ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Bogdan Śnieżek

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

SESJA NR VIII/2011 z dnia 07.04.2011

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-06 13:34:00 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pytanie:
1.Czy w związku z powołaniem nowego Prezesa Spółki Wod.-Kan. w Spółce są zagrożone obecnie prowadzone inwestycje?
2.Co z naszym projektem na kanalizację? Na jakim jest etapie?
Odpowiedź:
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe-Kanalizacyjne Sp. z o.o. informuje, iż projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie -etap I" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeszedł pozytywnie ocenę pod względem formalnym i merytorycznym I stopnia. W marcu br. projekt przeszedł ocenę merytoryczną II stopnia z wynikiem pozytywnym-warunkowym. W związku ze zmianą prezesa KPW-K oraz na podstawie certyfikacji i zdanego egzaminu w Ministerstwie Środowiska w dniu 13.04.2011 r. zmieniono Pełnomocnika do spraw Realizacji Inwestycji (MAO). Umożliwia to bezkolizyjną realizację istniejących zadań i powoduje, że żadne z prowadzonych obecnie inwestycji (tak własnych jak i zlecanych) nie są zagrożone.
Obecnie realizowane inwestycje KPW-K:
1. Wykonanie sieci wodociągowej na moście nad rzeką Biała w m. Osiecznica.
2. Wykonanie otworu zastępczego nr 4 na ujęciu wody podziemnej w m. Czetowice.
3. DPS (Domowe przepompownie ścieków) realizowane w miejscowościach Marcinowice, Krosno Odrzańskie, Łochowice.
4. Modernizacja i wymiana sieci wraz z przyłączami dla miejscowości Szklarka Radnicka - inwestycja zakończona 08.04.2011 r.
Ponadto w 2010 r. KPW-K zaczęło realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej".
 
Pytanie:
Czy planowany jest remont ul. Świerczewskiego i następnie wąwozu?
Odpowiedź:
W 2011 r. nie jest planowany remont kapitalny ul. Świerczewskiego i wąwozu w Marcinowicach, w kwietniu br. największe nierówności zostały naprawione.
 
Pytanie:
Radny wniósł o naprawę dróg po sezonie zimowym, zaproponował, aby przynajmniej je wyrównać.
Odpowiedź:
Prace na drogach na terenach wiejskich zostały już rozpoczęte.
 
Pytanie:
Czy Gmina zleciła remont drogi prywatnej na ul. Polnej? Czy taki fakt miał miejsce?
Odpowiedź:
Gmina zleciła Wykonawcy uporządkowanie ul. Polnej - Dąbrowskiego i za to Wykonawca otrzymał umowne wynagrodzenie. Żadne prace prowadzone przez Wykonawcę na terenie prywatnym nie były finansowane ze środków gminy.
 
Pytanie:
Do kiedy będzie trwał i ile będzie kosztował Gminę audyt wewnętrzny?
Odpowiedź:
Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Pan Marek Cebula zawarł umowę z firmą Invest Consulting S.A. z siedzibą z Poznaniu, w trybie bezprzetargowym (kwota do 14.000 euro art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) na opracowanie analizy sytuacji finansowej Gminy Krosno Odrzańskie, na które składać się będzie analiza otwarcia (bilans budżetu za lata 2007-2010, w tym analiza dochodów i wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, analiza zadłużenia gminy), analiza wskaźnikowa (tj. porównanie kształtowania się wybranych wskaźników gminy z innymi JST) oraz ukazanie tła dla przemian zaistniałych w Gminie w skali mikro i makro. Opracowane zostaną także projekcje finansowe zawierające analizę możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia oraz analizę wydatków oświatowych w gminie. Raport o stanie finansów Gminy Krosno Odrzańskie wraz z rekomendacją zostanie zaprezentowany Radzie Miejskiej w maju br. Za wykonanie przedmiotu umowy o wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 25.000 zł netto.
Ponadto w styczniu 2011 r. Burmistrz Marek Cebula, realizując obowiązek ustawowy wynikający z ustawy o finansach publicznych, zawarł umowę z usługodawcą o wykonywanie czynności audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzański, Panem Rafałem Krukiem. Opracowany został plan audytu (jest już realizowany) i niezbędne procedury. W tym czasie Burmistrz Andrzej Chinalski dopuścił się naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez popełnienia czynu polegającego na zaniechaniu prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, wskutek niezatrudnienia audytora wewnętrznego, jak i niezawarcia umowy z usługodawcą, tj. czyn z art. 18a ustawy z dnia 18 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak wynika z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, audyt wewnętrzny obowiązkowo prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł. Tymczasem, pomimo tak określonego obowiązku, w czasie sprawowania urzędu przez Andrzeja Chinalskiego, audyt wewnętrzny nie był ani razu przeprowadzony. Jednocześnie nadmieniam, iż w maju 2010 r. Pan Burmistrz Andrzej Chinalski, zlecił w trybie bezprzetargowym za kwotę 24.000 zł netto firmie Quality Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie opracowanie dokumentu pn. Ocena możliwości finansowania projektu inwestycyjnego wraz z koncepcją dla Gminy Krosno Odrzańskie polegającego na restrukturyzacji zadłużenia gminy do kwoty 30 mln zł. Dokument ten, pomimo określonego harmonogramy działań, nie został w żadnej mierze wykorzystany, ani nie przeprowadzono żadnego etapu restrukturyzacji zadłużenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 13:07:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 13:34:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-06 11:33:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony