ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyciagi z protokołów

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYCIĄG Z P R O T O K Ó ŁU Nr XX/2012 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, odbytej w dniu 8 lutego 2012 r. w Sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-02 09:11:12 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Do pkt. 12 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Radna Magdalena Wlazło powiedziała, iż w odpowiedziach na interpelacje zadane na ostatniej sesji była informacja, iż w I kwartale 2012 r. odbędą się przetargi na kolejne place zabaw. Zapytała ile placów zabaw planuje się wyposażyć i w jakich miejscach. 

Powiedziała, że w odpowiedziach na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji była informacja, iż do  15 grudnia 2011 r. gmina planowała wybór firmy, która miałaby wykonać inwentaryzację i opracować plan utylizacji azbestu na lata 2012-2032. Zapytała co zostało zrobione w sprawie do dnia dzisiejszego.

Zapytała, czy w 2012 roku przewidziane są zmiany w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych oraz w Urzędzie Miasta. Stwierdziła, iż w tej chwili są osoby, które pełnią obowiązki na jakiś stanowiskach. Zapytała czy ta sytuacja będzie się utrzymywać, czy planowane są w najbliższym czasie rozwiązania.

Zapytała czy dotacja na remont elewacji Kościała św. Andrzeja została rozliczona. Poprosiła o szczegółowe informacje w tej sprawie oraz kopię sprawozdania sporządzonego przez Proboszcza.

Zapytała na jakim etapie jest zakup baraków dla osób nie płacących czynszów.

Radny Radosław Sujak poruszył kwestię przeznaczenia terenu na skatepark. Zapytał czy zostało już wyznaczone miejsce na jego lokalizację. Poprosił o wzięcie pod uwagę tej inwestycji.

Powiedział, że barierki przy schodach od Biblioteki są pokryte farbą po stylizowaniu ich do filmu „Yuma”. Wniósł o ich wyczyszczenie.

Zapytał na jakim etapie jest kanalizacja w Czetowicach. Zapytał jakie kroki będą podejmowane w najbliższym czasie.

Zapytał na jakim etapie znajduje się rozpisanie konkursów na realizację zadań publicznych przez gminę Krosno Odrzańskie. Chodzi o konkursy dla stowarzyszeń, na działalność kulturalną .

Zapytał czy GDDKiA odpowiada na wysyłane do nich pisma. Powiedział, iż było już wiele pytań dotyczących dróg, na które GDDKiA nie przekazała odpowiedzi.

Odniósł się do problemu skarpy na ulicy Łukasiewicza. Na którejś z poprzednich sesji ten temat był już poruszany. Powiedziano, iż trzeba się rozeznać czy jest możliwość pozyskania tego terenu od AMW. Zapytał na jakim etapie jest ta sprawa.

Zapytał na jakim etapie jest remont bloku przy ulicy Armii Czerwonej.

Radny Tomasz Rafał Rogowski zwrócił uwagę, iż droga przy garażach z tyłu ulicy Mickiewicza jest w bardzo złym stanie. Poprosił o jej wyrównanie.

Powiedział, iż za WBK prowadzone były prace wykopowe. Dodał, iż otrzymał informację, że podczas nich uszkodzony został właz kanalizacyjny. Poprosił o sprawdzenie tego i ewentualną naprawę.

Radna Kazimiera Potocka powiedział, iż zbliża się dzień powrotu Krosna do macierzy. Zapytała jakie obchody są przygotowane na tę uroczystość.

Radna Ewa Klepczyńska przeczytała pismo w sprawie protestu mieszkańców wsi Goschorze odnośnie budowy w tej okolicy elektrowni wiatrowej. Zaapelowało o nie wyrażanie zgody na tę inwestycję.

Powiedziała, że kilka domów w miejscowości Chyże nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej. Wniosła o jej rozbudowę.

Wniosła o remont drogi biegnącej przez miejscowość Kamień.

Wniosła o wygospodarowanie środków na wydzielenie w świetlicy w Gostchorzu WC oraz kuchni a także na podłączenie węzła wodno-kanalizacyjnego.

Radny Mariusz Grycan odczytał interpelację zgłoszoną przez Radnego Nogę. Wniósł on o przedstawienie wyliczeń jakich oszczędności dokonano po wprowadzeniu do szkół cateringu. Poprosił o odpowiedź na piśmie.

Radny Grycan wniósł o przekazanie mieszkańcom informacji na temat możliwości dofinansowania utylizacji azbestu.

Poruszył kwestię niezabezpieczonego budynku przy Placu 11 Pułku. Wniósł do Straży Miejskiej o codzienne patrole w tym miejscu. Wniósł o wysłanie kolejnych pism do właściciela budynku o jego zabezpieczenie.

Powiedział, iż podobno wzrosły opłaty na cmentarzu komunalnym. Wniósł o poinformowanie o tym mieszkańców i przedstawienie nowych stawek np. w gazecie.

Wniósł o podpisywanie artykułów w dodatku do Gazety Lubuskiej. Zapytał kto jest autorem artykułu:    „Spór o catering. Dzieci narzędziem walki politycznej”. Zapytał dlaczego nie poproszono Radnego Śnieżka o przedstawienie swojego punktu widzenia w tej kwestii.

Wniósł o zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi udzielanych na interpelacje zgłaszane przez radnych.

Odniósł się do sprawy wzrostu podatków. Zapytał Burmistrza czy wiedział, iż ich wzrost po uchwaleniu 29.12.2011 r. nie może wejść w życie od 01.01.2012 r. Stwierdził, iż na sesji trzeba było powiedzieć prawdę, iż opłaty nie wzrosną, ponieważ minął termin podjęcia uchwały w tej sprawie, a nie przekonywać, że pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie to działanie proinwestycyjne. Poprosił o pisemną odpowiedź w tej sprawie.

Odniósł się do wywiadu z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego zamieszczonego w Gazecie Wyborczej. Stwierdził, iż przedstawił on obiektywne powody zadłużenia samorządów: środki na działania inwestycyjne oraz dokładanie przez Rząd dodatkowych obowiązków na samorządy bez przeznaczania na to środków.

Radny Bogdan Śnieżek poinformował, iż w sprawie wzrostu podatków zadzwonił do RIO. Powiedziano mu, iż aby uchwała mogła wejść w życie, to powinna zostać podjęta w listopadzie. Stwierdził, iż uchwały na grudniową sesję były zaopiniowane przez radcę prawnego. Dodał, iż świadczy to o jego niekompetencji.

Odniósł się do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Powiedział, iż na sesji była mowa o tym, że Prezes GUS ogłosił, iż będzie to stawka 74,18 zł, natomiast radni obniżyli ją do 50 zł. Stwierdził, iż napisał w tej sprawie pismo do Prezesa LIR. W odpowiedzi otrzymał, iż LIR dwukrotnie opiniowała uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. Pierwsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana z dniem 13.12.2011 r. na kwotę podatku 38,69 zł. Druga uchwała w tej sprawie wpłynęła do zaopiniowania 23.12.2011 r. z kwotą proponowaną ponad 50 zł. Zapytał Burmistrza czy gdyby do LIR nie wpłynęła prośba o zaopiniowanie drugiej uchwały, to podatek mógłby wynosić 38,69 zł.

Odniósł się do środków na Kluby sportowe. Wniósł, aby w przypadku rozstrzygnięcia konkursów podpisywane były już umowy.

Powiedział, iż Klub Sportowy Tęcza w zeszłym roku otrzymał o 25 tys. zł więcej, niż było to zapisane w ofercie. W tej chwili musi zwrócić te środki. Zapytał dlaczego przez czyjąś pomyłkę konsekwencje ma ponosić Klub. Zapytał czy nie można było zwiększyć kwoty zapisanej w ofercie.

Radny Kazimierz Rauba zapytał jak wygląda sprawa budowy chodników w miejscowości Radnica oraz Kamień.

Sołtys Brzózki Danuta Korona zapytała kiedy w Brzózce i Nowym Raduszcu będzie nowa woda.

Powiedziała, że świetlica w Brzózce została zalana. Poprosiła o przyznanie pracowników do pomocy w remoncie. Zapytała jak wygląda sprawa odszkodowania.

Zapytała czy w tym roku będą przyznawani pracownicy interwencyjni do pomocy na wsiach. Wniosła o przyznanie chociaż po jednej osobie na każdą wieś.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Miechowicz przypomniał o koleinach na ulicy Widok oraz przy wjeździe na parking.

Zapytał czy są przymiarki do wykonania chociaż dwóch torów bieżni przy Hali Sportowo-Widowiskowej. Zapytał czy liczono już koszty tej inwestycji.

Powiedział, iż ulicą WOP, pomiędzy ulicami Kościelną a Matejki jeżdżą samochody.

Wniósł o rozważenie wydzielenia na ulicy WOP od ulicy Kościelnej w dół jednego pasa ruchu. Jest to prośba osób prowadzących tam działalność gospodarczą.

Wniósł o przymierzenie się do postawienia oświetlenia na uliczkach Osiedla Chrobry II, chociażby na zasadach porozumienia publiczno-prywatnego.

Sołtys Brzózki Danuta Korona poprosiła o wyrównanie drogi pomiędzy Brzózką a Nowym Raduszcem.

Poprosiła o wyrównanie dróg gminnych.

Sołtys Chyż Wioletta Mateuszów powiedziała, iż PKS nie odpowiada na pisma z Urzędu w sprawie uruchomienia autobusu z Chyż, który dowoziłby dzieci do szkoły.

Poprosiła o utwardzenie w miejscowości Chyże fragmentu pobocza przy skarpie, aby mogło pełnić funkcję chodnika. 

Radny Mariusz Grycan powiedział, iż słyszał o zlikwidowaniu autobusu z Krosna do Szklarki Radnickiej o godzinie 15.30. Poprosił o interwencję, aby autobus został przywrócony.

Zaprosił Burmistrza oraz Krośnieńskie Media na turniej tenisa stołowego, który odbędzie się 12.02.2012 r. o godz. 16.00 w Wężyskach oraz 19.02.2012 r. o godz. 18.00 w Czarnowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-02 09:11:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-02 09:11:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-16 11:28:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony