ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Magdalena Wlazło

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

SESJA NR XX/12 Z DNIA 8 LUTEGO 2012 R.

Informacja ogłoszona dnia 2012-08-28 21:08:57 przez Krzysztof Alejun

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pytanie:
Radna powiedziała, iż w odpowiedziach na interpelacje zadane na ostatniej sesji była informacja, iż w I kwartale 2012 r. odbędą się przetargi na kolejne place zabaw. Zapytała ile placów zabaw planuje się wyposażyć i w jakich miejscach. 
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński powiedział, że w tym roku planuje się wykonanie przynajmniej 2 kompletnych placów zabaw. Jeden miałby się znajdować na ulicy Ogrodowej - Widok, natomiast drugi w dolnej części miasta. Rozważa się jego lokalizację na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1, jednak sprawdza się, czy jest to możliwe. Ponadto planuje się doposażyć w kilka urządzeń place zabaw m.in. na ulicy Armii Czerwonej, w Gostchorzu, w Kamieniu i Starym Raduszcu. Dodał, że w przypadku doposażenia, to zależy ono od pieniędzy, które pozostaną po rozstrzygnięciu przetargów. W pierwszej kolejności dokupywane będą urządzenia tam, gdzie ich brakuje.

Odpowiedź pisemna Burmistrza:
W dniu 10 lutego 2012 r. ogłoszono przetarg na realizację placów zabaw na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Otwarcie ofert  nastąpiło 17 lutego 2012 r. Oferty złożyły 23 firmy. W ramach zadania planuje się budowę 2 placów zabaw na ul. Widok oraz na ul. Bohaterów WP przy SP nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Obecnie Komisja przetargowa zajmuje się analizą złożonych ofert. Pozostałe urządzenia zostaną zakupione i ustawione na istniejących placach zabaw  w ramach uzupełnienia.
 
Pytanie:
Radna powiedziała, że w odpowiedziach na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji była informacja, iż do 15 grudnia 2011 r. Gmina planowała wybór firmy, która miałaby wykonać inwentaryzację i opracować plan utylizacji azbestu na lata 2012-2032. Zapytała co zostało zrobione w tej sprawie do dnia dzisiejszego.
Odpowiedź:
Burmistrz  odnośnie utylizacji azbestu powiedział, że w zeszłym roku WFOŚ dofinansowywał to zadanie. Jednak niezbędny był 15% udział środków własnych od osób, które będą miały utylizowany azbest. W tym roku Radny Leszek Turczyniak, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej WFOŚ przeforsował, iż wkładu własnego nie będzie.
Zastępca Burmistrza poinformował, iż największy problem stanowi inwentaryzacja azbestu oraz stworzenie programu jego usuwania. Pociąga to za sobą koszty. W zeszłym roku szukano oferenta, który mógłby wykonać te zadania. Najniższa oferta wynosiła 24 tys. zł. Nie było możliwości finansowych aby to zrealizować. W tej chwili gotowy jest wniosek, aby to zadanie przeprowadzić w ramach projektu.
Inspektor w Wydz. GN Robert Węglik powiedział, iż opóźniono prace w tej kwestii, ponieważ czekano na informację, czy w roku bieżącym na opracowanie dokumentacji będzie można pozyskać środki z programu Ministerstwa Ochrony Środowiska. Wiadomo już, że taki program będzie kontynuowany i będzie można składać wnioski. Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji na inwentaryzację azbestu oraz program jego usuwania jest przeciętnie na poziomie 80%.
Na 15 grudnia 2011 r. planowano wybór wykonawcy na opracowanie inwentaryzacji programu utylizacji azbestu. W związku z otrzymaniem informacji dotyczącej możliwości dofinansowania opracowania takiej dokumentacji,  opóźniono wybór wykonawcy. Na obecną chwilę została przeprowadzona analiza rynku i trwa postępowanie ofertowe w tym zakresie. Szacowany koszt to kwota ok. 16.900 zł netto. Z informacji jakie posiada Wydział GN wynika, że w dniu 24 lutego 2012 r. ukazało się ogłoszenie o kolejnej edycji Konkursu – Azbest! Blok 3 – na zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Do 30 marca br. można składać wnioski na dofinansowanie takiej dokumentacji w Ministerstwie Gospodarki.
 
Pytanie:
Radna zapytała, czy w 2012 roku przewidziane są zmiany w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych oraz w Urzędzie Miasta. Stwierdziła, iż w tej chwili są osoby, które pełnią obowiązki na jakiś stanowiskach. Zapytała czy ta sytuacja będzie się utrzymywać, czy planowane są w najbliższym czasie rozwiązania.
Odpowiedź:
Odnośnie osób zatrudnionych na zasadzie pełniących obowiązki Burmistrz powiedział iż, są to 3 osoby: Naczelnik Wydziału GN Józef Dudczak, Kierownik OSiR Bogusław Zaraza oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1. Jeśli chodzi o OSiR, to jeszcze do niedawna rozważany był wariant połączenia go z CAK „Zamek”. Stąd też pełnienie obowiązków kierownika związane było z opracowaniem nowej formuły działalności tych jednostek. Zostaną przeprowadzone konkursy na stanowiska kierownicze. Jeśli chodzi o Naczelnika Wydz. GN, to Pan Dudczak przejął wydział. Nie chce się wprowadzać dodatkowego zamętu. Konkursy są ogłaszane. W ostatnim czasie był nabór na Naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli. Ponadto został ogłoszony konkurs na Dyrektora CAK „Zamek”. Nabór kandydatów jeszcze trwa. W przypadku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, to w tym roku będą przeprowadzane 4 konkursy na Dyrektorów pozostałych szkół wówczas także wyłoniony zostanie Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1. 
 
Pytanie:
Radna zapytała czy dotacja na remont elewacji Kościała św. Andrzeja została rozliczona. Poprosiła o szczegółowe informacje w tej sprawie oraz kopię sprawozdania sporządzonego przez Proboszcza.
Odpowiedź:
Burmistrz poinformował, iż dotacja została rozliczona. Środki nie zostały w całości wykorzystane. Pozostała kwota została zwrócona na rachunek bankowy Gminy.
Dotacja udzielona na mocy Uchwały Nr X/49/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w kwocie 200.000 zł - została rozliczona. W dniach 28-29.12.2011 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 75.594,78 zł. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykorzystania dotacji, całkowity koszt realizacji zadania wynosi 199.546,90 zł, w tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem  124.405,22 zł, na które składają się 2 faktury w kwotach:
 73.301,14 zł – dotycząca remontu elewacji – ściana północna,
 51.104,08 zł – dotycząca remontu elewacji – roboty przygotowawcze na ścianie południowej i absydzie.
Kopia sprawozdania Parafii przedstawiona została do wiadomości Radnej.
 
 
Pytanie:
Radna zapytała na jakim etapie jest zakup baraków dla osób nie płacących czynszów.
Odpowiedź:
Odnośnie baraków odpowiedziano, że taki pomysł się pojawił. W gminie jest mnóstwo zadłużonych mieszkań. Wielu mieszkańców ma wyroki eksmisyjne, jednak nie ma lokali, do których można ich przenieść. Dyrektor ZGKiM przeprowadził rozeznanie w sprawie zakupu baraków. Przedstawił koszty oraz ewentualną ich lokalizację. Jednak, aby miasteczko barakowe powstało potrzeba ok. 100 tys. zł. Zastępca Burmistrza dodał, iż czeka na ofertę od jednej z firm, która zajmuje się tego typu barakami.
Zakup baraków dla osób nie płacących czynszów był omawiany i proponowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim jako jeden z elementów poprawy ściągalności zaległości czynszowych. Do dnia dzisiejszego nie podjęto decyzji dot. zakupu takich lokali mieszkalnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-28 21:08:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-28 21:08:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-28 21:08:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony