym nie może go samodzielnie wykonać, ponieważ jest właścicielem tylko części mieszkań w budynku. Dodał, iż koszt ocieplenia budynku, nowej elewacji, wymiany drzwi, dachu, remontu kominów wyniósłby ok. 1,5 mln zł. Mniejszej kwoty raczej nie udałoby się już wynegocjować.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-03 13:19:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-03 13:23:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-03 13:23:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony